θαλάσσια πολιτική

Σχετικά με τον ιστότοπο

Σχετικά με τον ιστότοπο

Σχετικά με τον ιστότοπο

Τον ιστότοπο αυτό διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας.

Στόχοι

Στόχος του ιστότοπου είναι να παρέχει στους πολίτες, τους ενδιαφερομένους φορείς και τους δημοσιογράφους σαφείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τη θαλάσσια και την αλιευτική πολιτική της ΕΕ.

Υπηρεσίες

Αναζήτηση: Για την αναζήτησή σας στους ιστότοπους της θαλάσσιας πολιτικής και της αλιείας χρησιμοποιήστε το πεδίο στην πάνω δεξιά πλευρά της σελίδας. Η Αναζήτηση με το εργαλείο αυτό καλύπτει όλον το δικτυακό τόπο Europa.

Ειδήσεις

Η σελίδα Ειδήσεις και εκδηλώσεις και οι ειδήσεις στην αρχική μας σελίδα καλύπτουν την αλιευτική πολιτική της ΕΕ και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με άλλους τομείς πολιτικής, επισκεφτείτε την Αρχική σελίδα της Επιτροπής ή την Αίθουσα Τύπου της ΕΕ.

Γλωσσική πολιτική

Ο παρών ιστότοπος ακολουθεί τις γενικές γλωσσικές κατευθυντήριες γραμμές του EUROPA.

Προσπαθούμε να παρέχουμε στους πολίτες όλες τις πληροφορίες στη δική τους γλώσσα. Ωστόσο, λόγω μεταφραστικών περιορισμών, ορισμένα θέματα - κυρίως όσα χάνουν σύντομα την επικαιρότητά τους, όπως οι ειδήσεις - διατίθενται μόνο στα αγγλικά.

Για να δείτε τις γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιμο ένα έγγραφο, κάντε κλικ στο εικονίδιο γλωσσών και επιλέξτε γλώσσα.

Η νομοθεσία και άλλα επίσημα έγγραφα είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ στη βάση δεδομένων EUR-Lex.

Τα έγγραφα που παρουσιάζονται σε μορφή συνδέσμου είναι διαθέσιμα σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες. Τα επίσημα έγγραφα είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες που ήταν επίσημες τη στιγμή της δημοσίευσής τους. Άλλα έγγραφα σε μορφή συνδέσμου, που δεν είναι νομικά δεσμετικά αλλά με περισσότερο εξειδικευμένο περιεχόμενο, ενδέχεται να είναι διαθέσιμα σε λιγότερες γλώσσες.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι πληροφορίες που περιέχει ο παρών ιστότοπος μπορούν να αναπαραχθούν εφόσον γίνεται μνεία της πηγής.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας