Pārstāvniecība Latvijā

Publikācijas

Ja vēlaties iepazīties ar citām publikācijām, lūdzam izmantot “EU Bookshop” iespējas. "EU Bookshop" ir interneta grāmatnīca, bibliotēka un arhīvs, kurā ir publikācijas, kas izdotas kopš 1952. gada. Tur ir 100 000 darbu un 190 000 atbilstošo elektronisko versiju (PDF, e grāmatas, CD ROM, DVD u.c.) vairāk nekā 50 valodās, tostarp 24 oficiālajās ES valodās. Atsevišķus darbus par nelielu samaksu var iegūt papīra formātā. PDF un e grāmatas ir par velti.

Darbu autori galvenokārt ir ES iestādes, piemēram, Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, ES Padome, ES aģentūras un citas struktūras. Daži darbi ir tapuši kopīgi ar partnerizdevniecībām vai citām starptautiskām organizācijām. Citus ir sarakstījuši atsevišķi cilvēki, saņemot atbalstu no iestādes, kurā viņi strādā.

Datums:
02/12/2014 (All day)
Datums:
02/12/2014 (All day)
Datums:
02/12/2014 (All day)