Atstovybė Lietuvoje

Praktika atstovybėje

Šiuo metu stažuotės prašymai yra priimami tik į Komunikacijos grupę.

Stažuotės organizuojamos nuotoliniu būdu.

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje suteikia galimybę studentams iš pasirinktų Lietuvos aukštųjų mokyklų atlikti studijų praktiką [1] atstovybėje. Praktikantas dalyvaus kasdieniame atstovybės darbe ir turės puikią galimybę susipažinti su Europos Komisijos veiklos ypatumais.

Studijų praktika siūloma bakalauro arba magistro studijų dieninio ir neakivaizdinio skyriaus studentams, studijuojantiems su Europos, politikos, tarptautiniais santykiais, žiniasklaidos arba komunikacijos studijomis susijusius dalykus.

 

EK atstovybė Lietuvoje išskiria šias galimas stažuočių (praktikos) pakraipas:

1.Praktika atstovybės Komunikacijos grupėje - studentams, studijuojantiems komunikaciją, politikos mokslus, viešuosius ryšius.

2.Praktika atstovybės Politikos grupėje - studentams, studijuojantiems politikos mokslus, tarptautinius santykius, Europos integraciją.

3.Praktika atstovybės Ryšių su žiniasklaida grupėje - studentams studijuojantiems komunikaciją, žurnalistiką, viešuosius ryšius ir pan.

4. Praktika atstovybėje ES ekonomikos valdysenos srityje – studentams, studijuojantiems ekonomiką, politikos mokslus ar teisę.

Trumpas šių keturių praktikos krypčių aprašymas 

Tačiau, praktikantai atlikdami praktiką vienoje pasirinktoje grupėje taip pat yra supažindinami su visos atstovybės grupių veikla, pagal poreikį atlieka ir kitas užduotis.

 

Galimi praktikos laikotarpiai 2021 metais

Vasaris  gegužė (paraiškos priimamos ne vėliau kaip iki vasario 5 d.) 

Birželis liepa (paraiškos priimamos ne vėliau kaip iki gegužės 1 d.)

Rugsėjis  gruodis (paraiškos priimamos ne vėliau kaip iki liepos 15 d.)

 

Reikalavimai praktikantams: 

• Geros žinios apie Europos institucijas ir ES politiką

• Puikios lietuvių ir anglų kalbos žinios (kitų oficialių ES kalbų mokėjimas būtų pranašumas).

• Iniciatyvumas, kūrybiškumas, gebėjimas bendrauti, organizaciniai gebėjimai, noras tobulėti.

• Praktikos trukmė nuo 3 mėnesių, išskyrus vasaros laikotarpį (2 mėnesiai) [2]. 

 

Minėtus reikalavimus atitinkantys kandidatai turi atsiųsti motyvacinį laišką, kuriame taip pat būtų nurodyta, kokioje atstovybės grupėje pageidaujama praktika, nuo kada ir kokiam laikotarpiui pageidaujama atlikti praktiką. Taip pat būtina pridėti aktualų savo gyvenimo aprašymą (CV) su kontaktiniais duomenimis. Šiuos dokumentus siųsti šiuo el.paštu:

p. Jurgitai Zinkevičienei, jurgita.zinkeviciene@ec.europa.eu 

Preliminariai atrinkti kandidatai bus pakviesti į pokalbį. EK atstovybėje vienu metu galės stažuotis trys atrinkti kandidatai. Praktikantų skaičius priklausys nuo praktikos trukmės.

Atstovybė su praktikantu(-e) turi sudaryti oficialią praktikos sutartį, kurioje Komisijai turi būti patvirtinta, kad praktikantas(-ė) yra apsidraudęs(-usi) atitinkamu sveikatos ir socialiniu draudimu. Sudaromoje sutartyje yra aiškiai nurodoma, kad stažuotojui nesuteikiamas Europos Komisijos tarnautojo statusas, o ši praktika savaime nesuteikia teisės įsidarbinti Komisijos tarnybose.

Praktikantas iš Komisijos negauna jokio užmokesčio. Atkreipiame dėmesį į tai, kad atrinktas kandidatas, atlikęs ilgesnę nei 6 savaičių stažuotę, ateityje nebegalės atlikti oficialios stažuotės Europos Komisijoje[3].

 

[1]Neoficialia stažuote vadinama praktika, kurios metu praktikantas nėra įdarbinamas EK institucijoje; už darbą praktikos metu nėra mokamas atlygis.

[2]Praktikos trukmė aptariama individualiai

 

[3]Vadovaujantis Europos Komisijos oficialių stažuočių programos taisyklių 2.3 punktu (2005 m. kovo 2 d. Komisijos sprendimas – C(2005)458, http://ec.europa.eu/stages/rules/rules_lt.pdf ), asmenys atlikę stažuotę, kurios trukmė daugiau nei 6 savaitės, praranda galimybę atlikti oficialią mokamą stažuotę ES institucijose.