Atstovybė Lietuvoje

Naujienos

Pages

/lithuania/file/digitaldecade0309png_ltdigitaldecade_0309.png

digitaldecade_0309
copyright

Šiandien Europos Komisija pristato Europos skaitmeninės transformacijos iki 2030 m. viziją, tikslus ir kryptis.
Ištikus koronaviruso krizei skaitmeninėms technologijoms teko itin svarbus vaidmuo palaikant ekonominį ir socialinį gyvenimą. Šios technologijos bus pagrindinis lemiamas veiksnys siekiant po pandemijos sėkmingai pereiti prie neutralaus poveikio klimatui, žiedinės ir atsparios ekonomikos.

/lithuania/file/reglamentavimopaprastinimas0305jpg_ltreglamentavimo_paprastinimas_0305.jpg

reglamentavimo_paprastinimas_0305
copyright

Europos Komisijos įsteigta Ateičiai tinkamo reglamentavimo platforma jau atrinko 15 iniciatyvų, kurių tikslas ‒ padėti supaprastinti ES teisę, sumažinti piliečiams ir įmonėms tenkančią biurokratinę naštą ir užtikrinti, kad ES politika atsižvelgtų į naujus iššūkius. Šios iniciatyvos bus įtrauktos į šį mėnesį priimamą pirmąją platformos metinę darbo programą.

/lithuania/file/socialpillar0304png-0_ltsocial_pillar_0304.png

social_pillar_0304
copyright

Šiandien Europos Komisija pristato Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planą, kuriame apibrėžiami konkretūs veiksmai, siekiant toliau įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsčio principus ir siūlomi pagrindiniai ES tikslai užimtumo, įgūdžių ir socialinės apsaugos srityse, kuriuos reikia pasiekti iki 2030 m.Taip pat Europos Komisija teikia rekomendaciją dėl veiksmingo aktyvaus užimtumo rėmimo po COVID-19 krizės (EASE), siekiant remti darbo vietų kūrimą užtikrinantį ekonomikos atsigavimą.

/lithuania/file/nataliprize0302jpg_ltnataliprize_0302.jpg

nataliprize_0302
copyright

Darnaus vystymosi klausimais rašantys ir kuriantys žurnalistai gali teikti paraiškas Europos Komisijos remiamai Lorenzo Natali žiniasklaidos premijai gauti.

/lithuania/file/windmills0224jpg_ltwindmills_0224.jpg

windmills_0224
copyright

Šiandien Europos Komisija priėmė naują ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją, kurioje aptaria pasirengimą neišvengiamam klimato kaitos poveikiui. Strategijoje išdėstoma ilgalaikė ES vizija iki 2050 m. tapti klimato kaitos poveikiui atsparia visuomene, visiškai prisitaikiusia prie neišvengiamo klimato kaitos poveikio. Ši strategija papildo ES plataus užmojo tikslą iki šio amžiaus vidurio neutralizuoti poveikį klimatui: jos tikslas yra ES ir pasaulyje stiprinti gebėjimą prisitaikyti bei sumažinti neatsparumą klimato kaitos poveikiui, vadovaujantis Paryžiaus susitarimu ir Europos klimato teisės akto pasiūlymu. 

/lithuania/file/herainkubatorius0218jpg_lthera_inkubatorius_0218.jpg

hera_inkubatorius_0218
copyright

Šiandien Europos Komisija paskelbė, kokių skubių veiksmų imamasi vis didėjančiai koronaviruso atmainų grėsmei suvaldyti. Naujasis Europos biologinės gynybos nuo COVID-19 atmainų parengties planas „HERA inkubatorius“ suburs mokslininkus, biotechnologijų bendroves, gamintojus ir valdžios institucijomis ES ir visame pasaulyje, siekiant nustatyti naujas atmainas, skatinant kurti naujas ir pritaikyti jau turimas vakcinas, paspartinti šių vakcinų patvirtinimo procesą ir užtikrinti gamybos pajėgumų didinimą.

/lithuania/file/zemelapis0211jpg_ltzemelapis_0211.jpg

zemelapis_0211
copyright

Šiandien Europos Komisija paskelbė 2021 m. ES žiemos ekonominę prognozę.

/lithuania/file/regiostars20210210jpg_ltregiostars2021_0210.jpg

regiostars2021_0210
copyright

Europos Komisija skelbia 14-ąjį REGIOSTARS konkursą, kuriame kasmet apdovanojami geriausi pagal sanglaudos politiką finansuojami projektai.

/lithuania/file/rrf0210jpg_ltrrf_0210.jpg

rrf_0210
copyright

Europos Komisija džiaugiasi, kad Europos Parlamentas šiandien nubalsavo už 2020 m. gruodžio mėn. pasiektą politinį susitarimą dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) reglamento. Tai svarbus žingsnis siekiant, kad valstybės narės galėtų gauti 672,5 mlrd. EUR vertės paskolų ir dotacijų reformoms ir investicijoms remti.

/lithuania/file/kovasuveziu0203png_ltkova_su_veziu_0203.png

kova_su_veziu_0203
copyright

Šiandien Pasaulinės kovos su vėžiu dienos išvakarėse Europos Komisija pristato Europos kovos su vėžiu planą. Jame išdėstytas naujas ES požiūris į vėžio prevenciją, gydymą ir vėžiu sergančių pacientų priežiūrą. Šis planas grindžiamas naujomis technologijomis, moksliniais tyrimais ir inovacijomis. Jis padės kovoti su liga visais jos etapais – nuo ligos prevencijos iki vėžiu sergančių ir jį įveikusių asmenų gyvenimo kokybės gerinimo. Daugiausia dėmesio skiriama veiksmams, kuriais ES gali suteikti didžiausią naudą.

Pages