Atstovybė Lietuvoje

Naujienos

Pages

/lithuania/file/saugiosvakcinos0120jpg_ltsaugios_vakcinos_0120.jpg

saugios_vakcinos_0120.jpg
copyright

Prieš sausio 21 d. vyksiantį Europos vadovų susitikimą dėl suderinto atsako į COVID-19 krizę, Europos Komisija paskelbė komunikatą, kuriame išdėstė pagrindinius veiksmus, kurių turėtų imtis valstybės narės, Europos Komisija, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras ir Europos vaistų agentūra, kad padėtų sumažinti riziką ir kontroliuoti viruso plitimą.

/lithuania/file/eka-fb-1-5png_lteka-fb-1-5.png

Europos Komisija pradeda Naujojo europinio bauhauzo koncepcijos kūrimo etapą
copyright

Naujasis europinis bauhauzas – aplinkos, ekonomikos ir kultūros projektas, kuriuo siekiama derinti dizainą, tvarumą, prieinamumą, įperkamumą ir investicijas, kad būtų lengviau įgyvendinti Europos žaliojo kurso tikslus. Pagrindinės naujojo europinio bauhauzo vertybės yra tvarumas, estetika ir įtraukumas. Koncepcijos kūrimo etapo tikslas – per bendros kūrybos procesą suformuluoti koncepciją apsvarstant idėjas, nustatant būtiniausius poreikius bei opiausias problemas ir suvesti suinteresuotąsias šalis.

/lithuania/file/uvdllinkejimas2jpg_ltuvdl_linkejimas2.jpg

Europos Komisijos Pirmininkės Ursulos von der Leyen kalba minint Laisvės gynėjų dienos trisdešimtmetį
copyright

„Prieš 30 metų į Vilniaus gatves išvažiavo sovietų tankai ir kita karinė technika.

Tūkstančiai žmonių buvo susirinkę prie Televizijos bokšto. Šią taikią minią sudarė visi, kas tik galėjo ir atvyko į savo sostinę iš visų šalies kampelių. Jie norėjo apginti ką tik iškovotą Lietuvos nepriklausomybę.

/lithuania/file/vaccine8jpg_ltvaccine8.jpg

Europos Komisija užbaigė derybas su „Valneva“ dėl galimos vakcinos nuo COVID-19
copyright

Šiandien Europos Komisija užbaigė tiriamąsias derybas su farmacijos įmone „Valneva“, siekdama įsigyti jos galimą vakciną nuo COVID-19. Pagal numatomą sutartį su „Valneva“ visoms ES valstybėms narėms būtų suteikta galimybė kartu įsigyti 30 mln. dozių ir jos galėtų papildomai įsigyti dar iki 30 mln. dozių.

/lithuania/file/vaccines22021png_ltvaccines_2_2021.png

Europos Komisija suteikė antros saugios ir veiksmingos COVID-19 vakcinos rinkodaros leidimą
copyright

Šiandien Europos Komisija suteikė „Moderna“ sukurtos COVID-19 vakcinos sąlyginį rinkodaros leidimą. Tai antra COVID-19 vakcina, kuriai Europos Sąjungoje suteiktas toks leidimas. Jis suteiktas gavus palankią mokslinę rekomendaciją, pagrįstą išsamiu Europos vaistų agentūros pateiktu vakcinos saugumo, veiksmingumo ir kokybės įvertinimu, ir pritarus valstybėms narėms.

/lithuania/file/cspackageltjpg_ltcs_package_lt.jpg

ES kibernetinio saugumo strategija Europos atsparumui didinti
copyright

Šiandien Europos Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai pristato naują ES kibernetinio saugumo strategiją. Ši strategija, kuri yra vienas iš pagrindinių Europos skaitmeninės ateities formavimo, Europos ekonomikos gaivinimo plano ir ES saugumo sąjungos strategijos elementų, sustiprins Europos kolektyvinį atsparumą kibernetinėms grėsmėms ir padės užtikrinti, kad visi piliečiai ir įmonės galėtų visapusiškai naudotis patikimomis ir saugiomis paslaugomis bei skaitmeninėmis priemonėmis.

/lithuania/file/newdsplatformjpg_ltnewds_platform.jpg

Europos Komisija siūlo naujas taisykles skaitmeninėms platformoms
copyright

Šiandien Europos Komisija pasiūlė plataus užmojo skaitmeninės erdvės reformą – visoms skaitmeninėms paslaugoms, įskaitant socialines medijas, internetines prekyvietes ir kitas Europos Sąjungoje veikiančias interneto platformas, taikysimą išsamų naujų taisyklių rinkinį: Skaitmeninių paslaugų aktą ir Skaitmeninių rinkų aktą.

/lithuania/file/paramacovid-19jpg_ltparama_covid-19.jpg

Paramos dėl COVID-19 priemonės: ES parama mikrokreditams finansuoti Lietuvoje
copyright

Europos investicijų fondas (EIF) ir finansinių technologijų įmonė „Faktoro“ pasirašė susitarimą dėl garantijų, pagal kurį pradedama mažųjų įmonių Lietuvoje mikrokreditavimo programa – viena iš Europos investicijų banko grupės paramos dėl COVID-19 priemonių. Iki 6 mln. EUR mikropaskolų portfelio garantiją užtikrina Europos Sąjunga pagal ES užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI). Numatoma, kad šiomis lėšomis bus paremta iki 330 sandorių su mažosiomis įmonėmis, didžiausia remiamos paskolos suma – 25 000 EUR.

/lithuania/file/battery1jpg_ltbattery_1.jpg

Europos Komisija siūlo modernizuoti baterijų reglamentavimą, užtikrinant jų tvarumą
copyright

Šiandien Europos Komisija siūlo modernizuoti su baterijomis susijusius ES teisės aktus, įgyvendindama savo pirmąją iniciatyvą iš naujajame Žiedinės ekonomikos veiksmų plane nustatytų veiksmų. Tvaresnės per visą jų gyvavimo ciklą baterijos yra labai svarbios siekiant Europos žaliojo kurso tikslų ir padeda įgyvendinti jame nustatytą nulinės taršos tikslą. Jos skatina konkurencingą tvarumą ir yra būtinos tvariam transportui ir švariai energijai, taip pat siekiant neutralizuoti poveikį klimatui iki 2050 m.

/lithuania/file/transportjpg_lttransport.jpg

Tvarios ir išmanios Europos transporto sistemos planas
copyright

Šiandien Europos Komisija pristatė Darnaus ir išmanaus judumo strategiją ir veiksmų planą, kuriais įtvirtinami ES transporto sistemos žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos įgyvendinimo ir šios sistemos atsparumo būsimoms krizėms didinimo principai. Kaip išdėstyta Europos žaliojo kurso komunikate, perėjus prie pažangios, konkurencingos, saugios, prieinamos ir įperkamos transporto sistemos išmetamųjų teršalų kiekis iki 2050 m. bus sumažintas 90 proc.

Pages