Gospodarka morska

Informacje o stronie

Informacje o stronie

Informacje o stronie

Stroną internetową poświęconą gospodarce morskiej i rybołówstwu zarządza Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa).

Cele

Strona ma pomóc obywatelom, zainteresowanym stronom i dziennikarzom znaleźć istotne, jasne i aktualne informacje na temat gospodarki morskiej i polityki rybołówstwa UE.

Wyszukiwanie

Aby wyszukiwać dany termin lub frazę w portalu, użyj funkcji „Szukaj” w prawym górnym rogu ekranu. Można też skorzystać z funkcji wyszukiwania w pasku narzędzi Szukaj w portalu Europa.

Aktualności

Informacje na temat polityki rybołówstwa UE i zintegrowanej polityki morskiej można znaleźć w zakładkach Aktualności i wydarzenia (menu po lewej stronie) oraz w rubryce „Aktualności” na stronie głównej. Informacje na temat innych obszarów polityki można znaleźć na stronie głównej Komisji lub na stronach serwisu prasowego UE.

Polityka językowa

Strona jest zgodna z ogólnymi wytycznymi językowymi dla portalu Europa.

Staramy się, aby informacje były dostępne w języku każdego czytelnika. Jednak ze względu na ograniczenia związane z tłumaczeniem oraz na konieczność częstej aktualizacji niektóre informacje (np. aktualności) udostępniane są tylko w angielskiej wersji językowej.

Aby zobaczyć, w jakim języku dostępny jest dany dokument, kliknij na ikonę i dokonaj wyboru.

Akty prawne oraz inne dokumenty urzędowe dostępne są we wszystkich językach UE w bazie EUR-Lex.

Dokumenty, do których prowadzą linki, udostępniane są w tak wielu językach, jak to możliwe. Oficjalne dokumenty są dostępne we wszystkich językach urzędowych, które były językami urzędowymi UE w momencie publikacji danego dokumentu. Inne, bardziej specjalistyczne dokumenty, do których prowadzą linki i które nie są prawnie wiążące, są zazwyczaj udostępniane w ograniczonej liczbie języków.

Prawa autorskie

Informacje dostępne na tej stronie mogą być być kopiowane i rozpowszechniane pod warunkiem podania źródła.

Zobacz informacje o prawach autorskich