Atstovybė Lietuvoje

Pradžia

Naujienos
15/03/2018

Kovo 15 d. pradeda veikti vienos iš matomiausių ir sėkmingiausių ES programų „Erasmus+“ mobilumo veiksmų svetainė, kad būtų pritraukta daugiau studentų ir jaunimo iš Europos ir ES pietinių kaimyninių šalių.

14/03/2018

Prieš prasidedant kovo mėn. Europos Vadovų Tarybai, šiandien Komisija praneša apie pažangą, padarytą įgyvendinant Europos migracijos darbotvarkę, ir pagrindinius tolesnius veiksmus. Tarp jų – ir Komisijos 2017 m. gruodžio mėn. politiniame veiksmų plane numatyti darbai, kuriuos reikia nuveikti siekiant iki 2018 m. birželio mėn. sudaryti visapusišką susitarimą dėl migracijos.

Renginiai
egzaminas

Įdomus, neįpareigojantis, trumpas (10-20 min.) žinių apie Europos Sąjungą konkursas. 

Data:
  • 09/05/2018
Vieta:
Internetu ir mokyklose