Atstovybė Lietuvoje

Švietimas

/lithuania/file/mokymosikampelis2png_ltmokymosi_kampelis2.png

 

 

 

 „Europos egzamino“ 2021 m.  temos

ir informacijos šaltiniai 

 

 

1. Europos Sąjungos veikimas, institucijos, istorija

Europos Sąjunga – unikali 27 Europos Sąjungos valstybių narių partnerystė. Europos Sąjungos kūrimasis siejamas su 1950 m. gegužės 9 d. tuometinio Prancūzijos užsienio reikalų ministro Robert’o Schumano pasiūlymu kartu valdyti anglių ir plieno gamybą siekiant užtikrinti, kad nė viena šalis negalėtų slaptai ginkluotis prieš kitas šalis. Pradžioje buvusi vien ekonomine sąjunga, šiandien Europos Sąjunga veikia įvairiose politikos srityse: nuo klimato ir aplinkos iki migracijos ir teisingumo. Europos Sąjungos šalys bendromis jėgomis kuria geresnę ateitį, o Europos istorija nuo pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos turi ypatingų istorinių įvykių.

Šaltiniai:

 

2. Įdomybės apie Europos Sąjungos valstybes

„Vienybė įvairovėje” – Europos Sąjungos šūkis, pirmą kartą pradėtas naudoti 2000 metais. ES valstybės praturtina Europos Sąjungą tik jai būdingomis ypatybėmis: nuo mokslo atradimų iki gamtos paveldo, nuo sporto pasiekimų iki skirtingų tradicijų puoselėjimo. Bendros Europos Sąjungos šalių vertybės yra tos pačios ir jos turi būti gerbiamos visoje Europos Sąjungoje. Viena pagrindinių vertybių – demokratija, kurią papildo ir tokios vertybės kaip pagarba žmogaus teisėms, laisvė, lygybė bei kitos vertybės, surašytos Lisabonos sutartyje. Visa tai atsispindi Europos Sąjungos šūkyje „Vienybė įvairovėje“.

Šaltiniai:

 

3. Ekonomikos gaivinimo planas “Next Generation EU” bei žalioji ir skaitmeninė pertvarka

Ekonomikos gaivinimo planas „NextGenerationEU“ yra pirmas toks Europos istorijoje. Jis yra pagrindinis didžiausio visų laikų ilgalaikio ES biudžeto, kurio visas arsenalas vertas 1,8 trilijono EUR, elementas. Programa pagrįsta dvejopa – žaliąja ir skaitmenine – pertvarka, ir jai paspartinti bus skirta naujų išteklių. Ne vien atitaisome žalą ekonomikai, bet ir dedame tvirtesnius pamatus būsimai kartai.

Šaltiniai:

 

4. Europos sveikatos sąjunga:

Pandemija parodė, kaip svarbu koordinuoti Europos šalių veiksmus. Siekdama sustiprinti pasirengimą krizėms ir tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai valdymą, siekiama kurti stiprią Europos sveikatos sąjungą, kurioje visos ES šalys kartu rengiasi sveikatos krizėms ir į jas reaguoja, medicinos priemonės yra prieinamos, įperkamos ir novatoriškos, ir šalys bendradarbiauja siekdamos gerinti tokių ligų kaip vėžys, prevenciją, gydymą ir vėlesnę pacientų priežiūrą.

Šaltiniai:

 

5. Piliečių galimybės ir dalyvavimas demokratiniame gyvenime bei pasirengimas konferencijai dėl Europos ateities

Europos demokratijos veiksmų planu siekiama suteikti galių piliečiams ir kurti atsparesnę demokratiją visoje Europos Sąjungoje: skatinant laisvus ir sąžiningus rinkimus, stiprinant žiniasklaidos laisvę, kovojant su dezinformacija.

2021 metų kovo 10 dieną Europos Parlamento Pirmininkas Davidas Sassoli, Tarybai pirmininkaujančiai valstybei narei atstovaujantis Portugalijos Ministras Pirmininkas António Costa ir Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pasirašė Bendrą deklaraciją dėl Konferencijos dėl Europos ateities. Tai sudaro sąlygas pradėti debatų ir diskusijų, suteiksiančių galimybę žmonėms iš visų Europos kampelių dalytis idėjomis, kurios padės formuoti Europos ateitį, ciklą.

Šaltiniai:

 

Atkreipkite dėmesį, kad šiuo metu Europos Sąjungą sudaro 27 šalys. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos 2020 m. sausio 31 d. Kai kuriuose anksčiau išleistuose informacijos šaltiniuose ši informacija gali būti neatnaujinta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kita su švietimu susijusi informacija

 

Lietuvos mokytojai ir studentai gali mokyti arba studijuoti užsienyje naudodamiesi tam skirtomis ES finansuojamomis programomis. Daugiau informacijos pateikiama šioje svetainėje „Erasmus+“.

„Erasmus+“

 

 

 

 

 

                                                         

Informacija apie Europos Sąjungos švietimo politiką

ES švietimo politika ir programos

 

Informacijos šaltiniai mokymui ir mokymuisi apie Europos Sąjungą

Mokymosi kampelis

 

Europos Sąjungos piliečių teisės ir galimybės:

 

Įdomybės apie Europos Sąjungos valstybes nares:

 

Europos žaliasis kursas:

 

Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa:

 

Atkreipkite dėmesį, kad šiuo metu Europos Sąjungą sudaro 27 šalys. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos 2020 m. sausio 31 d. Kai kuriuose anksčiau išleistuose informacijos šaltiniuose ši informacija gali būti neatnaujinta.