Námorné záležitosti

O tejto webovej lokalite

O tejto webovej lokalite

O tejto webovej lokalite

Túto webovú lokalitu o námorných záležitostiach a rybnom hospodárstve spravuje Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo).

Ciele

Poskytnúť verejnosti, zainteresovaným stranám a novinárom prístup k relevantným, jasným a aktuálnym informáciám o námorných záležitostiach a politike EÚ v oblasi rybného hospodárstva.

Služby

Vyhľadávanie: Pole v pravom hornom rohu umožňuje vyhľadávať informácie na webových stránkach o námorných záležitostiach a rybnom hospodárstve. Vyhľadávanie na paneli s nástrojmi služieb umožňuje vyhľadávať v celom portáli Europa.

Informácie o novinkách

Stránka o aktualitách a podujatiach a sekcia aktuality na našej domovskej stránke sú venované politike rybného hospodárstva a integrovanej námornej politike EÚ. Aktuálne informácie o ďalších oblastiach politiky nájdete na domovskej stránke Komisie alebo na stránke tlačového strediska EU.

Jazyková politika

Táto webová lokalita sa riadi všeobecnými jazykovými usmerneniami pre portál EUROPA.

Snažíme sa, aby verejnosť mala prístup k požadovaným informáciám v materinskom jazyku. Z dôvodu obmedzených prekladateľských kapacít sú však niektoré informácie k dispozícii len v angličtine, najmä informácie, ktoré nemajú dlhú aktuálnosť, ako sú napríklad správy.

Ak chcete vedieť, v ktorých jazykoch sú príslušné dokumenty dostupné, kliknite na ikonu jazyka a uskutočnite svoj výber.

Právne predpisy a ďalšie úradné dokumenty sú k dispozícií vo všetkých úradných jazykoch EÚ prostredníctvom databázy EUR-Lex.

Dokumenty s odkazom sú poskytované vo všetkých jazykoch, v ktorých je to možné. Úradné dokumenty sú k dispozícii vo všetkých jazykoch, ktoré boli úradnými jazykmi v čase uverejnenia týchto dokumentov. Ďalšie dokumenty s odkazom, ktoré nie sú právne záväzné alebo ktoré majú špecializovaný obsah, môžu byť k dispozícii v menšom počte jazykov.

Autorské práva

Reprodukovanie informácií uvedených na tejto webovej lokalite je dovolené pod podmienkou uvedenia zdroja.

Pozri upozornenie o autorských právach