Atstovybė Lietuvoje

Europos Komisija pristato naują skaitmeninių finansų koncepciją

Šiandien Europos Komisija priėmė naują skaitmeninių finansų dokumentų rinkinį, padidinsiantį Europos konkurencingumą ir inovacijas finansų sektoriuje ir sudarysiantį sąlygas Europai tapti pasaulinių standartų kūrėja. Vartotojams bus suteikta daugiau pasirinkimo ir galimybių finansinių paslaugų ir modernių mokėjimų srityse, kartu bus užtikrinta vartotojų apsauga ir finansinis stabilumas.

24/09/2020

Šiandienos skaitmeninių finansų dokumentų rinkinį sudaro:

  • Skaitmeninių finansų strategija, kurios tikslas - užtikrinti, kad Europos finansinės paslaugos būtų labiau pritaikytos prie skaitmeninio amžiaus, ir skatinti atsakingas inovacijas bei finansinių paslaugų teikėjų konkurenciją ES. Strategija bus sumažintas bendrosios skaitmeninės rinkos susiskaidymas, kad vartotojai galėtų gauti finansinių produktų kitose šalyse, o finansinių technologijų startuoliai plėstų veiklą ir augtų. Ja bus užtikrinta, kad ES finansinių paslaugų taisyklės būtų tinkamos skaitmeniniam amžiui, tokioms taikomosioms programoms, kaip dirbtinis intelektas ir blokų grandinė. Taip pat skatinamas dalijimąsis duomenimis ir atviraisiais finansais, kartu išlaikant labai aukštus ES privatumo ir duomenų apsaugos standartus. Galiausiai strategija siekiama užtikrinti vienodas sąlygas finansinių paslaugų teikėjams – tiek tradiciniams bankams, tiek technologijų įmonėms, kad būtų laikomasi principo „vienoda veikla, vienoda rizika, vienodos taisyklės“.
  • Mažmeninių mokėjimų strategija Europos piliečiams ir įmonėms siekiama užtikrinti saugias, greitas ir patikimas mokėjimo paslaugas. Vartotojai galės lengviau atsiskaityti parduotuvėse ir saugiai bei patogiai atlikti e. prekybos operacijas. Strategija siekiama ES sukurti visiškai integruotą mažmeninių mokėjimų sistemą, įskaitant momentinių tarptautinių mokėjimų sprendimus.
  • Pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl kriptoturto, kuriais bus skatinamos inovacijos, kartu išsaugant finansinį stabilumą ir apsaugant investuotojus nuo rizikos. Taip bus užtikrintas teisinis aiškumas ir tikrumas kriptoturto emitentams ir teikėjams. Pagal naująsias taisykles vienoje valstybėje narėje leidimą gavę operatoriai galės teikti savo paslaugas visoje ES (kitaip tariant, nustatomas paso mechanizmas). Apsaugos priemonės apima kapitalo reikalavimus, turto saugojimą, privalomą investuotojams skirtą skundų tvarkymo procedūrą ir investuotojo teises emitento atžvilgiu.
    Šiandien Europos Komisija taip pat siūlo bandomąjį režimą, skirtą rinkos infrastruktūroms, kurios nori bandyti prekiauti finansinių priemonių sandoriais ir už juos atsiskaityti kriptoturto pavidalu. Bandomasis režimas yra vadinamasis smėlio dėžės (angl. sandbox) metodas – arba kontroliuojama aplinka, – pagal kurį leidžiama laikinai nukrypti nuo galiojančių taisyklių, kad reguliavimo institucijos galėtų įgyti patirties, susijusios su paskirstytojo registro technologijos naudojimu rinkos infrastruktūrose, kartu užtikrinant, kad jos galėtų šalinti investuotojų apsaugos, rinkos vientisumo ir finansinio stabilumo riziką.
  • Pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl skaitmeninės veiklos atsparumo, kuriais siekiama užtikrinti, kad visi finansų sistemos dalyviai turėtų reikiamas priemones, kuriomis galėtų apsisaugoti nuo kibernetinių išpuolių ir mažinti kitą riziką. Siūlomu teisės aktu visų įmonių bus reikalaujama užtikrinti, kad jos galėtų atlaikyti visų rūšių su informacinėmis ir ryšių technologijomis susijusius sutrikimus ir grėsmes.

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Finansų ateitis yra skaitmeninė. Per karantiną pamatėme, kaip žmonės galėjo naudotis finansinėmis paslaugomis dėka tokių skaitmeninių technologijų, kaip, pavyzdžiui, internetinė bankininkystė. Technologijomis vartotojams ir įmonėms galima pasiūlyti daug daugiau galimybių, todėl turėtume aktyviai dalyvauti vykstant skaitmeninei transformacijai, kartu mažindami bet kokią galimą riziką. Tai ir yra šiandienos dokumentų rinkinio tikslas. Novatoriška bendroji skaitmeninė finansų rinka bus naudinga europiečiams ir bus labai svarbi Europos ekonomikos atsigavimui, nes vartotojams bus siūlomi geresni finansiniai produktai, o įmonėms atveriami nauji finansavimo kanalai.“

Šiandienos skaitmeninių finansų dokumentų rinkinys grindžiamas darbu, atliktu įgyvendinant 2018 m. „FinTech“ veiksmų planą, taip pat Europos Parlamento, Europos priežiūros institucijų bei kitų ekspertų darbu. Rengdama skaitmeninių finansų dokumentų rinkinį, Europos Komisija įvairiai bendradarbiavo su suinteresuotaisiais subjektais ir visuomene.

Daugiau informacijos: 

Pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė