Atstovybė Lietuvoje

Naujienos

Pages

Šiandien Europos Komisija pristato Europos demokratijos veiksmų planą, kuriuo siekiama suteikti galių piliečiams ir kurti atsparesnę demokratiją visoje ES. Veiksmų plane nustatytos priemonės, kuriomis siekiama skatinti laisvus ir sąžiningus rinkimus, stiprinti žiniasklaidos laisvę ir kovoti su dezinformacija.

/lithuania/file/repsbannerfirstyearvdlltjpg_ltreps_banner_first_year_vdl_lt.jpg

Pirmieji Pirmininkės Ursulos von der Leyen vadovaujamos Komisijos metai
copyright

Šiandien sukanka vieni metai nuo tada, kai pradėjo dirbti Ursulos von der Leyen vadovaujama Europos Komisija.

/lithuania/file/heawebpostltjpg-0_lthea_web_post_lt.jpg

ES vaistų strategija siekiama užtikrinti galimybę visiems įsigyti įperkamus, prieinamus ir saugius vaistus
copyright

Šiandien Europos Komisija priėmė ES vaistų strategiją, kuria siekiama užtikrinti pacientams galimybę įsigyti naujoviškų ir įperkamų vaistų ir remti ES vaistų pramonės konkurencingumą, inovacinius pajėgumus ir tvarumą. Strategija leis Europai patenkinti esamus vaistų poreikius, taip pat ir krizės laikotarpiu, naudojantis patikimomis tiekimo grandinėmis. Strategija, kurią Europos Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen pranešime apie Sąjungos padėtį pavadino svarbiausia stipresnės Europos sveikatos sąjungos kūrimo dalimi, padės sukurti perspektyvią ir krizei atsparią ES vaistų sistemą.

/lithuania/file/innovationsjpg_ltinnovations.jpg

Intelektinės nuosavybės veiksmų planas – geresniam viso ES inovacinio potencialo išnaudojimui
copyright

Šiandien Europos Komisija paskelbė naują Intelektinės nuosavybės veiksmų planą, kuris padės įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms, geriau realizuoti savo išradimus bei kūrinius ir užtikrins jų naudą ekonomikai ir visuomenei.

/lithuania/file/datajpg_ltdata.jpg

Europos Komisija siūlo geriau išnaudoti duomenų potencialą
copyright

Siekdama geriau išnaudoti vis didėjančio duomenų kiekio potencialą patikimoje Europos sistemoje, šiandien Europos Komisija siūlo naujas duomenų valdymo taisykles. Duomenų valdymo reglamentu bus užtikrinama prieiga prie daugiau duomenų ES ekonomikoje ir visuomenei, o piliečiams ir įmonėms bus suteikta daugiau galimybių kontroliuoti savo generuojamus duomenis. Tai sustiprins Europos skaitmeninį suverenumą duomenų srityje.

/lithuania/file/orokokybejpg_ltoro_kokybe.jpg

Oro kokybės Europoje ataskaita: per pastarąjį dešimtmetį oro kokybė pagerėjo, sumažėjo su tarša susijęs mirtingumas
copyright

Pagerėjus oro kokybei per pastarąjį dešimtmetį Europoje gerokai sumažėjo pirmalaikių mirčių skaičius. Tačiau naujausi Europos aplinkos agentūros (EAA) oficialūs duomenys rodo, kad oro tarša vis dar kenkia beveik visiems europiečiams ir dėl jos žemyne pirma laiko miršta apie 400 000 žmonių.

/lithuania/file/sdgklaipedajpg_ltsdg_klaipeda.jpg

Europos Komisija patvirtino papildomą valstybės garantiją Klaipėdos SGD terminalui Lietuvoje
copyright

Europos Komisija pagal ES valstybės pagalbos taisykles patvirtino Lietuvos priemonę, kuria AB „Klaipėdos nafta“ suteikiama valstybės garantija paskolai gauti. Valstybės garantija bus naudojama SGD terminalo plaukiojančios SGD saugyklos pirkimui finansuoti.

/lithuania/file/vejojegainesjpg_ltvejo_jegaines.jpg

ES jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energijos strategija siūloma didinti Europos jūros vėjo energetikos pajėgumus
copyright

Siekdama padėti įgyvendinti ES tikslą iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui, Europos Komisija šiandien pristato ES jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energijos strategiją. Strategijoje siūloma Europos jūros vėjo elektrinių galią nuo dabartinių 12 GW padidinti iki bent 60 GW 2030 m., o iki 2050 m. – iki 300 GW. Be to, Europos Komisija siekia, kad iki 2050 m. dar 40 GW siektų vandenynų energijos ir kitų naujų technologijų, pavyzdžiui, plūdriųjų vėjo ir saulės elektrinių, galia.

/lithuania/file/eurocoinsjpg_lteuro_coins.jpg

Europos Komisija teikia nuomones dėl 2021 m. euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų
copyright

Šiandien Europos Komisija pateikė savo ekonominės politikos rudens dokumentų rinkinį, įskaitant nuomones dėl 2021 m. euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų ir euro zonai skirtas rekomendacijas. Tai antras 2021 m. Europos semestro ciklo, prasidėjusio rugsėjo mėn. paskelbus metinę tvaraus augimo strategiją, kurioje daugiausia dėmesio skiriama konkurencingo tvarumo koncepcijai, etapas. Šiandienos dokumentų rinkinys yra pagrįstas didelio netikrumo sąlygomis parengta 2020 m. rudens ekonomine prognoze, kurioje numatyta, kad dėl koronaviruso pandemijos sukelto ekonominio sukrėtimo euro zonos ir ES rezultatai 2022 m. prieš pandemiją buvusio lygio nepasieks.

Europos Komisija patvirtino Lietuvos 100 mln. EUR vertės schemą, suteikiančią galimybę nuo koronaviruso protrūkio nukentėjusioms įmonėms atidėti socialinio draudimo įmokų mokėjimą.

Pages