Námořní záležitosti

O těchto stránkách

O těchto stránkách

O těchto stránkách

Tyto internetové stránky o námořních záležitostech a rybolovu spravuje Evropská komise (Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov).

Cíle

Poskytnout veřejnosti, zainteresovaným stranám a médiím relevantní, jasné a aktuální informace o námořních záležitostech a politice EU v oblasti rybolovu.

Služby

Vyhledávání: K vyhledávání na stránkách o námořních záležitostech a rybolovu používejte rámeček v pravém horním rohu. Pomocí nástroje Vyhledávání uvedený ve vrchním řádku (tzv. panelu nástrojů služby) lze naproti tomu vyhledávat v celém portálu Europa.

Zaměření aktualit

Stránka s aktualitami a akcemi a aktuality na naší úvodní stránce se věnují rybářské politice EU a integrované námořní politice. Aktuální informace o dalších oblastech politiky EU získáte na stránkách Komise nebo v tiskovém středisku EU.

Jazyková politika

Naše internetové stránky dodržují všeobecný jazykový režim portálu EUROPA.

Snažíme se, abyste měli informace, které potřebujete, k dispozici ve vašem jazyce. Vzhledem k tomu, že není z kapacitních důvodů možné vše přeložit, jsou některé informace k dispozici pouze anglicky – především zprávy a další informace, které rychle ztrácejí na aktuálnosti.

Pokud potřebujete zjistit, ve kterých jazycích je daný dokument k dispozici, klikněte na ikonu jazyků. Poté si dokument můžete v požadovaném jazyce zobrazit.

Právní předpisy a ostatní úřední dokumenty jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU v databázi EUR-Lex.

Související dokumenty jsou k dispozici v co největším počtu jazyků. Úřední dokumenty jsou k dispozici ve všech jazycích, které byly ke dni zveřejnění dokumentu úředními jazyky EU. Ostatní související dokumenty (např. které nemají právní závaznost nebo které mají odbornější charakter) mohou být uvedeny v menším počtu jazyků.

Autorská práva

Informace z těchto stránek lze reprodukovat za předpokladu, že je uveden zdroj.

Viz upozornění o ochraně autorských práv