Atstovybė Lietuvoje

Naujienos

Pages

13/12/2017

Įsibėgėjus 2014–2020 m. programų įgyvendinimui, gruodžio 13 d. paskelbtoje naujoje ataskaitoje apžvelgiama, ko nuo finansavimo laikotarpio pradžios pavyko pasiekti penkiems ES fondams.

Kategorija:
Apie ES
12/12/2017

Gruodžio 12 d. Europos Komisija pasiūlė patobulinti ES saugumo, sienų ir migracijos valdymo informacines sistemas, kad jos pažangiau ir veiksmingiau sąveikautų tarpusavyje ir būtų pašalintos esamos informacinės spragos.

Kategorija:
Apie ES
12/12/2017

Gruodžio 12 d. priimtu komunikatu Komisija atsako į Europos piliečių iniciatyvą (ECI) „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“ ir įsipareigoja 2018 m. pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo teisės akto, kad būtų toliau didinamas tyrimų, naudojamų moksliniam veikliųjų medžiagų vertinimui, skaidrumas ir gerinama kokybė.

Kategorija:
Aplinka, vartotojai ir sveikata
12/12/2017

Gruodžio 11 d. Europos Parlamento nariai balsavo dėl reglamento, kuriuo pratęsiama ir sustiprinama Europos strateginių investicijų fondo (toliau – ESIF), pagrindinio Investicijų plano Europai ramsčio, veikla. Šis sėkmingas paskutinis žingsnis padarytas po to, kai rugsėjo 13 d. Europos Parlamentas ir valstybės narės pritarė iš esmės.

Kategorija:
Ekonomika, finansai ir mokesčiai / Konkurencija
07/12/2017

Gruodžio 7 d. sueina metai, kai buvo sukurtas Europos solidarumo korpusas

Kategorija:
Kultūra, švietimas ir jaunimas
07/12/2017

Europos Komisija, rengdamasi gruodžio 14 d. ES vadovų susitikimui, kuriame bus svarstomi su migracija susiję klausimai, pristatė siūlomas politinių veiksmų gaires. Jos skirtos padėti iki 2018 m. birželio mėn. pasiekti visuotinį susitarimą dėl būsimos tvarios migracijos politikos.

Kategorija:
Apie ES
06/12/2017

Nustatydama veiksmų planą ir keletą konkrečių priemonių gruodžio 6 d. Europos Komisija vykdo Komisijos Pirmininko Jeano-Claude‘o Junckerio 2017 m. pranešime apie Sąjungos padėtį ir 2015 m. penkių pirmininkų pranešime prisiimtą įsipareigojimą stiprinti Europos ekonominę ir pinigų sąjungą.

Kategorija:
Ekonomika, finansai ir mokesčiai / Konkurencija
30/11/2017

Europos Komisija lapkričio 30 d. pristatė naujas priemones, kuriomis siekiama geriau apsaugoti ES pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistemą nuo sukčiavimo ir užlopyti spragas, dėl kurių atsiranda galimybė sukčiauti PVM dideliu mastu.

Kategorija:
Ekonomika, finansai ir mokesčiai / Konkurencija
30/11/2017

Lapkričio 30 d., baigiantis programos „Erasmus“ trisdešimtmečio minėjimo renginiams, Europos Komisija pateikia programos „Erasmus+“ laimėjimų 2016 m. ataskaitą. „Erasmus+“ 2016 m. ataskaita patvirtina programos atliekamą svarbų vaidmenį kuriant atsparesnę Europą, sujungtą bendrų europietiškų vertybių pagrindu.

29/11/2017

Lapkričio 29 d. Europos Komisija paskelbė komunikatą „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“, kuriame pateikiamos gairės dėl bendros žemės ūkio politikos po 2020 m.

Kategorija:
Žemės ūkis, žvejyba ir maistas

Pages