Atstovybė Lietuvoje

Europos Komisija imasi veiksmų koronaviruso atmainų grėsmei suvaldyti

/lithuania/file/herainkubatorius0218jpg_lthera_inkubatorius_0218.jpg

hera_inkubatorius_0218
copyright

Šiandien Europos Komisija paskelbė, kokių skubių veiksmų imamasi vis didėjančiai koronaviruso atmainų grėsmei suvaldyti. Naujasis Europos biologinės gynybos nuo COVID-19 atmainų parengties planas „HERA inkubatorius“ suburs mokslininkus, biotechnologijų bendroves, gamintojus ir valdžios institucijomis ES ir visame pasaulyje, siekiant nustatyti naujas atmainas, skatinant kurti naujas ir pritaikyti jau turimas vakcinas, paspartinti šių vakcinų patvirtinimo procesą ir užtikrinti gamybos pajėgumų didinimą.

18/02/2021

Šiandien paskelbti veiksmai taip pat ruošia dirvą Europos pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucijai (HERA). HERA remsis šiandien paskelbtais veiksmais ir užtikrins nuolatinę rizikos modeliavimo, pasaulinės stebėsenos, technologijų perdavimo, tiekimo grandinių rizikos žemėlapių sudarymo, lanksčių gamybos pajėgumų ir vakcinų bei medicininių mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros struktūrą.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Svarbiausias mūsų uždavinys – užtikrinti, kad visi europiečiai kuo greičiau gautų saugias ir veiksmingas vakcinas nuo COVID-19. Be to, greitai atsiranda naujų viruso atmainų, todėl mūsų veiksmai turi būti dar lankstesni. Turime būti greitesni už virusą, todėl šiandien pradedame taikyti planą „HERA inkubatorius“. Pagal jį šiam iššūkiui įveikti bus suburtos mokslo, pramonės bei valdžios institucijos ir sutelkti visi turimi ištekliai.“

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Klausimai – atsakymai apie HERA inkubatorių

EK veiksmai kovojant su koronavirusu