Atstovybė Lietuvoje

Europos Komisija pradeda ES piliečių paruoštas internetines konsultacijas dėl Europos ateities

Šiandien, Europos dieną, Europos Komisija pradeda visiems europiečiams skiriamas internetines konsultacijas, kurių tikslas – sužinoti, kokios Europos Sąjungos ateities nori patys piliečiai.

09/05/2018

Šios išskirtinės konsultacijos – tai 2017 m. kovo 1 d. Komisijos baltąja knyga pradėtų diskusijų dėl Europos ateities dalis. Konsultacijas parengė 96 ES piliečių grupė iš 27 valstybių narių. Jie kartu nusprendė, kokius klausimus užduoti kitiems Europos piliečiams.

Šiandien Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude‘as Junckeris sakė: „Europos Parlamento rinkimai jau čia pat ir laikas nuspręsti, kokia turėtų būti 27 valstybių narių Europos Sąjunga. Kad ir kas nutiktų, tai turi būti Europa, kuriama europiečių. Šiandien paskelbtu klausimynu visiems europiečiams užduodame klausimą: Kokios ateities norime sau, savo vaikams ir savo Sąjungai? Dabar europiečiams pats metas garsiai ir aiškiai išsakyti savo nuomonę apie jiems rūpimus klausimus ir tai, kokių veiksmų jų vadovai turėtų dėl to imtis.

Gegužės 5–6 d. Komisija pirmą kartą sukvietė piliečių grupę tam, kad ši paruoštų viešas konsultacijas. 96 europiečių grupė atvyko į Briuselį, kur Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete kartu dirbo ruošdami 12 klausimų apklausą. Ši dalyvaujamosios demokratijos iniciatyva parodo, jog diskusijų dėl Europos ateities centre yra piliečiai.  

Šios konsultacijos – tai 2017 m. kovo 1 d. Komisijos baltąja knyga pradėtų ir tebevykstančių diskusijų dėl ES 27 ateities dalis. Šiandien pradedamos konsultacijos papildys šias diskusijas, ir žmonės jau gali pateikti savo nuomonę internetu. Internetinės konsultacijos bus vykdomos kartu su tebevykstančiais Europos Komisijos bei valstybių narių organizuojamais piliečių dialogais. Nuo 2012 m. daugiau nei 160 miestų įvyko daugiau kaip 700 tokių interaktyvių viešų debatų, ir nuo dabar iki 2019 m. gegužės mėn. įvyksiančių rinkimų į Europos Parlamentą Komisija juos rengs dažniau. Ji užsibrėžė suorganizuoti dar 500 renginių.

Atsižvelgiant į Prancūzijos iniciatyvą, kuriai pritarė būsimosios ES 27 valstybių ar vyriausybių vadovai, piliečių dialogus dabar vykdo ne tik Komisija, bet ir visų valstybių narių nacionalinės vyriausybės. Komisija dalijasi geriausia patirtimi su valstybėmis narėmis. Šios konsultacijos vyks iki pat Sibiu aukščiausiojo lygio susitikimo 2019 m. gegužės 9 d. 2018 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime Komisija valstybėms narėms pristatys tarpinę ataskaitą baltąja knyga pradėto proceso. Galutinė ataskaita bus pristatyta 2019 m. gegužės 9 d. Sibiu (Rumunija) vyksiančiame pirmajame ES 27 vadovų aukščiausiojo lygio susitikime, likus kelioms savaitėms iki rinkimų į Europos Parlamentą.

Pagrindiniai faktai

2017 m. kovo mėn. paskelbdama Baltąją knygą dėl Europos ateities Komisija pradėjo naujas diskusijas dėl 27 valstybių narių Sąjungos ateities. Komisijos nariai vyko į visas Europos šalis ir klausėsi piliečių nuomonių apie skirtingus siūlomus scenarijus, kad kiekvienam suteiktų galimybę dalyvauti kuriant Sąjungą.

Daugiau informacijos

Internete: Konsultacijos dėl Europos ateities

Informacijos suvestinė. Dialogas su piliečiais artėjant rinkimams į Europos Parlamentą

Brošiūra: Piliečių dialogai dėl Europos ateities

Baltoji knyga dėl Europos ateities