Atstovybė Lietuvoje

Naujienos

Pages

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) narė Tatjana Babrauskienė vasario 11 d. lankėsi Vilniaus Žemynos gimnazijoje, kad padėtų moksleiviams pasirengti dalyvavimui Europos jaunimo susitikime klimato klausimais, kuris vyks kovo 19–20 d. Briuselyje. Renginį organizuoja EESRK pagal Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos (COP) modelį.

Kasmet Europos Sąjungoje vėžys diagnozuojamas 3,5 mln. žmonių. Po širdies ir kraujagyslių ligų vėžys yra antra pagrindinė mirtingumo priežastis. Sergamumas vėžiu yra ir didžiulė našta sveikatos ir socialinėms sistemoms, be to, neigiamas poveikis ekonomikos našumui ir augimui. Tačiau 40 proc. visų vėžio atvejų galima išvengti prevencijos priemonėmis.

Ši rekomendacija grindžiama esamomis Europos Vadovų Tarybos gairėmis ir išvadomis, taip pat Politine deklaracija, dėl kurios 2019 m. spalio mėn. susitarė ES ir Jungtinė Karalystė.

 

Įsivaizduokim, kad pasaulyje staiga dingo visi vertėjai. Vertėjai žodžiu, vertėjai raštu, grožinės literatūros vertėjai, techninių tekstų, teisės vertėjai... Taip pat vertėjai-robotai – mašininio vertimo programos, kaip kad „eTranslation“. Ne, pasaulis akimirksniu tikriausiai nesugriūtų. Bet kaip būtų sunku gyventi! Sunkumai turistams, verslininkams, o ką jau kalbėti apie pramogas – neišverstas knygas, nedubliuotus ir nesubtitruotus filmus, vienkalbius kompiuterinius žaidimus.

2020 m. sausio 29 d. Europos Komisija patvirtino bendrą ES valstybių narių suderintų priemonių, skirtų mažinti saugumo rizikai, susijusiai su penktosios kartos (5G) judriojo ryšio tinklų diegimu, rinkinį. Šis priemonių rinkinys patvirtintas, atsižvelgus į Europos Vadovų Tarybos raginimą siekti suderinto požiūrio į 5G tinklų saugumą ir į 2019 m. kovo mėn., Europos Komisijos priimtą rekomendaciją dėl 5G tinklų kibernetinio saugumo, kuria Komisija paragino valstybes nares atlikti nacionalinius rizikos vertinimus, peržiūrėti taikomas priemones ir bendradarbiauti rengiant koordinuotą rizikos vertinimą ir bendrą jos mažinimo priemonių rinkinį.

Kategorija: Ekonomika, finansai ir mokesčiai / Konkurencija

Europos Komisijos 2020 m. darbo programoje numatytos šešios pagrindinės iniciatyvos.

Šiandien Europos Komisija (EK) pateikia komunikatą dėl tvirtos socialinės Europos kūrimo teisingai pertvarkai užtikrinti. Jame išdėstyta, kaip socialinė politika padės įveikti šiandienos iššūkius ir pasinaudoti galimybėmis, siūlomi artimiausių mėnesių ES lygmens veiksmai ir prašoma grįžtamosios informacijos apie tolesnius visų lygmenų veiksmus užimtumo ir socialinių teisių srityje. Taip pat šiandien EK su socialiniais partneriais – įmonėmis ir profesinėmis sąjungomis – pradeda pirmąjį konsultacijų, kaip ES valstybių darbuotojams užtikrinti teisingą minimalų darbo užmokestį, etapą.

Šiandien Europos Komisija pristato Europos žaliojo kurso investicijų planą ir Teisingos pertvarkos mechanizmą, padėsiančius įgyvendinti įsipareigojimą Europos Sąjungai iki 2050 m. tapti pirmuoju pasaulyje neutralaus poveikio klimatui bloku.

Šiandien Europos Sąjunga ir Baltarusija pasirašė du susitarimus: vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos. Tai pagerins piliečių judumą ir padės plėtoti glaudesnius ES ir jos Rytų partnerystės kaimyninių šalių ryšius.

Pages