Atstovybė Lietuvoje

Naujienos

Pages

24/05/2018

Europos Komisija priėmė sprendimą, kuriuo bendrovė „Gazprom“ įpareigojama pašalinti Europos Komisijos nurodytas konkurencijos kliūtis, kad Europos vartotojai ir įmonės Vidurio ir Rytų Europos dujų rinkose galėtų be apribojimų gauti dujas konkurencingomis kainomis.

Kategorija:
Energija ir gamtiniai ištekliai
24/05/2018

Europos Komisija siūlo sugriežtinti ES transporto priemonių draudimo taisykles, kad būtų geriau apsaugoti nukentėjusieji transporto priemonių sukeltuose eismo įvykiuose ir draudėjai turėtų daugiau teisių.

Kategorija:
Aplinka, vartotojai ir sveikata, Transportas ir keliavimas
24/05/2018

Kasmetiniuose Lietuvos verslo konfederacijos „Metų paslaugos“ apdovanojimuose iš Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) finansuojama Šiaulių banko finansinė priemonė verslui „InnovFin“ pelnė pagrindinį apdovanojimą – ji pripažinta „Metų paslauga“.

23/05/2018

Remdamasi išsamia šalies ūkio analize, o taip pat įvertinusi Lietuvos nacionalines reformų bei stabilumo programas, gegužės 23 d. Europos Komisija pereina prie kito 2018 m. Europos semestro etapo – pateikia tris Lietuvai skirtas rekomendacijas. Rekomendacijos skelbiamos ir kitoms ES valstybėms narėms.

Kategorija:
Ekonomika, finansai ir mokesčiai / Konkurencija
23/05/2018

Europos Komisija gegužės 23 d. pasiūlė 2019 m. ES biudžeto projektą, kuriame numatyta 166 mlrd. EUR įsipareigojimų (3 % daugiau nei 2018 m.), kuriais siekiama investuoti į stipresnę ir atsparesnę Europos ekonomiką ir skatinti solidarumą ir saugumą abipus ES sienos.

Kategorija:
Apie ES
23/05/2018

Europos Komisija gegužės 23 d. pasiūlė iš dalies pakeisti Reglamentą (ES, Euratomas) 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų. Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad OLAF turėtų reikiamas priemones glaudžiai bendradarbiauti su Europos prokuratūra nustatant ir tiriant sukčiavimo atvejus visoje ES.

Kategorija:
Apie ES
Arnoldas Pranckevičius ir Jurgita Petrauskienė
22/05/2018

2018 m. gegužės 22 d. įvyko „Europos egzamino“ finalas, kuriame paaiškėjo geriausi Europos Sąjungos žinovai ir buvo išdalinti pagrindiniai prizai.

Kategorija:
Kultūra, švietimas ir jaunimas
22/05/2018

Europos Komisija pateikia naują priemonių rinkinį, tarp kurių yra nauja jaunimo strategija ir nauja kultūros darbotvarkė, ir taip tęsia veiklą, kuria siekiama iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvą, sustiprinti Europos Sąjungos kultūrinį matmenį ir paremti jaunimo dalyvavimą.

Kategorija:
Kultūra, švietimas ir jaunimas
22/05/2018

Vykdydamos platesnę ES žiedinės ekonomikos politiką, gegužės 22 d. ES valstybės narės pritarė plataus užmojo priemonių rinkiniui, kuriuo siekiama, kad ES atliekų srities teisės aktai būtų tinkami ateičiai.

Kategorija:
Aplinka, vartotojai ir sveikata
22/05/2018

Europos Komisija ir nacionalinės vartotojų apsaugos institucijos paskelbė ES mastu vykdytos 207 svetainių patikros rezultatus. Tikrintos svetainės, kuriose siūlomos fiksuotojo ir judriojo telefono ryšio, interneto, taip pat srautinio garso ir vaizdo siuntimo paslaugos.

Kategorija:
Apie ES

Pages