Atstovybė Lietuvoje

Programa LIFE: daugiau kaip 280 mln. eurų aplinkos, gamtos ir klimato projektams

/lithuania/file/meskiukaipng_ltmeskiukai.png

Programa LIFE
Europos Komisija

Europos Komisija patvirtino investicijų paketą, pagal kurį daugiau kaip 120-čiai naujų programos LIFE projektų iš ES biudžeto bus skirta daugiau kaip 280 mln. eurų. Šis ES finansavimas pritrauks iš viso beveik 590 mln. eurų investicijų, padėsiančių pasiekti didelius šių projektų tikslus aplinkos, gamtos ir klimato politikos srityse. Šiemet skirta suma yra 37 proc. didesnė nei pernai.

16/11/2020

Maždaug 220 mln. eurų bus paskirstyta įvairiems projektams – aplinkos ir efektyvaus išteklių naudojimo, gamtos ir biologinės įvairovės, aplinkos valdymo ir informavimo, taip pat daugiau kaip 60 mln. eurų bus skirta klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie jos ir klimato valdymo ir informavimo projektams remti.

Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius: „LIFE projektai iš tiesų padeda praktiškai keisti padėtį. Juos įgyvendinant randami būdai, kaip išspręsti kai kurias didžiausias mūsų laikų problemas, pavyzdžiui, klimato kaitos, gamtos nykimo, netausaus išteklių naudojimo. Sparčiai pakartojus projektus plačiu mastu visoje ES, jie gali padėti ES ne tik pasiekti plataus užmojo ES žaliojo kurso uždavinius, bet ir sukurti žalesnę ir atsparesnę Europą mums visiems ir būsimoms kartoms.“

Tarp atrinktų projektų – ir Lietuvos projektas „Gamta ir biologinė įvairovė. Palankios nykstančių mažųjų žąsų apsaugos būklės užtikrinimas“.  Šis LIFE projektas padės tenkinti neatidėliotinus į ES Paukščių direktyvos I priedą įtrauktų mažųjų žąsų (lot. Anser erythropus), kurių populiacija sunyko iki vos daugiau kaip 100 individų, apsaugos poreikius. Projekto tikslai – padidinti jų skaičių sukuriant tinkamus buveinių plotus ir geriau išsiaiškinti migracijos maršrutus, kad jų sustojimo vietose būtų galima atitinkamai pritaikyti valdymo ir ūkininkavimo praktiką. Pagal projektą taip pat bus įgyvendinamos buveinių atsparumo klimato kaitai didinimo priemonės.

Projektai atrinkti iš daugiau kaip 1250 paraiškų, pateiktų pagal 2019 m. balandžio mėn. paskelbtą LIFE 2019 m. kvietimą teikti paraiškas. Programa LIFE yra ES aplinkos ir klimato politikos veiksmų finansavimo priemonė. Ji vykdoma nuo 1992 m., pagal ją bendrai finansuota jau daugiau kaip 5 500 projektų visoje ES ir trečiosiose šalyse.

Daugiau informacijos: 

Projektų, kuriems skirta parama, santraukos

Pranešimas spaudai