Námorné záležitosti

Ako používať atlas

Ako používať atlas

Ako používať atlas

Jazyk: v menu banera si môžete vybrať angličtinu (en), francúzštinu (fr) alebo nemčinu (de).

Zemepisný rozsah: pri prezeraní môžete mapu pomocou myši zmenšiť, zväčšiť alebo posúvať.

Výber mapy: vyberte si mapu zo zoznamu. Viac informácií o zobrazenej mape (vrátane legendy) nájdete v okne v ľavej časti obrazovky.