Atstovybė Lietuvoje

Naujienos

Pages

/lithuania/file/p017131000902jpg_ltp017131000902.jpg

Europos Komisija 2010
Europos Komisija 2010

Kaip savo metiniame pranešime apie Europos Sąjungos padėtį sakė Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen, šiandien Europos Komisija pristato planą, kaip iki 2030 m. ES išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį sumažinti bent 55 proc., palyginti su 1990 m. lygiu. Tai yra tarpinis orientyras siekiant 2050 m. poveikio klimatui neutralumo.

/lithuania/file/p044507-4648841jpg_ltp044507-464884_1.jpg

2020 m. pranešime apie Sąjungos padėtį Europos Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen paskelbė apie naują ES kovos su rasizmu veiksmų planą, kuriame nustatytos ateinančiais penkeriais metais taikysimos priemonės. Veiksmų plane suburiami visų lygmenų veikėjai siekiant veiksmingiau kovoti su rasizmu Europoje, be kita ko, priimant nacionalinius kovos su rasizmu veiksmų planus.

/lithuania/file/kalbudiena2020jpg_ltkalbu_diena_2020.jpg

Europos kalbų diena 2020
copyright

Ar galėtume tiek bendrauti ir suprasti vieni kitus, jei nemokėtume kalbų? Rugsėjo 26-ąją minime Europos kalbų dieną, kuria siekiame puoselėti Europos kalbų ir kultūrų įvairovę, skatiname kalbų mokymąsi visą gyvenimą, tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą. Europos Sąjunga pripažįsta kalbų įvairovės kultūrinę vertę ir kalbų mokėjimo svarbą visuomenei.

Rugsėjo 16 d. Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen Europos Parlamento plenariniame posėdyje skaitė metinį pranešimą apie Europos Sąjungos padėtį, kuriame pristatė savo viziją dėl Europos.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen, atsistatydinus už prekybą atsakingam Europos Komisijos nariui Philui Hoganui, pareiškė:

Europos Komisija, įvertinusi valstybių narių prašymus, pateikė Tarybai pasiūlymus suteikti 81,4 mlrd. EUR finansinę paramą 15 valstybių narių pagal priemonę SURE. Lietuvai siūloma suteikti 602 mln. EUR dydžio finansinę paramą.

Kategorija: Užimtumas ir socialinės teisės

Europos Komisijos Pirmininkės Ursulos von der Leyen pareiškimas bendroje spaudos konferencijoje su Europos Vadovų Tarybos Pirmininku Charles'u Micheliu, surengtoje po rugpjūčio 19 d. Europos Vadovų Tarybos narių vaizdo konferencijos, skirtos aptarti situaciją Baltarusijoje.

Šiandien Europos Komisija baigė parengiamąsias derybas su bendrove „CureVac“ dėl galimos vakcinos nuo COVID-19 pirkimo. Užbaigus parengiamąsias derybas turėtų būti sudaryta išankstinė pirkimo sutartis.

Europos Komisija baigė parengiamąsias derybas su farmacijos bendrove dėl galimos vakcinos nuo COVID-19 pirkimo. Aptariamoje sutartyje su „Sanofi“ būtų numatyta galimybė visoms ES valstybėms narėms įsigyti vakciną.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) apdovanos iki 29 solidarumo iniciatyvų, kurios buvo įgyvendintos ES ir Jungtinėje Karalystėje kovojant su COVID-19 ir siekiant sušvelninti jo pražūtingą poveikį.

Kategorija: Apie ES

Pages