Atstovybė Lietuvoje

Apie ES

Pagrindiniai faktai

Europos SąjungaES – tai unikali ekonominė ir politinė 28 Europos šalių partnerystė. Jos pirmtakę, Europos ekonominę bendriją (EEB), 1958 m. įkūrė 6 šalys: Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija, Vokietija.

ES grindžiama teisinės valstybės principu – visa jos veikla apibrėžta Sutartimis, dėl kurių laisva valia ir demokratiškai susitarė visos valstybės narės.

1993 m. jos pavadinimas buvo pakeistas į Europos Sąjungą (ES).

ES politikos sritys

 

Institucijos

ES institucinė sąranga unikali. Valstybių narių vyriausybės per reguliarius aukščiausiojo lygio susitikimus nustato bendruosius prioritetus, o sprendimus priima įvairios institucijos, iš kurių pagrindinės yra 3:

ES taip pat turi diplomatinį padalinį – Europos išorės veiksmų tarnybą.

Daugiau apie ES institucijas

 

Šalys

2013 m. liepos mėn. įstojus Kroatijai, ES dabar sudaro 28 valstybės narės.

Daugiau informacijos apie dabartines ES nares ir narystės siekiančias šalis

 

ES faktai ir skaičiai