морско дело

За този сайт

За този сайт

За този сайт

Този уебсайт за морско дело и рибарство е управляван от Европейската комисия (Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“).

Цели

Да се даде възможност на обществеността, заинтересованите лица и журналистите да намерят необходимата им, ясна и актуална информация относно политиката на ЕС в областта на морското дело и рибарството.

Услуги

Търсене: Използвайте полето в горния десен ъгъл за търсене в сайтовете за морско дело и рибарство. Чрез полето Търсене в лентата с инструменти се търси в целия уебсайт Европа.

Новини

Страницата с новини и прояви и новините на началната ни страница се отнасят до политиката на ЕС в областта на рибарството и до интегрираната морска политика. За да получавате актуална информация за други области на политиката, моля, консултирайте страницата на Комисията или Пресцентъра на ЕС.

Езикова политика

Този уебсайт се придържа към общите езикови насоки за уебсайта ЕВРОПА.

Стараем се да предоставяме на обществеността необходимата информация на съответния език. Поради ограничените възможности за превод обаче част от информацията, по-специално тази, която бързо губи своята актуалност, като новините например, е достъпна само на английски.

За да видите на какви езици са достъпни документите, щракнете върху иконата за език и изберете.

Законодателството и други официални документи са достъпни на всички официални езици в ЕС от базата данни EUR-Lex.

Предоставени са документи по темата на възможно най-много езици. Официалните документи са достъпни на всички езици, които са били официални към датата на публикуването им. Други документи по темата, които не са правнообвързващи и са с по-специализирано съдържание, могат да бъдат предоставени на по-малко езици.

Авторски права

Информацията на този сайт може да бъде възпроизвеждана при условие, че се посочи източникът.

Вижте информацията за авторските права