Atstovybė Lietuvoje

Naujienos

Pages

14/01/2019

2018 m. gruodžio 11 d. baigėsi dvi savaites trukęs Europos Komisijos iniciatyvos „Discover EU“ antras etapas, per kurį paraiškas spėjo pateikti beveik 80 000 jaunuolių iš visų ES valstybių narių (918 iš Lietuvos). Remiantis atrankos kriterijais ir atsižvelgiant į kiekvienai ES valstybei narei nustatytą kvotą buvo atrinkti 14 536 jaunuoliai iš Europos šalių (76 iš Lietuvos).

08/01/2019

Europos Komisija pagal ES valstybės pagalbos taisykles patvirtino priemonę elektros energijos gamybai iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių Lietuvoje remti ir priemonę daug elektros energijos suvartojantiems subjektams Lietuvoje remti.

13/12/2018

Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) užbaigimo proga Europos Komisija pristatė įvairius veiksmus kultūros paveldo srityje.

13/12/2018

Laisvas asmenų judėjimas yra pagrindinė teisė, kurią ES užtikrina savo piliečiams. Ja naudodamiesi visi ES piliečiai gali be specialių formalumų keliauti, dirbti ir gyventi bet kurioje ES šalyje. Šengeno erdvės sukūrimu konkrečiai įgyvendinama ši laisvė – visiems asmenims sudaromos sąlygos kirsti vidaus sienas (t. y. sienas tarp Šengeno erdvei priklausančių valstybių) be patikrinimų kertant sieną. Taigi Šengeno erdvėje užtikrinama galimybė nevaržomai keliauti 26 valstybių, kuriose gyvena per 400 mln. gyventojų, teritorijoje.

Kategorija:
Transportas ir keliavimas
03/12/2018

Šiandien,  gruodžio 3 d., pradedamas taikyti naujas Reglamentas dėl nepagrįsto geografinio blokavimo, kurį Europos Komisija pasiūlė 2016 m. gegužės mėn., kad neliktų nepagrįsto geografinio blokavimo internete.

29/11/2018

Šiandien prasideda antrasis iniciatyvos „DiscoverEU“ etapas.  Nuo šiandien aštuoniolikos metų jaunuoliai gali teikti paraiškas Europos jaunimo portale dėl kitą vasarą vyksiančios pažintinės kelionės po Europą bilietų.

Konferencija
28/11/2018

Nors šiuo metu Lietuvos ekonomikos augimas yra vienas iš įspūdingiausių Europos Sąjungoje, tačiau norint sėkmingai artėti prie labiausiai išsivysčiusių Europos Sąjungos valstybių narių, ypač svarbu užtikrinti spartų produktyvumo augimą. Pastaraisiais metais būtent tai pabrėžia Europos Komisijos tarnybos rengdamos metinę Lietuvos ekonominės situacijos analizę. Kita vertus, ne mažiau svarbu, kad ekonominis augimas būtų įtraukus, o prie to reikšmingai gali prisidėti veiksmingas socialinis dialogas.

21/11/2018

Šiandien Europos Komisija pristatė Europos semestro rudens dokumentų rinkinį. Europos Komisija išdėsto 2019 m. ES ekonominius ir socialinius prioritetus, teikia nuomones dėl biudžeto planų projektų ir patvirtina, kad Italijos atveju nustatyta itin rimta Stabilumo ir augimo pakto neatitiktis. Pirmą kartą į Europos semestrą integruota Graikija.

19/11/2018

Šiandien Europos Komisija paskelbė konkursą Europos vyriausiojo prokuroro Europos prokuratūroje pareigoms užimti. Atrinktasis kandidatas taps pirmuoju Europos vyriausiuoju prokuroru. Jis vadovaus nepriklausomai ES prokuratūros tarnybai, atsakingai už  nusikaltimų ES biudžeto atžvilgiu (kaip antai sukčiavimo, korupcijos ar sunkaus tarpvalstybinio sukčiavimo PVM atvejus) tyrimą, kaltininkų baudžiamąjį persekiojimą ir perdavimą teismui. Europos prokuratūra visu pajėgumu ims dirbti iki 2020 m. pabaigos.

19/11/2018

Naujuose leidiniuose, kurie apima 10 skirtingų temų, galima rasti svarbiausią informaciją apie ES piliečių teises bei galimybes bendrojoje rinkoje. Ši informacija ypač aktuali tiems, kurie planuoja gyventi, keliauti, mokytis ar steigti verslą kitoje ES šalyje arba apsipirkti internetu.

Pages