Atstovybė Lietuvoje

Apie mus

Europos Komisijos atstovybė LietuvojeKas yra Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje?

Europos Komisija – tai vykdomoji Europos Sąjungos institucija, kurios užduotis – siekti, kad europiniai sprendimai būtų naudingi visai ES. Ji vienintelė turi teisę siūlyti europinių įstatymų projektus ir prižiūri, kad ES sprendimai būtų įvykdyti tinkamai.

Europos Komisiją (EK) sudaro po vieną narį  iš kiekvienos valstybės narės, šiuo metu – 27. Europos Komisija visose ES valstybėse narėse turi atstovybes, kurių veiklą koordinuoja EK komunikacijos padalinys. Lietuvai 2004 metais gegužės 1 d.  tapus visateise ES nare, mūsų šalyje taip pat pradėjo veikti EK atstovybė.

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje atstovauja visai Europos Komisijai mūsų šalyje. Ji teikia informaciją Lietuvos visuomenei ir žiniasklaidai apie EK veiklą, pozicijas ir planus, organizuoja renginius ir įvairius projektus; informuoja Europos Komisiją apie procesus, nuomones ir įvykius mūsų šalyje; rengia ir koordinuoja EK narių ir pareigūnų vizitus Lietuvoje.

Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje dirba apie 20 darbuotojų, nuolat stažuojasi Lietuvos ir užsienio universitetų studentai. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje įsikūrusi Vilniuje, Gedimino pr. 16 (įėjimas iš Vilniaus g.).

/lithuania/file/gustavas-apie-europos-komisijos-atstovyb%C4%99-lietuvoje_ltGustavas apie Europos Komisijos atstovybę Lietuvoje

EK atstovybės Lietuvoje veikla

Informuojame visuomenę

EK atstovybė Lietuvoje teikia informaciją apie EK veiklą ir visais kitais su ES susijusiais klausimais. Mums talkina žiniasklaida, valstybinės ir savivaldybių įstaigos, Europe  Directir kiti informacijos sklaidos tinklai, mokslo įstaigų bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, privatus sektorius ir kt.

Informuojame žurnalistus

EK atstovybė nuolat palaiko ryšius su Lietuvos žiniasklaida: operatyviai informuoja žurnalistus apie įvairių ES politikos sričių aktualijas, praneša apie EK veiklą ir iniciatyvas. EK atstovybė rengia ir platina pranešimus spaudai, suteikia informacijos ir atsako į užklausas, organizuoja interviu, rengia spaudos konferencijas ir diskusijas, inicijuoja projektus-konkursus, pvz., „EuroMedija” apdovanojimus žurnalistams, vasaros akademiją jauniesiems žurnalistams, ir kitus žurnalistams skirtus renginius. Interneto svetainėje skelbiami ir platinami siužetai apie įdomius Europos įvykius ir europiečius, apie tai, kaip ES sprendimai keičia šalies ir žmonių kasdienybę.

Kviečiame į renginius

Kasmet EK atstovybė rengia ar padeda rengti tradicinius renginius: „Europos egzaminą“, „Europos dieną“, „Medijų akademiją“, „Seminarus regioninės žiniasklaidos atstovams“ ir kt. 

Mūsų informacijos centras ir tinklas

Darbo dienomis 10–18 val. (penktadieniais nuo 10 iki 17 val.) visi laukiami mūsų Europos informacijos centre, kur gali rasti leidinių apie ES ar gauti atsakymus į dominančius klausimus, pvz., apie verslo kūrimo, studijų ir stažuočių, įsidarbinimo galimybes ES šalyse ir kt. Savo biblioteką nuolat papildome naujais leidiniais, vaizdo ir garso medžiaga apie ES, jos struktūrą, tikslus, plėtrą ir aktualijas, kaupiame internetinių svetainių apie ES duomenų bazę. Centre organizuojami įvairūs renginiai: knygų pristatymai, parodos, pamokos moksleiviams ir studentams, konkursai ir diskusijos ES temomis. Informacijos centras taip pat nemokamai platina leidinius bibliotekoms, informacijos centrams, mokslo įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms.

EK atstovybė turi informacijos tinklą visoje Lietuvoje, kuriam priklauso Europe Direct informacijos centrai didžiuose Lietuvos miestuose ir kiti specializuoti informacijos tinklai. Taip pat veiklas vykdo su JEK (Jaunimo Europos Komanda) nariais, bibliotekomis, NVO ir kitomis organizacijomis.

Kartu su valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, akademinėmis įstaigomis atstovybė rengia konferencijas, seminarus, parodas, knygų pristatymus, organizuoja apskrituosius stalus. Kasmet per partnerius ir informacijos tinklą EK atstovybė inicijuoja įvairius teminius renginius ir informacines kampanijas, kuriose akcentuojami visai Europai svarbūs klausimai, pavyzdžiui, energetika ir klimato kaita, ūkio augimas ir užimtumas, migracija ir kt.

Galimybė pareikšti nuomonę Briuseliui

EK atstovybė išklauso piliečių nuomonę ir pasiūlymus europiečiams svarbiais klausimais, inicijuoja visuomenės nuomonės („Eurobarometro“) tyrimus.

EK atstovybė taip pat informuoja EK narius apie šalies politiką, stebi nacionalinę, regioninę ir vietos spaudą, perduoda Lietuvos visuomenės nuomonę įvairiais politinio ir ekonominio gyvenimo klausimais. Tuo siekiama, kad EK nariai, priimdami svarbius ir visų mūsų gyvenimą keičiančius sprendimus, atsižvelgtų į Lietuvos specifiką ir poreikius.

Komisija yra įsteigusi atstovybes visose 27 ES valstybėse narėse, taip pat regioninius biurus Barselonoje, Bonoje, Marselyje, Milane, Miunchene ir Vroclave.

Jie informuoja žiniasklaidą ir visuomenę apie ES politiką ir praneša Europos Komisijai apie svarbius šalies įvykius.