Atstovybė Lietuvoje

ES piliečių teisės

Kaip Lietuvos arba bet kurios kitos ES šalies pilietis automatiškai esate ir ES pilietis.

Vadinasi, galite naudotis daugeliu svarbių ES teisės aktais jums suteikiamų teisių, tarp jų – teise laisvai keliauti, gyventi, dirbti, mokytis ar net išeiti į pensiją bet kurioje ES šalyje.

O jeigu keliaujate ES nepriklausančioje valstybėje, kurioje nėra jūsų šalies diplomatinės atstovybės, pagalbos ir apsaugos galite prašyti bet kurios kitos ES šalies ambasadoje arba konsulate.

Pagalba ir patarimai Europoje judantiems ES piliečiams