Atstovybė Lietuvoje

Pradžia

Naujienos

/lithuania/file/p017131000902jpg_ltp017131000902.jpg

Europos Komisija 2010
Europos Komisija 2010

Kaip savo metiniame pranešime apie Europos Sąjungos padėtį sakė Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen, šiandien Europos Komisija pristato planą, kaip iki 2030 m. ES išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį sumažinti bent 55 proc., palyginti su 1990 m. lygiu. Tai yra tarpinis orientyras siekiant 2050 m. poveikio klimatui neutralumo.

/lithuania/file/p044507-4648841jpg_ltp044507-464884_1.jpg

2020 m. pranešime apie Sąjungos padėtį Europos Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen paskelbė apie naują ES kovos su rasizmu veiksmų planą, kuriame nustatytos ateinančiais penkeriais metais taikysimos priemonės. Veiksmų plane suburiami visų lygmenų veikėjai siekiant veiksmingiau kovoti su rasizmu Europoje, be kita ko, priimant nacionalinius kovos su rasizmu veiksmų planus.

Renginiai

/lithuania/file/kometa_ltKometa

Kometa

Konferencija su Europos Sąjungos komunikacija susijusiems darbuotojams. Artimiausiu metu patikslinsime konferencijos datą, formatą ir programą.

Data: 
30/09/2020 - 02/10/2020