Atstovybė Lietuvoje

Naujienos

Pages

/lithuania/file/eu28-cohetionpolicy2020jpg-0_lteu28-cohetion_policy_2020.jpg

ES sanglaudos politika
copyright

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas informavimui apie ES sanglaudos politiką. Šiuo kvietimu teikti paraiškas Europos Komisija siekia atrinkti galimus paramos gavėjus, kurie įgyvendintų įvairias informavimo priemones, bendrai finansuojamas ES.

/lithuania/file/chickenimagejpg_ltchicken_image.jpg

Europos Komisija patvirtino 12 mln. EUR Lietuvos paramos paukštininkystės sektoriaus gamintojams bei perdirbėjams, nukentėjusiems nuo koronaviruso protrūkio, schemą
copyright

Europos Komisija patvirtino 12 mln. EUR Lietuvos paramos paukštininkystės sektoriaus gamintojams bei perdirbėjams, nukentėjusiems nuo koronaviruso protrūkio, schemą. Priemonė buvo patvirtinta pagal laikinąją valstybės pagalbos sistemą.

/lithuania/file/socialmedia-covid-190jpg_ltsocial_media_-_covid-19_0.jpg

Coronavirus
copyright

Europai mokantis gyventi pandemijos sąlygomis, saugių ir veiksmingų COVID-19 vakcinų kūrimas ir spartus jų diegimas visame pasaulyje tebėra esminis elementas siekiant išspręsti visuomenės sveikatos krizę. Atsižvelgdama į tai, Europos Komisija siekia užtikrinti, kad visoje Europoje būtų galimybė gauti saugių vakcinų, ir ragina naudojant vakcinas laikytis suderinto požiūrio į skiepijimo strategijas.

/lithuania/file/ekrenovacija2020jpg_ltek_renovacija_2020.jpg

Renovacijos banga
copyright

Šiandien Europos Komisija paskelbė pastatų energinio naudingumo didinimo strategiją „Renovacijos banga“. Europos Komisija siekia per ateinantį dešimtmetį renovavimo rodiklį padidinti bent du kartus ir užtikrinti, kad renovuotuose pastatuose būtų efektyviau vartojama energija ir ištekliai. Iki 2030 m. galėtų būti renovuota 35 mln. pastatų, o statybos sektoriuje sukurta iki 160 000 papildomų žaliųjų darbo vietų.

/lithuania/file/kometalogojpg_ltkometa_logo.jpg

Kometa
copyright

Koronaviruso pandemija visuomenei yra ne tik didžiulis išbandymas, bet ir unikali proga pažvelgti į ateitį kitaip bei pamatyti naujas galimybes. Šiandien Europa siekia ne tik atsigauti po pandemijos, bet ir transformuoti ekonomiką – tapti žalesne, skaitmeniškai pažangesne, atsparesne,  stipresne savo suverenumu ir įtaka pasaulyje, todėl šiuo tikslu pateikia 750 mlrd. EUR Europos Sąjungos atsigavimo planą „Next Generation EU“.

/lithuania/file/socialmedia-covid-190jpg_ltsocial_media_-_covid-19_0.jpg

Coronavirus
copyright

Europos Komisijai 2020 m. rugsėjo 4 d. pateikus pasiūlymą, šiandien ES ministrai pasiekė susitarimą, kuriuo bus užtikrintas didesnis su koronaviruso pandemija susijusių priemonių, kuriomis ribojamas laisvas judėjimas, aiškumas ir nuspėjamumas.

/lithuania/file/socialmedia-covid-190jpg_ltsocial_media_-_covid-19_0.jpg

Coronavirus
copyright

Europos Komisija patvirtino 61 mln. EUR Lietuvos schemą, skirtą su koronavirusu susijusių produktų moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai (MTTP) ir gamybai remti. Schema buvo patvirtinta pagal laikinąją valstybės pagalbos sistemą.

/lithuania/file/mokymosikampelisltjpg_ltmokymosi_kampelis_lt.jpg

Mokymosi kampelis
copyright

Geriausi linkėjimai visiems mokytojams! Būtent jums tenka svarbiausias vaidmuo perteikiant jaunimui ES vertybes.

/lithuania/file/ourbalticcovers2-02png_ltour_baltic_covers_2-02.png

Our baltic
Europos Komisija

Baltijos jūros regiono valstybių žuvininkystės, žemės ūkio ir aplinkos ministrai surengtoje konferencijoje „Mūsų Baltija“ („Our Baltic“), kurią remia Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius, pirmą kartą bendrai įsipareigojo sustiprinti pastangas siekiant sumažinti pavojus Baltijos jūros aplinkai bei ją apsaugoti.

Kategorija: Žemės ūkis, žvejyba ir maistas

Šiandien Europos Komisija priėmė naują skaitmeninių finansų dokumentų rinkinį, padidinsiantį Europos konkurencingumą ir inovacijas finansų sektoriuje ir sudarysiantį sąlygas Europai tapti pasaulinių standartų kūrėja. Vartotojams bus suteikta daugiau pasirinkimo ir galimybių finansinių paslaugų ir modernių mokėjimų srityse, kartu bus užtikrinta vartotojų apsauga ir finansinis stabilumas.

Kategorija: Ekonomika, finansai ir mokesčiai / Konkurencija

Pages