Maritime anliggender

Sådan bruger du atlasset

Sådan bruger du atlasset

Sådan bruger du atlasset

Sprog: vælg engelsk (en), fransk (fr) eller tysk (de) i banneret.

Geografisk område: vælg en region ved at zoome ind og ud med musen.

Valg af kort: vælg et kort på listen. Du kan finde flere oplysninger om hvert kort (bl.a. kortsignatur) i "Description"-rubrikken.