Atstovybė Lietuvoje

Pradžia

Naujienos

/lithuania/file/heawebpostltjpg-0_lthea_web_post_lt.jpg

ES vaistų strategija siekiama užtikrinti galimybę visiems įsigyti įperkamus, prieinamus ir saugius vaistus
copyright

Šiandien Europos Komisija priėmė ES vaistų strategiją, kuria siekiama užtikrinti pacientams galimybę įsigyti naujoviškų ir įperkamų vaistų ir remti ES vaistų pramonės konkurencingumą, inovacinius pajėgumus ir tvarumą. Strategija leis Europai patenkinti esamus vaistų poreikius, taip pat ir krizės laikotarpiu, naudojantis patikimomis tiekimo grandinėmis. Strategija, kurią Europos Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen pranešime apie Sąjungos padėtį pavadino svarbiausia stipresnės Europos sveikatos sąjungos kūrimo dalimi, padės sukurti perspektyvią ir krizei atsparią ES vaistų sistemą.

/lithuania/file/innovationsjpg_ltinnovations.jpg

Intelektinės nuosavybės veiksmų planas – geresniam viso ES inovacinio potencialo išnaudojimui
copyright

Šiandien Europos Komisija paskelbė naują Intelektinės nuosavybės veiksmų planą, kuris padės įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms, geriau realizuoti savo išradimus bei kūrinius ir užtikrins jų naudą ekonomikai ir visuomenei.