Atstovybė Lietuvoje

Apie ES

Pagrindiniai faktai

EU map 2020

ES – tai unikali ekonominė ir politinė 27 Europos šalių partnerystė. Jos pirmtakę, Europos ekonominę bendriją (EEB), 1958 m. įkūrė 6 šalys: Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija, Vokietija.

ES grindžiama teisinės valstybės principu – visa jos veikla apibrėžta Sutartimis, dėl kurių laisva valia ir demokratiškai susitarė visos valstybės narės.

1993 m. jos pavadinimas buvo pakeistas į Europos Sąjungą (ES).

ES politikos sritys

Institucijos

ES institucinė sąranga unikali. Valstybių narių vyriausybės per reguliarius aukščiausiojo lygio susitikimus nustato bendruosius prioritetus, o sprendimus priima įvairios institucijos, iš kurių pagrindinės yra 3:

ES taip pat turi diplomatinį padalinį – Europos išorės veiksmų tarnybą.

Daugiau apie ES institucijas

Šalys

2013 m. liepos mėn. įstojus Kroatijai ir 2020 m. vasario 1 d. išstojus Didžiajai Britanijai, ES dabar sudaro 27 valstybės narės.

Daugiau informacijos apie dabartines ES nares ir narystės siekiančias šalis

ES faktai ir skaičiai