Merendus

Selle saidi kohta

Selle saidi kohta

Selle saidi kohta

Seda merenduse ja kalanduse veebisaiti haldab Euroopa Komisjon (merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat).

Eesmärgid

Võimaldada üldsusel, sidusrühmadel ja ajakirjanikel leida asjakohast, selget ning ajakohastatud teavet merendusküsimuste ja ELi kalanduspoliitika kohta.

Teenused

Otsing: kasutage paremal ülanurgas olevat kasti, et otsida teavet merendus- ja kalandusasjade lehekülgedelt. Tööriistaribal olev vahend Otsi portaalist Europa võimaldab otsida kogu portaali Europa raames.

Uudised

Lehekülg uudised ja üritused ning uudised meie avalehel hõlmavad ELi kalanduspoliitikat ja integreeritud merenduspoliitikat. Selleks et olla kursis muude poliitikavaldkondadega, tutvuge palun komisjoni avalehe või ELi pressikeskusega.

Keelepoliitika

Veebisaidil järgitakse portaali EUROPA üldist keelepoliitikat.

Soovime inimestele pakkuda otsitavat teavet nende emakeeles. Tõlkimispiirangute tõttu on osa teabest siiski kättesaadav üksnes inglise keeles (eelkõige kiiresti aeguv teave – nt uudised).

Selleks et näha, millistes keeltes dokumendid kättesaadavad on, klõpsake keeleikoonil ning tehke oma valik.

Õigusaktid ja muud ametlikud dokumendid on kättesaadavad kõigis ELi ametlikes keeltes EUR-Lexi andmebaasi vahendusel.

Seonduvad dokumendid esitatakse võimalikult paljudes keeltes. Ametlikud dokumendid on kättesaadavad vähemalt nendes keeltes, mis olid dokumendi avaldamise ajal ELi ametlikud keeled. Muude dokumentide puhul, mis oma olemuselt ei ole õiguslikult siduvad ja sisaldavad eriteavet, võib keelevalik olla väiksem.

Autoriõigus

Käesoleval veebisaidil leiduvat teavet võib paljundada, tingimusel et lisatakse viide allikale.

Vaadake autoriõiguse märget