• Current language : lv
Pārstāvniecība Latvijā

Publikācijas

Ja vēlaties iepazīties ar citām publikācijām, lūdzam izmantot “EU Bookshop” iespējas. "EU Bookshop" ir interneta grāmatnīca, bibliotēka un arhīvs, kurā ir publikācijas, kas izdotas kopš 1952. gada. Tur ir 100 000 darbu un 190 000 atbilstošo elektronisko versiju (PDF, e grāmatas, CD ROM, DVD u.c.) vairāk nekā 50 valodās, tostarp 24 oficiālajās ES valodās. Atsevišķus darbus par nelielu samaksu var iegūt papīra formātā. PDF un e grāmatas ir par velti.

Darbu autori galvenokārt ir ES iestādes, piemēram, Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, ES Padome, ES aģentūras un citas struktūras. Daži darbi ir tapuši kopīgi ar partnerizdevniecībām vai citām starptautiskām organizācijām. Citus ir sarakstījuši atsevišķi cilvēki, saņemot atbalstu no iestādes, kurā viņi strādā.

EIROPA. PĒC 100 PIRMS
Datums:
16/05/2018

Book to be launched on the occasion of 7 May 2018 Latvia's centenary anniversary conference, featuring a collection of articles from conference speakers and other experts reflecting upon diverse political, economic and cultural experiences of various European countries on the occasion of their centenary anniversaries.

Datums:
02/12/2014
Datums:
02/12/2014
Datums:
02/12/2014