морско дело

Как да се свържете с нас

Как да се свържете с нас

Как да се свържете с нас

По пощата

post

По пощата

European Commission
Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
B-1049 Brussels

person

Посетители

Главен вход:
Rue Joseph II, 99
B-1000 Brussels
Belgium

(вижте код J-99 на картата със сгради на Комисията)

phone

По телефон или факс

Телефонна централа на Комисията: +(32) 2 299 11 11

Факс (ГД „Морско дело и рибарство“, отдел „Комуникация и информация“) +(32) 2 299 30 40

email

По електронна поща

Всички електронни адреси в Комисията имат следния формат: име.фамилия@ec.europa.eu

eurlex

За законодателство

Търсите законодателство на ЕС в областта на морското дело? Опитайте в EUR-Lex.

direct

За въпроси от общ характер

Въпроси от общ характер за ЕС

press

За медиите

За контакти с журналисти: говорител на Кармену Вела (комисар по околната среда, морското дело и рибарството)

requests

За специфични заявки

Използвайте нашия онлайн формуляр, за да:

  • поискате документи или конкретна информация
  • съобщите за неработеща връзка или да предложите подобрения на уебсайта