Atstovybė Lietuvoje

Europos Komisija siūlo geriau išnaudoti duomenų potencialą

/lithuania/file/datajpg_ltdata.jpg

Europos Komisija siūlo geriau išnaudoti duomenų potencialą
copyright

Siekdama geriau išnaudoti vis didėjančio duomenų kiekio potencialą patikimoje Europos sistemoje, šiandien Europos Komisija siūlo naujas duomenų valdymo taisykles. Duomenų valdymo reglamentu bus užtikrinama prieiga prie daugiau duomenų ES ekonomikoje ir visuomenei, o piliečiams ir įmonėms bus suteikta daugiau galimybių kontroliuoti savo generuojamus duomenis. Tai sustiprins Europos skaitmeninį suverenumą duomenų srityje.

25/11/2020

Už prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą atsakinga vykdomoji Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager teigė: „Neturite dalytis visais duomenimis. Tačiau jei tai darote, o duomenys yra neskelbtini, turėtumėte turėti galimybę tai daryti taip, kad būtų užtikrintas duomenų patikimumas ir apsauga. Norime suteikti įmonėms ir piliečiams priemonių, kad jie galėtų toliau kontroliuoti duomenis. Taip pat norime didinti pasitikėjimą, kad duomenys tvarkomi laikantis Europos vertybių ir pagrindinių teisių.“

Duomenų valdymo reglamentas apima:

  • įvairias priemones, kuriomis siekiama didinti pasitikėjimą dalijimusi duomenimis, nes šiuo metu pasitikėjimo stoka yra pagrindinė kliūtis ir lemia dideles išlaidas;
  • naujų ES neutralumo taisyklių, pagal kurias nauji duomenų tarpininkai galėtų veikti kaip patikimi dalijimosi duomenimis organizatoriai, parengimą;
  • priemones, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas pakartotinai naudoti tam tikrus duomenis, kuriais disponuoja viešasis sektorius. Pavyzdžiui, pakartotinai naudojant sveikatos duomenis būtų galima skatinti mokslinius tyrimus, siekiant rasti retų ar lėtinių ligų gydymo būdų;
  • priemones, kuriomis europiečiams suteikiama galimybė kontroliuoti, kaip naudojami jų sugeneruoti duomenys; šiomis priemonėmis siekiama, kad įmonės ir asmenys, savo noru pateikiantys duomenis bendram visuomenės labui, galėtų tai padaryti paprasčiau ir saugiau aiškiomis sąlygomis.

Šiandienos pasiūlymas yra pirmasis rezultatas, pasiektas taikant Europos duomenų strategiją, kurios tikslas – atskleisti ekonominį ir visuomeninį duomenų ir technologijų, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto, potencialą, kartu paisant ES taisyklių ir vertybių (pavyzdžiui, duomenų apsaugos ir intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo bei komercinių paslapčių laikymosi srityse).

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Klausimai – atsakymai apie Duomenų valdymo reglamentą