Atstovybė Lietuvoje

Naujienos

Pages

19/04/2018

RenESansas: Luca Jahier, naujasis EESRK pirmininkas, prisiekia atgaivinti piliečių pasiryžimą kurti darnią Europą

18/04/2018

Balandžio 18 d. Europos Komisija pristatė derybų dėl ekonominės partnerystės susitarimo su Japonija ir prekybos ir investicijų susitarimų su Singapūru rezultatus Tarybai. Tai pirmasis žingsnis šių susitarimų pasirašymo ir sudarymo link.

Kategorija:
Išorės santykiai ir užsienio reikalai, Verslas
18/04/2018

Balandžio 17 d. Europos Komisija priėmė metinį plėtros dokumentų rinkinį, į kurį įtrauktos septynios atskiros ataskaitos, kuriame vertinama, kaip įgyvendinama Europos Sąjungos plėtros politika, grindžiama nustatytais kriterijais ir teisingomis bei griežtomis sąlygomis.

Kategorija:
Išorės santykiai ir užsienio reikalai
17/04/2018

Europos Komisija siūlo naujas taisykles, kurios leis policijai ir teisminėms institucijoms lengviau ir greičiau surinkti elektroninius įrodymus, kaip antai elektroninius laiškus ir „debesyje“ saugomus dokumentus, kurių reikia vykdant tyrimus ir siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir nuteisti nusikaltėlius bei teroristus.

Kategorija:
Apie ES
17/04/2018

Praėjus šešiems mėnesiams po 2017 m. spalio mėn. priimto kovos su terorizmu dokumentų rinkinio Europos Komisija siūlo priemones, kuriomis siekiama didinti tapatybės kortelių saugumą ir mažinti dokumentų klastojimą, suteikti teisėsaugos ir teisminėms institucijoms prieigą prie elektroninių įrodymų ir finansinės informacijos, dar labiau apriboti teroristų galimybes gauti sprogstamųjų medžiagų pirmtakų ir griežtinti šaunamųjų ginklų importo ir eksporto kontrolę.

Kategorija:
Apie ES
12/04/2018

Žurnalistiką studijuojantys jaunuoliai kviečiami dalyvauti konkurse ir laimėti kelionę į Briuselyje spalio 7-11 dienomis vyksiančią Europos regionų ir miestų savaitę.

Kategorija:
Kultūra, švietimas ir jaunimas
12/04/2018

Balandžio 12 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą uždrausti didesnę žalą darančią nesąžiningos prekybos praktiką maisto tiekimo grandinėje ir taip užtikrinti sąžiningesnes­ sąžiningesnes sąlygas mažosioms ir vidutinėms maisto ir žemės ūkio įmonėms. Be to, į pasiūlymą įtrauktos veiksmingos vykdymo užtikrinimo nuostatos: kai nustatomi pažeidimai, nacionalinės valdžios institucijos gali taikyti sankcijas.

Kategorija:
Verslas
11/04/2018

Balandžio 11 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Naujų galimybių vartotojams dokumentų rinkinio, kuriuo siekiama užtikrinti, kad visi Europos vartotojai galėtų visapusiškai naudotis savo teisėmis pagal Sąjungos teisę.

Kategorija:
Aplinka, vartotojai ir sveikata
11/04/2018

Balandžio 11 d. Europos Komisija, atsakydama į sėkmingoje Piliečių iniciatyvoje išreikštą piliečių susirūpinimą, pateikia pasiūlymą didinti mokslinių tyrimų maisto saugos srityje skaidrumą.

Kategorija:
Aplinka, vartotojai ir sveikata
10/04/2018

Europos Komisija ir Europos investicijų fondas (EIF) pradėjo vykdyti visos Europos rizikos kapitalo fondų fondų programą ( VentureEU), kuria siekiama skatinti investicijas į novatoriškas pradedančiąsias ir veiklą plečiančias įmones visoje Europoje.

Kategorija:
Ekonomika, finansai ir mokesčiai / Konkurencija

Pages