Atstovybė Lietuvoje

Naujienos

Pages

Šiandien Europos Komisija paskelbė 2020 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) rezultatus. Pagal šį indeksą vertinama bendra Europos skaitmeninė veikla ir ES šalių pažanga skaitmeninio konkurencingumo srityje.

/lithuania/file/dsc3902jpg_ltdsc_3902.jpg

Ieškome aktyvių, Europos Sąjunga (ES) besidominčių 15–22 metų amžiaus jaunuolių iš visos Lietuvos, kurie, bendraudami su bendraamžiais savo miestuose ir miesteliuose, dalytųsi savo žiniomis apie ES ir jos galimybes.

Šiandien Komisija ir Vyriausiasis įgaliotinis įvertino, kaip sekėsi kovoti su dezinformacija apie koronaviruso pandemiją, ir siūlo tolesnius veiksmus po to, kai 2020 m. kovo mėn. ES valstybių narių vadovai pavedė ryžtingai kovoti su dezinformacija ir stiprinti Europos visuomenės atsparumą. Koronaviruso pandemiją lydėjo didžiulė melagingos ar klaidinančios informacijos lavina, įskaitant užsienio jėgų bandymus paveikti ES piliečius ir kištis į ES diskusijas. Bendrame komunikate analizuojamas iš karto duotas atkirtis ir siūlomi konkretūs veiksmai, kurių imtis galima greitai.

Kvietimo teikti paraiškas dėl EUROPE DIRECT paskelbimo data yra atidedama vėlesniam laikui. Kvietimą Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje numato paskelbti 2020 m. birželio mėn., tačiau tiksli data bus paskelbta vėliau.

/lithuania/file/eewebonaujienaijpg_ltee_webo_naujienai.jpg

2020 m. birželio 1 d. įvyko „Europos egzamino“ finalas, kuriame paaiškėjo geriausi Europos Sąjungos žinovai.

Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl ekonomikos gaivinimo plano. Europos Komisija siūlo sukurti naują ekonomikos gaivinimo priemonę „Next Generation EU“, įtrauktą į tvirtą, šiuolaikišką, pakoreguotą ilgalaikį ES biudžetą. Europos Komisija taip pat paskelbė savo patikslintą 2020 m. darbo programą, kurioje daugiausia dėmesio bus skiriama Europos ekonomikos gaivinimo skatinimo ir Europos atsparumo didinimo priemonėms.

Šiandien Europos Komisija priėmė biologinės įvairovės strategiją ir strategiją „Nuo ūkio iki stalo“. Remiantis Europos žaliuoju kursu šiose strategijose siūloma didelio užmojo ES veiksmų ir įsipareigojimų, kuriais siekiama Europoje ir visame pasaulyje sustabdyti biologinės įvairovės nykimą, o mūsų maisto sistemas pertvarkyti taip, kad jos taptų pasauliniu konkurencingo tvarumo ir žmonių bei planetos sveikatos ir visų maisto vertės grandinės dalyvių pragyvenimo šaltinių apsaugos standartu.

Šiandien Europos Komisija, įvertinusi Lietuvos pateiktą stabilumo programą ir nacionalinę reformų darbotvarkę, teikia Lietuvai skirtų ekonominės ir socialinės politikos rekomendacijų pasiūlymus. Šiomis rekomendacijomis atsižvelgiama į svarbiausius valstybei šiuo metu kylančius iššūkius. Per artimiausius mėnesius rekomendacijas apsvarstys ir patvirtins Europos Sąjungos Taryba.

Europos Komisija 2020 m. birželio 2 d. planuoja skelbti kvietimą teikti paraiškas, kuriuo siekiama pasirinkti partnerius „Europe Direct“ veiklai vykdyti 2021–2025 m. 

/lithuania/file/eewebonaujienaijpg_ltee_webo_naujienai.jpg

Gegužės 19 d. internetu įvyko „Europos egzamino“ antrasis etapas, kuriame dalyvavo virš 600 dalyvių (mokiniai, organizacijų atstovai ir individualūs dalyviai, geriausiai pasirodę pirmame egzamino etape).

Pages