Atstovybė Lietuvoje

Naujienos

Pages

/lithuania/file/sure0316png_ltsure_0316.png

sure_0316
copyright

Šiandien Europos Komisija septynioms ES valstybėms išmokėjo penktąją 9 mlrd. EUR dydžio finansinės paramos išmoką pagal priemonę SURE (Europos laikinos paramos priemonė nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos mažinti).

/lithuania/file/vaccine8jpg_ltvaccine8.jpg

Europos Komisija užbaigė derybas su „Valneva“ dėl galimos vakcinos nuo COVID-19
copyright

Šiandien Europos Komisija suteikė COVID-19 vakcinos, kurią sukūrė viena iš „Johnson & Johnson“ priklausančių farmacijos bendrovių grupės „Janssen Pharmaceutical“ bendrovė „Janssen Pharmaceutica NV“, sąlyginį rinkodaros leidimą. Tai ketvirta COVID-19 vakcina, kuriai Europos Sąjungoje suteiktas toks leidimas.

/lithuania/file/juvenestranslatores0311jpg_ltjuvenes_translatores_0311.jpg

juvenes_translatores_0311
copyright

Europos Komisija pasveikino 27 moksleivius, laimėjusius vidurinėse mokyklose rengiamą vertimo konkursą „Juvenes Translatores“.

/lithuania/file/cofe0310jpg_ltcofe_0310.jpg

cofe_0310
copyright

Trečiadienį Europos Parlamente (EP) trijų ES institucijų vadovų pasirašyta deklaracija leis pradėti Konferenciją dėl Europos ateities.

/lithuania/file/digitaldecade0309png_ltdigitaldecade_0309.png

digitaldecade_0309
copyright

Šiandien Europos Komisija pristato Europos skaitmeninės transformacijos iki 2030 m. viziją, tikslus ir kryptis.
Ištikus koronaviruso krizei skaitmeninėms technologijoms teko itin svarbus vaidmuo palaikant ekonominį ir socialinį gyvenimą. Šios technologijos bus pagrindinis lemiamas veiksnys siekiant po pandemijos sėkmingai pereiti prie neutralaus poveikio klimatui, žiedinės ir atsparios ekonomikos.

/lithuania/file/reglamentavimopaprastinimas0305jpg_ltreglamentavimo_paprastinimas_0305.jpg

reglamentavimo_paprastinimas_0305
copyright

Europos Komisijos įsteigta Ateičiai tinkamo reglamentavimo platforma jau atrinko 15 iniciatyvų, kurių tikslas ‒ padėti supaprastinti ES teisę, sumažinti piliečiams ir įmonėms tenkančią biurokratinę naštą ir užtikrinti, kad ES politika atsižvelgtų į naujus iššūkius. Šios iniciatyvos bus įtrauktos į šį mėnesį priimamą pirmąją platformos metinę darbo programą.

/lithuania/file/socialpillar0304png-0_ltsocial_pillar_0304.png

social_pillar_0304
copyright

Šiandien Europos Komisija pristato Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planą, kuriame apibrėžiami konkretūs veiksmai, siekiant toliau įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsčio principus ir siūlomi pagrindiniai ES tikslai užimtumo, įgūdžių ir socialinės apsaugos srityse, kuriuos reikia pasiekti iki 2030 m.Taip pat Europos Komisija teikia rekomendaciją dėl veiksmingo aktyvaus užimtumo rėmimo po COVID-19 krizės (EASE), siekiant remti darbo vietų kūrimą užtikrinantį ekonomikos atsigavimą.

/lithuania/file/nataliprize0302jpg_ltnataliprize_0302.jpg

nataliprize_0302
copyright

Darnaus vystymosi klausimais rašantys ir kuriantys žurnalistai gali teikti paraiškas Europos Komisijos remiamai Lorenzo Natali žiniasklaidos premijai gauti.

/lithuania/file/windmills0224jpg_ltwindmills_0224.jpg

windmills_0224
copyright

Šiandien Europos Komisija priėmė naują ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją, kurioje aptaria pasirengimą neišvengiamam klimato kaitos poveikiui. Strategijoje išdėstoma ilgalaikė ES vizija iki 2050 m. tapti klimato kaitos poveikiui atsparia visuomene, visiškai prisitaikiusia prie neišvengiamo klimato kaitos poveikio. Ši strategija papildo ES plataus užmojo tikslą iki šio amžiaus vidurio neutralizuoti poveikį klimatui: jos tikslas yra ES ir pasaulyje stiprinti gebėjimą prisitaikyti bei sumažinti neatsparumą klimato kaitos poveikiui, vadovaujantis Paryžiaus susitarimu ir Europos klimato teisės akto pasiūlymu. 

/lithuania/file/herainkubatorius0218jpg_lthera_inkubatorius_0218.jpg

hera_inkubatorius_0218
copyright

Šiandien Europos Komisija paskelbė, kokių skubių veiksmų imamasi vis didėjančiai koronaviruso atmainų grėsmei suvaldyti. Naujasis Europos biologinės gynybos nuo COVID-19 atmainų parengties planas „HERA inkubatorius“ suburs mokslininkus, biotechnologijų bendroves, gamintojus ir valdžios institucijomis ES ir visame pasaulyje, siekiant nustatyti naujas atmainas, skatinant kurti naujas ir pritaikyti jau turimas vakcinas, paspartinti šių vakcinų patvirtinimo procesą ir užtikrinti gamybos pajėgumų didinimą.

Pages