Atstovybė Lietuvoje

Europos žemės ūkio produktų pardavimo skatinimas: Komisija didina finansavimą

Komisija skirs papildomą finansavimą ES žemės ūkių produktų pardavimui visame pasaulyje skatinti – iš viso 169 mln. EUR; ši suma yra 27 mln. EUR didesnė nei 2017 m.

12/01/2018

Europos Komisija šiandien paskelbė kvietimą teikti Europos žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo pasaulyje ir Europos Sąjungoje programų pasiūlymus. Programoms bendrai finansuoti iš viso skirta 169 mln. EUR, o 2017 m. buvo 142 mln. EUR. Programos gali apimti įvairias temas nuo sveikos mitybos iki specifiniams rinkos sektoriams skirtų bendrųjų kampanijų.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Philas Hoganas sakė: „ES yra didžiausia pasaulyje prekiautoja žemės ūkio maisto produktais ir tai yra geriausia vieta pasaulyje pirkti aukštos kokybės maisto produktus. Per kelias verslo misijas užsienyje turėjau progą pats įsitikinti, kokio vartotojų ir įmonių susidomėjimo visame pasaulyje susilaukia ES žemės ūkio maisto produktai. Palankiai vertinu naująsias pardavimo skatinimo programas – jos praeityje sėkmingai atvėrė duris naujiems dalyviams ir padarė mus žinomesnius visame pasaulyje. Pernai žemės ūkio maisto produktų pardavimo skatinimo programų pasiūlymų vertė viršijo skirtą biudžetą beveik dešimt kartų. Taigi, jei jūsų organizacija atitinka kriterijus, metas teikti pasiūlymą.“

Du trečdaliai turimo finansavimo skirta ES maisto produktų pardavimui skatinti ne ES šalyse, visų pirma tose, kurios turi didelį ES žemės ūkio maisto produktų eksporto didinimo potencialą, pavyzdžiui, Kanadoje, Japonijoje, Kinijoje, Meksikoje ir Kolumbijoje. Europos Sąjungoje įgyvendinamomis programomis daugiausiai dėmesio turėtų būti skiriama vartotojų informavimui apie įvairias ES kokybės sistemas ir geografinių nuorodų ar ekologiškų produktų ženklus. Sektorių finansavimas bus skiriamas tvaraus gyvulių, tarp jų avių ir ožkų, veisimo programoms. Taip pat skirtas finansavimas sveikos mitybos ir vaisių bei daržovių vartojimo skatinimo kampanijoms. Visą Komisijos prioritetų ir finansavimo sąrašą rasite čia.

Kas gali teikti paraiškas?

Pagal šiandien paskelbtą kvietimą pasiūlymus gali teikti įvairios organizacijos: prekybos organizacijos, gamintojų organizacijos ir žemės ūkio maisto produktų įstaigos, atsakingos už pardavimo skatinimo veiklą, ir kt. Paprastų programų pasiūlymai gali būti teikiami vienos ar kelių organizacijų iš tos pačios ES valstybės narės; daugiašalių programų pasiūlymai gali būti teikiami bent dviejų organizacijų iš ne mažiau kaip dviejų valstybių narių arba vienos ar kelių Europos organizacijų. Susijusios kampanijos paprastai trunka trejus metus.

Pasiūlymai turėtų būti pateikti iki 2018 m. balandžio 12 d. specialiame portale. Komisija įvertins pasiūlymus ir rudenį paskelbs, kurie iš jų buvo atrinkti.

ES vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga CHAFEA teikia įvairių priemonių, padedančių pareiškėjams sėkmingai pateikti savo pasiūlymus. Daugiau informacijos bus suteikta per informavimo dienų renginius, vyksiančius visoje ES. Pirmoji informavimo diena bus surengta Briuselyje sausio 31 d.; joje galės dalyvauti visi potencialūs finansavimo gavėjai, reklamos agentūros ir nacionalinės valdžios institucijos.

Daugiau informacijos

Daugiau apie ES žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo politiką

Skatinimo politikos 2018 m. metinė darbo programa

2017 m. kvietimų teikti pasiūlymus rezultatai (paprastos programos)