Atstovybė Lietuvoje

Naujienos

Pages

/lithuania/file/socialmedia-covid-190jpg_ltsocial_media_-_covid-19_0.jpg

Coronavirus
copyright

Šiandien Europos Komisija paskelbė ES gaires, kuriomis siekiama užtikrinti, kad visi ES kultūros ir kūrybos sektoriai galėtų saugiai atnaujinti savo veiklą.

/lithuania/file/darbuotojusaugairsveikata0628png_ltdarbuotoju_sauga_ir_sveikata_0628.png

darbuotoju_sauga_ir_sveikata_0628.png
copyright

COVID-19 pandemija parodė, kaip svarbu imtis priemonių siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, taip pat visuomenės funkcionavimą ir ypatingos svarbos ekonominės ir socialinės veiklos tęstinumą. Atsižvelgdama į tai, šiandien Europos Komisija sustiprina savo įsipareigojimą atnaujinti darbuotojų saugos ir sveikatos taisykles priimdama 2021-2027 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginę programą.

/lithuania/file/cybersecurity0623jpg_ltcyber_security_0623.jpg

cyber_security_0623.jpg
copyright

Siekdama stiprinti atsaką į didelio masto kibernetinius incidentus, Europos Komisija siūlo sukurti Jungtinį kibernetinio saugumo padalinį. 

/lithuania/file/mariecurie0622jpg_ltmarie_curie_0622.jpg

marie_curie_0622.jpg
copyright

Šiandien Europos Komisija paskelbė naujus kvietimus teikti pasiūlymus tyrėjų mokymo, įgūdžių ir karjeros raidos paramai pagal programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ gauti. Kvietimai paskelbti priėmus 2021-2022 m. programos „Europos horizontas“ darbo programą.

/lithuania/file/innovationscoreboard0621png_ltinnovation_scoreboard_0621.png

innovation_scoreboard_0621.png
copyright

Šiandien Europos Komisija skelbia 2021 m. Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinę, iš kurios matyti, kad Europos inovacijų diegimo rezultatai visoje ES toliau gerėja.

/lithuania/file/flasheb4940621png_ltflash_eb494_0621.png

flash_eb494_0621.png
copyright

Europos Komisijos paskelbtos specialios „Eurobarometro“ apklausos apie europiečių požiūrį į skiepijimą nuo COVID-19 duomenimis 70 proc. Lietuvos respondentų (Europos Sąjungos vidurkis yra 75 proc.) sutinka, jog vakcinos yra vienintelis būdas sustabdyti pandemiją.

/lithuania/file/eu-russiarelations0616jpg_lteu-russia_relations_0616.jpg

eu-russia_relations_0616.jpg
copyright

Šiandien Europos Vadovų Tarybos pavedimu Europos Komisija ir Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai pateikė bendrą komunikatą dėl ES santykių su Rusija. Komunikate išdėstytos rekomendacijos prieš birželio 24 ir 25 d. vyksiantį Europos Vadovų Tarybos susitikimą, kaip geriau įgyvendinti ES politiką dėl Rusijos.

/lithuania/file/veliavos0517jpg_ltveliavos_0517.jpg

veliavos_0517.jpg
copyright

Nauja programa „i-Portunus Houses“ suteikia galimybę organizacijoms pačioms pasirinkti menininkus, kuriuos norėtų priimti. Finansavimas bus skiriamas atskiriems kūrėjams per priimančiąją organizaciją. Taip organizacijos galės pasikviesti tarptautiniu mastu jau išgarsėjusius ar dar tik kylančius talentus.

/lithuania/file/nextgeneu0616jpg_ltnextgeneu_0616.jpg

nextgeneu_0616.jpg
copyright

Europos Komisija savo pirmajame „NextGenerationEU“ sandoryje su 10 metų trukmės obligacija, kurios terminas – 2031 m. liepos 4 d., surinko 20 mlrd. EUR Europos atsigavimui po koronaviruso krizės ir jos padarinių finansuoti.

/lithuania/file/socialmedia-covid-190jpg_ltsocial_media_-_covid-19_0.jpg

Coronavirus
copyright

Europos Komisija pateikė komunikatą, kuriame apžvelgiamos pirmosios pastaruosius 18 mėnesių trukusios COVID-19 pandemijos pamokos ir šių pamokų išvados, į kurias bus atsižvelgta siekiant pagerinti ES ir nacionalinio lygmens veiksmus.

Pages