Atstovybė Lietuvoje

Naujienos

Pages

/lithuania/file/eu-russiarelations0616jpg_lteu-russia_relations_0616.jpg

eu-russia_relations_0616.jpg
copyright

Šiandien Europos Vadovų Tarybos pavedimu Europos Komisija ir Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai pateikė bendrą komunikatą dėl ES santykių su Rusija. Komunikate išdėstytos rekomendacijos prieš birželio 24 ir 25 d. vyksiantį Europos Vadovų Tarybos susitikimą, kaip geriau įgyvendinti ES politiką dėl Rusijos.

/lithuania/file/veliavos0517jpg_ltveliavos_0517.jpg

veliavos_0517.jpg
copyright

Nauja programa „i-Portunus Houses“ suteikia galimybę organizacijoms pačioms pasirinkti menininkus, kuriuos norėtų priimti. Finansavimas bus skiriamas atskiriems kūrėjams per priimančiąją organizaciją. Taip organizacijos galės pasikviesti tarptautiniu mastu jau išgarsėjusius ar dar tik kylančius talentus.

/lithuania/file/nextgeneu0616jpg_ltnextgeneu_0616.jpg

nextgeneu_0616.jpg
copyright

Europos Komisija savo pirmajame „NextGenerationEU“ sandoryje su 10 metų trukmės obligacija, kurios terminas – 2031 m. liepos 4 d., surinko 20 mlrd. EUR Europos atsigavimui po koronaviruso krizės ir jos padarinių finansuoti.

/lithuania/file/socialmedia-covid-190jpg_ltsocial_media_-_covid-19_0.jpg

Coronavirus
copyright

Europos Komisija pateikė komunikatą, kuriame apžvelgiamos pirmosios pastaruosius 18 mėnesių trukusios COVID-19 pandemijos pamokos ir šių pamokų išvados, į kurias bus atsižvelgta siekiant pagerinti ES ir nacionalinio lygmens veiksmus.

/lithuania/file/covidcertificatejpg_ltcovid_certificate.jpg

covid_certificate.jpg
copyright

Šiandien Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos pirmininkai dalyvavo oficialioje Reglamento dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo pasirašymo ceremonijoje, kuria užbaigiamas teisėkūros procesas.

/lithuania/file/desinformation2020jpg_ltdesinformation_2020.jpg

Kova su dezinformacija
copyright

Europos Komisija paskelbė preliminarius jos atlikto su vartotojų daiktų internetu susijusių produktų ir paslaugų rinkų Europos Sąjungoje konkurencijos sektoriaus tyrimo rezultatus.

/lithuania/file/paramacovid-19jpg_ltparama_covid-19.jpg

Paramos dėl COVID-19 priemonės: ES parama mikrokreditams finansuoti Lietuvoje
copyright

2020 m. ES biudžeto veiklos rezultatų ataskaitoje pabrėžiamas spartus ir visuotinis ES atsakas į koronaviruso krizę drauge siekiant pagrindinių ES prioritetų

/lithuania/file/veliavos0517jpg_ltveliavos_0517.jpg

veliavos_0517.jpg
copyright

Pagrindinė informacija apie nacionalines leidimo gyventi suteikimo programas visose ES valstybėse narėse. 

/lithuania/file/europeansemester0602jpg_lteuropean_semester_0602.jpg

european_semester_0602.jpg
copyright

Šiandien Europos Komisija pateikė Europos semestro pavasario dokumentų rinkinį, kurio esmė – valstybėms narėms, laipsniškai atveriančioms savo ekonomiką, pateikti fiskalines gaires. Jomis siekiama padėti valstybėms narėms, kuo labiau pasinaudojant pagrindiniu priemonės „NextGenerationEU“ mechanizmu – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone (EGADP), stiprinti ekonomikos atsigavimą. Turint omenyje sąsajas su valstybių narių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planais, kuriuose išdėstytos EGADP lėšomis finansuosimos investicijos ir reformos, Europos semestras šiemet pakoreguotas.

/lithuania/file/plastikas0602jpg_ltplastikas_0602.jpg

plastikas_0602.jpg
copyright

Europos Komisija pateikė ES vienkartinių plastikinių gaminių taisyklių taikymo gaires ir priėmė Įgyvendinimo sprendimą dėl rinkai pateiktų žvejybos įrankių ir surinktų žvejybos įrankių atliekų stebėsenos ir duomenų teikimo. Šiomis taisyklėmis siekiama sumažinti jūrų šiukšlinimą vienkartiniais plastikiniais gaminiais ir žvejybos įrankiais, skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos, kurioje naudojami novatoriški ir tvarūs verslo modeliai, gaminiai ir medžiagos.

Pages