Atstovybė Lietuvoje

Naujienos

Pages

Reaguodamos į koronaviruso pandemiją ES valstybės narės, remiamos Europos Komisijos, parengė ES priemonių rinkinį, skirtą sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo ir perspėjimo mobiliųjų programėlių naudojimui. Visiškai ES taisykles atitinkančios ir gerai suderintos sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo programėlės gali būti labai svarbios visais krizės valdymo etapais, ypač atėjus laikui laipsniškai atšaukti socialinių kontaktų ribojimo priemones.

Šiandien Europos Komisija, bendradarbiaudama su Europos Vadovų Tarybos pirmininku, pateikė Europos veiksmų planą, kuriuo siekiama palaipsniui atšaukti viruso valdymo priemones, kurių imtasi dėl koronaviruso protrūkio. Planas parengtas atsižvelgiant į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ir mokslo ekspertų grupės, teikiančios Europos Komisijai konsultacijas koronaviruso klausimais, ekspertines žinias.

Pagal ES civilinės saugos mechanizmą sutelkta Europos gydytojų ir slaugytojų iš Rumunijos ir Norvegijos komanda siunčiama į Milaną ir Bergamą padėti Italijos medicinos darbuotojams, kovojantiems su koronavirusu. Be to, pagal šį mechanizmą Austrija perdavė Italijai daugiau kaip 3 000 litrų dezinfekcinio skysčio. Šią Europos pagalbą koordinuos ir prie jos finansavimo prisidės Europos Komisija.

Šiandien Europos Komisija, siekdama padėti kovoti su koronavirusu, nusprendė patvirtinti valstybių narių ir Jungtinės Karalystės prašymus leisti laikinai netaikyti muitų ir PVM iš trečiųjų šalių importuojamoms medicinos ir apsaugos priemonėms.

Europos Komisija toliau stiprina savo atsaką į koronaviruso protrūkį. 

Reaguojant į COVID-19 protrūkį, Europos Sąjungos šalys, regionai ir miestai tiesia pagalbos ranką labiausiai nukentėjusiems savo kaimynams. Pateikiame kelis Europos valstybių solidarumo pavyzdžius:

Šiandien Komisija paskelbė naujas praktines rekomendacijas, kuriomis siekiama užtikrinti, kad judūs ES darbuotojai (visų pirma tie, kurių darbas gali padėti įveikti koronaviruso pandemiją), galėtų pasiekti savo darbo vietą.

Pirmininkės U. von der Leyen kalba, pasakyta šiandien  Europos Parlamento plenariniame posėdyje dėl suderinto Europos atsako į COVID-19 protrūkį

Šiandien Europos Komisija paskelbė gaires, kuriomis siekiama užtikrinti tvirtą, visos ES mastu suderintą požiūrį į užsienio investicijų tikrinimą visuomenės sveikatos krizės ir susijusio ekonominio pažeidžiamumo laikotarpiu. Siekiama apsaugoti ES įmones ir ypatingos svarbos turtą, visų pirma tokiose srityse kaip sveikata ir medicininiai moksliniai tyrimai, taip pat biotechnologijas ir infrastruktūros objektus, ypač svarbius mūsų saugumui ir viešajai tvarkai. Kartu norima, kad ES liktų atvira užsienio investicijoms.

Pages