Atstovybė Lietuvoje

Naujienos

Pages

18/10/2017

Europos Komisija paskelbė pirmąją ataskaitą apie tai, kaip veikia ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimas („privatumo skydas“), kuriuo siekiama apsaugoti visų komerciniais tikslais JAV įmonėms perduotus ES gyventojų asmeninius duomenis

Kategorija:
Išorės santykiai ir užsienio reikalai
18/10/2017

Spalio 17 d. Komisija pristato 11-ąją saugumo sąjungos ataskaitą ir Pirmininko J.-C. Junckerio 2017 m. pranešime apie Sąjungos padėtį paskelbtas operatyvines ir praktines priemones, kuriomis ES piliečiai bus geriau apsaugoti nuo terorizmo grėsmių ir kuriama sauganti Europa. Jomis siekiama spręsti per pastaruosius išpuolius išryškėjusias pažeidžiamumo problemas, be to, šios priemonės padės valstybėms narėms apsaugoti savo viešąsias erdves ir iš teroristų atimti veikimo galimybes.Komisija taip pat siūlo toliau sustiprinti ES išorės veiksmus kovos su terorizmu srityje, be kita ko, per Europolą, ir rekomenduoja ES pradėti derybas su Kanada dėl peržiūrėto keleivio duomenų įrašo susitarimo.

Kategorija:
Teisingumas ir piliečių teisės
11/10/2017

Komisija planuoja paspartinti trūkstamų bankų sąjungos elementų kūrimą, kad Europos piliečiai ir įmonės galėtų gauti naudos iš glaudesnės finansinės integracijos ir stabilesnės finansų sistemos.

Kategorija:
Ekonomika, finansai ir mokesčiai / Konkurencija
09/10/2017

Europos Komisija paskelbė planus dėl didžiausios ES PVM taisyklių reformos per pastaruosius 25 metus. Reforma padėtų pagerinti ir modernizuoti sistemą tiek vyriausybių, tiek įmonių naudai.

Kategorija:
Ekonomika, finansai ir mokesčiai / Konkurencija
09/10/2017

Šiandien Komisija paskelbė 7-ąją sanglaudos ataskaitą, kurioje apžvelgiama ES regionų padėtis, naudojant sanglaudos lėšas krizės metais įgyta patirtis ir sanglaudos politikos po 2020 m. pagrindas.

Kategorija:
Regionai ir jų plėtra
05/10/2017

Spalio 5 d. Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl Europos kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės sistemos. Ši iniciatyva, pateikiama kaip Tarybos rekomendacija, yra 2016 m. pradėtos Naujos Europos įgūdžių darbotvarkės dalis. Ji taip pat susijusi su Europos socialinių teisių ramsčiu, pagal kurį numatyta teisė į kokybišką ir įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą.

Kategorija:
Užimtumas ir socialinės teisės
04/10/2017

Europos Komisija nusprendė, kad Liuksemburgas įmonei „Amazon“ suteikė nepagrįstų mokesčio lengvatų, kurių vertė siekia maždaug 250 mln. EUR. Pagal ES valstybės pagalbos taisykles tai yra neteisėta, nes įmonei „Amazon“ buvo sudarytos sąlygos mokėti daug mažesnius mokesčius nei kitoms įmonėms. Dabar Liuksemburgas privalo susigrąžinti neteisėtai suteiktos pagalbos sumą.

03/10/2017

Siekdama sustiprinti bendrąją rinką ir toliau tęsdama pastangas skatinti investicijas į ES, Komisija šiandien pateikė iniciatyvą dėl veiksmingesnių ir darniau vykdomų viešųjų pirkimų, visapusiškai naudojant skaitmenines technologijas jų procedūroms supaprastinti ir paspartinti.

Kategorija:
Ekonomika, finansai ir mokesčiai / Konkurencija
02/10/2017

Europos Komisija Lietuvos geležinkeliams skyrė 27 873 000 EUR baudą už tai, kad, išardžiusi bėgių kelią tarp Lietuvos ir Latvijos, įmonė sudarė konkurencijos kliūtis krovinių vežimo geležinkeliais rinkoje ir pažeidė ES antimonopolines taisykles.

Kategorija:
Apie ES
29/09/2017

Regionai jau šiandien, rugsėjo 29 d., kviečiami teikti paraiškas dalyvauti dviejuose Komisijos bandomuosiuose projektuose. Atrinktiems regionams bus teikiama tikslinė ES finansinė ir konsultavimo parama, skirta ekonomikai pertvarkyti ir pramonei modernizuoti.

Pages