Ir-rappreżentanza f'Malta

Jum l-Ewropa - id-9 ta’ Mejju (u lil hinn)

/malta/file/jum-l-ewropa_mtJum l-Ewropa

Jum l-Ewropa
Jum l-Ewropa

Jum l-Ewropa jiċċelebra, kull sena fid-9 ta’ Mejju, il-paċi u l-għaqda fl-Ewropa. Id-data timmarka l-anniversarju tad-dikjarazzjoni Schuman. F’diskors storiku f’Pariġi fl-1950, Robert Schuman, li dak iż-żmien kien il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Franċiż, stabbilixxa l-ħsieb tiegħu għal forma ġdida ta’ kooperazzjoni politika għall-Ewropa, li tagħmel il-gwerra bejn in-nazzjonijiet Ewropej inkonċepibbli.

Date: 
09/05/2019 (All day)

Il-viżjoni tiegħu kienet li tinħoloq istituzzjoni Ewropea li tiġbor flimkien u tmexxi l-produzzjoni tal-faħam u l-azzar. Dan seħħ permezz ta’ trattat li ġie ffirmat ftit inqas minn sena wara. Il-proposta ta’ Schuman hi meqjusa bħala l-bidu ta’ dik li llum hi l-Unjoni Ewropea.

Biex tiġi mmarkata din ir-rikorrenza, ir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f’Malta qed torganizza għadd ta’ attivitajiet f’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju ta’ Kollegament tal-Parlament Ewropew u t-tliet Uffiċċji Europe Direct (EDICs) f’Malta u f’Għawdex.
 
Dawn huma l-avvenimenti ewlenin li ġejjin biex jiġi ċċelebrata dan l-anniversarju:
 
· Jum tal-Familja fil-Ġnien ta’ Villa Rundle, ir-Rabat, Għawdex: Flimkien mal-EDIC  tagħna ta’ Għawdex, iċ-ċelebrazzjonijiet jibdew nhar il-Ħadd, it-28 ta’ April , b’nofs ta’ nhar sħiħ ta’ divertiment u attivitajiet għall-familja kollha, b’divertiment għal kulħadd fl-anfiteatru minn diversi gruppi ta’ żfin u mużika. L-uffiċċji tal-informazzjoni tal-UE se jkunu hemm ukoll sabiex jagħtu tagħrif lill-pubbliku dwar ir-rwol tagħhom u kif jistgħu jgħinu. 
 
· Kwiżż ta’ Jum l-Ewropa: L-Erbgħa filgħaxija, it-8 ta’ Mejju, aktar minn 100 student se jipparteċipaw fi kwiżż vivaċi fejn iwieġbu mistoqsijiet dwar l-UE, il-Eurovision, iċ-Champions League, iċ-ċinema Ewropew u kull ħaġa oħra dwar l-UE. 
 
· Iltaqa’ mal-punti ta’ kuntatt tal-UE: nhar Jum l-Ewropa (il-Ħamis, id-9 ta’ Mejju), l-EDIC tal-Belt Valletta se jiġbor flimkien l-uffiċċji kollha relatati mal-UE f’Malta fi Pjazza Ħelsien, il-Belt, eżatt quddiem il-Parlament. Il-missjoni tagħhom? Li jinfurmaw liċ-ċittadini dwar x’jistgħu jagħmlu għalihom: id-drittijiet taċ-ċittadini, id-drittijiet tal-konsumaturi, il-fondi tal-UE, l-opportunitajiet ta’ xogħol fl-UE u aktar. Mużika live, kwiżżis, logħob u aktar attivitajiet se jimmarkaw didan il-jum ta’ ċelebrazzjonijiet!
 
· Ukoll fid-9 ta’ Mejju,  se norganizzaw dibattitu l-Università ta’ Malta, fi sħubija ma’ JEF Malta. Diskussjoni dwar il-15-il sena ta’ sħubija ta’ Malta fl-UE bejn l-12: 00 u l-13: 00 fil-Quadrangle. Il-kelliema se jkunu l-Kap tar-Rappreżentanza tagħna Elena Grech, il-Ministru Helena Dalli u l-ex Viċi Prim Ministru u Kummissarju tal-UE Tonio Borg.