Pārstāvniecība Latvijā

Konkursi

/latvia/file/deadline-26362591920jpg_lvdeadline-2636259_1920.jpg

Pakalpojumu iepirkumu konkursi
© Pakalpojumu iepirkumu konkursi

Šeit atrodama informācija par Eiropas Komisijas pārstāvniecības plānotajiem iepirkuma konkursiem.

Iepirkums par augstā līmeņa starptautiskās konferences par Eiropas Savienības nākotni organizēšanu

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā plāno izsludināt konkursu, lai piesaistītu sadarbības partneri diskusijas par Eiropas Savienību un tās nākotni organizēšanai. Ikgadēja augstā līmeņa konference notiks ceturto gadu pēc kārtas. Iepirkums tiks izsludināts par konferences plānošanu, sagatavošanu un norises nodrošināšanu. Konferences ietvaros ir plānots diskutēt par tādām aktuālām tēmām kā Eiropas nākotne, globālie izaicinājumi, Eiropas aizsardzība, Eiropas finanšu nākotne, Brexit, Digitālais tirgus, Enerģētikas savienība, ES ārējās attiecības. 2019. gada konferencē īpašs uzsvars būs uz gaidāmajām EP vēlēšanām, kā arī Latvijas 15 gadiem kopš iestāšanās Eiropas Savienībā.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 30,000 EUR (bez PVN). Plānots, ka konference notiks 2019. gada martā (datums tiks precizēts). Interesentiem jautājumu gadījumā jāraksta e-pasts uz adresi: comm-rep-latvia@ec.europa.eu

Procurement on organising of the high level international conference about the future of EU

European Commission Representation in Latvia for the past three years has been organising a high level conference on major EU priorities and global challenges that the EU and the rest of the world are facing. The topics of the conference will focus on the review of key Commission strategic priorities, giving the overview and reviewing the progress (incl. Investment Plan, Energy Union, DSM, Migration, Trade, democratic change, global challenges). In addition to the ongoing issues, this years' conference will have a special focus on the European Elections and 15 years of Latvia's EU membership. European Commission Representation in Riga, Latvia is looking for a contractor that would perform the organization of before mentioned conference.

The planned budget of the conference would not exceed the ceiling of 30,000 EUR (VAT excluded). The Conference is planned in March 2019. For those who are interested – please send your inquiries to: comm-rep-latvia@ec.europa.eu

***

Iepirkums "Elektronisko mediju sižeti – stāsti kampaņas "ES – sargāsim kopā"

#EUProtects jeb kampaņas " ES – sargāsim kopā" ietvaros tiek veidoti stāsti un sižeti, balstoties uz ES notiekošo, dažus no piemēriem varēja vērot jau 2018. gada vasarā. Ir svarīgi rādīt aktuālus stāstus, kas izskaidro ES pievienoto vērtību. Šī iepirkuma ietvaros paredzēta sadarbība ar nacionālajiem plašsaziņas līdzekļiem, kam sekos arī attiecīgs atbalsts sociālajos medijos. Stāsti ietvertu Eiropas dimensiju (stāsta līniju) un Latvijas izvēlēto varoņu stāstu lokālās dimensijas, atainojot gan vietējos ikdienas varoņus, gan stāstus no citām ES dalībvalstīm. Darbs ar žurnālistiem var aptvert sadarbību ar citām pārstāvniecībām, ES iestādēm un aģentūrām, lai nodrošinātu konkrētu stāstu izveidi. Paredzamais rezultāts būtu virkne ziņu vai reportāžu par konkrētu #EUProtects tēmu – paredzot sešus stāstus, kas aptver dažādas ES dalībvalstis. Materiāls var tikt subtitrēts un izmantots arī citu pārstāvniecību vajadzībām. Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 24,000 EUR (bez PVN). Plānots, ka aktivitātes šī projekta ietvaros sāksies 2018. gada novembrī. Interesentiem jautājumu gadījumā jāraksta e-pasts uz adresi: comm-rep-latvia@ec.europa.eu

Procurement on actual local heroes documentaries/ stories for electronic media
#EUProtects campaign develops and adjusts according to the daily news across the EU as experienced during the summer 2018. Therefore it is important to display the actual important ongoing stories explaining the added value from the EU.
The ad hoc cooperation in event coverage and/or special features is envisaged with the national media followed up by the relevant social media work. The stories would include European dimension (story line) and the Latvian specific story angles as well as local heroes both from Latvia as well as other relevant EU Member states. The work with the journalists would include co-operation with other Reps and EU institutions and Agencies case specific. The expected outcome would be a series of news items or reportages on a specific #EUProtects topic - foreseen at least 6 stories covering various EU Member states. The material can be subtitled and used also by other Reps. The planned budget of this project would not exceed the ceiling of 24,000 EUR (VAT excluded). It's planned to start the project implementation as of November 2018. For those who are interested – please send your inquiries to: comm-rep-latvia@ec.europa.eu

***

Iepirkums digitālās un korporatīvās komunikācijas koordinatora pakalpojumiem

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā izsludina konkursu, lai piesaistītu digitālās un korporatīvās komunikācijas koordinatoru darbam ar iesaistītajām pusēm. Pretendentam jābūt plašām zināšanām ES lietās un digitālajā komunikācijā. Digitālās un korporatīvās komunikācijas koordinators strādās, lai rūpētos par pārstāvniecības ikdienas vajadzībām, lai izstrādātu pielāgotu saturu un reaģētu iedzīvotāju jautājumiem tiešsaistē, kas saistīti ar konkrētām, jutīgām un tehniskām ES lietām, kas pašlaik ir darba kārtībā - DFS, EMS padziļināšana, migrācija, saziņa ar iedzīvotājiem utt. Šī amata uzdevums ir būtiski palielināt pārstāvniecības tiešsaistes saziņas apmērus, īpaši saziņā ar iesaistītajām pusēm. Amata pienākumos ietilps arī sociālo mediju un tiešsaistes aktivitāšu analīze un ziņošana par sasniegtajiem rezultātiem. Īpašs uzsvars sociālo mediju un tiešsaistes aktivitāšu vadītāja darbā būs Eiropas vēlēšanas.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 30,000 EUR (bez PVN) 12 mēnešiem. Plānots, ka aktivitātes šī projekta ietvaros sāksies no 2018. gada 1. septembra. Interesentiem jautājumu gadījumā jāraksta e-pasts uz adresi: comm-rep-latvia@ec.europa.eu

Pretendentiem jāiepazīstas ar iepirkuma dokumentāciju, jāaizpilda ar iepirkumu saistītā dokumentācija, kā arī jāiesniedz iepirkumā pieprasītā papildus informācija. Dokumentu iesniegšanas kārtība aprakstīta uzaicinājuma vēstulē.

Iepirkuma dokumentācija

/latvia/file/invitationtotenderpn2018-onlinemanagementrigpdfpdf_lvinvitation_to_tender_pn_2018-onlinemanagementrig.pdf.pdf

/latvia/file/annexi-tenderspecificationsonlinemanagement2018docxpdf_lvannex_i_-_tender_specifications_onlinemanagement2018.docx.pdf

/latvia/file/annexii-contractonlinemanagement2018docxpdf_lvannex_ii_-_contract_onlinemanagement2018.docx.pdf

/latvia/file/annexiiiapliecinajumsargodavardudocx_lvannex_iii_apliecinajums_ar_godavardu.docx

/latvia/file/annexiviesniedzamodokumentusarakstsdocx_lvannex_iv_iesniedzamo_dokumentu_saraksts.docx

/latvia/file/annexv-cenulapaonlinemanagement2018doc_lvannex_v_-_cenu_lapa_onlinemanagement2018.doc

***

Sociālo mediju un tiešsaistes aktivitāšu vadītājs darbam ar iesaistītajām pusēm

Ar šo paziņojam, ka Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā izsludinās konkursu, lai piesaistītu sociālo mediju un tiešsaistes aktivitāšu vadītāju darbam ar iesaistītajām pusēm. Pretendentam jābūt plašām zināšanām ES lietās un digitālajā komunikācijā. Sociālo mediju un tiešsaistes aktivitāšu vadītājs strādās, lai rūpētos par pārstāvniecības ikdienas vajadzībām, lai izstrādātu pielāgotu saturu un reaģētu iedzīvotāju jautājumiem tiešsaistē, kas saistīti ar konkrētām, jutīgām un tehniskām ES lietām, kas pašlaik ir darba kārtībā - DFS, EMS padziļināšana, migrācija, saziņa ar iedzīvotājiem utt. Šī amata uzdevums ir būtiski palielināt pārstāvniecības tiešsaistes saziņas apmērus, īpaši saziņā ar iesaistītajām pusēm. Amata pienākumos ietilps arī sociālo mediju un tiešsaistes aktivitāšu analīze un ziņošana par sasniegtajiem rezultātiem. Īpašs uzsvars sociālo mediju un tiešsaistes aktivitāšu vadītāja darbā būs Eiropas vēlēšanas.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 30,000 EUR (bez PVN) 12 mēnešiem. Plānots, ka aktivitātes šī projekta ietvaros sāksies no 2018. gada 1. septembra. Interesentiem jautājumu gadījumā jāraksta e-pasts uz adresi: comm-rep-latvia@ec.europa.eu

Online Community Manager with a special focus on work with stakeholders

Hereby we would like to announce that the Representation of the European Commission in Latvia plans to launch a procurement procedure on service contract for the Online Community Manager with extensive knowledge in EU affairs and digital communication. The Community Manager will work to cater to the Representation's daily needs to develop customised content and respond to online community queries relating to specific, sensitive and technical EU affairs themes that are currently on the agenda – MFF, EMU deepening, Migration, Communication with citizens etc. The Community Manager will work to grow the reach of the Representation's online communication and he/she will be tasked with targeting relevant stakeholders to build the Representation's key stakeholder circles and their engagement. He/she will also be responsible for collecting, analysing and reporting community-related data. Specific part of the job will be targeted on the upcoming European elections.

The planned budget of this project would not exceed the ceiling of 30,000 EUR for 12 months (VAT excluded). It's planned to start the project implementation as of 1 September 2018. For those who are interested – please send your inquiries to: comm-rep-latvia@ec.europa.eu

***

Tehniskais atbalsts un reklāma komunikācijai sociālajos medijos

Ar šo paziņojam, ka Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā izsludinās konkursu pakalpojumu līgumam ar digitālās komunikācijas aģentūru, lai nodrošinātu atbalstu konkrētām korporatīvās komunikācijas kampaņām. Aģentūras darbs noritēs ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības digitālo līderi, sociālo mediju un tiešsaistes aktivitāšu vadītāju un komunikācijas ekspertiem. Tehniskā atbalsta sniedzējs nodrošinās tiešsaistes satura, piemēram, vizuālo, videomateriālu, infografiku un reklāmas saskaņotu plānošanu, izgatavošanu un publicēšanu Twitter, Facebook, Instagram un draugiem.lv tīklos saskaņā ar pasūtītāja vajadzībām. Laikā februāris-maijs daļa no darba tiek koncentrēta uz Eiropas dienas projektiem.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 20,000 EUR (bez PVN) 12 mēnešiem. Plānots, ka aktivitātes šī projekta ietvaros sāksies no 2018. gada 1. septembra. Interesentiem jautājumu gadījumā jāraksta e-pasts uz adresi: comm-rep-latvia@ec.europa.eu

Technical support and promotion/advertising in social media

Hereby we would like to announce that the Representation of the European Commission in Latvia plans to launch a procurement procedure on respective service provider (digital communication agency) to ensure technical support for the corporate communication campaigns. The agency will implement its activities in close coordination with the Digital leader, Online Community Manager, and communication experts. The technical support provider will ensure coordinated planning and production of online content, e.g., visuals, videos, infographs and advertising to ensure coherent digital communication on Twitter, Facebook, Instagram and draugiem.lv channels. In February-May part of the technical support will concentrate on the Europe day activities.

The planned budget of this project would not exceed the ceiling of 20,000 EUR for 12 months (VAT excluded). It's planned to start the project implementation as of 1 September 2018. For those who are interested – please send your inquiries to: comm-rep-latvia@ec.europa.eu

***

Latvijā tiks izsludināta iepirkuma procedūra par "Investīciju plāna Eiropai (#InvestEU) publicitātes nodrošināšanu Latvijas Pilsētu svētkos 2018.gada vasarā". (KONKURSS NOSLĒDZIES)

Ar šo paziņojam, ka Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā plāno izsludināt iepirkuma procedūru par "Investīciju plāna Eiropai (#InvestEU) publicitātes nodrošināšanu Latvijas Pilsētu svētkos 2018.gada vasarā". Iepirkuma ietvaros no pretendentiem tiks sagaidīts priekšlikums par #InvestEU pārvietojamās informatīvās telts izveidošanu, tās satura izstrādi un sabiedrisko attiecību kampaņas īstenošanu (klātienē, raidošajos, drukātajos un sociālajos medijos) vismaz četru reģionālo Pilsētas svētku laikā, aptverot visus Latvijas kultūrvēsturiskos novadus. Kampaņas mērķis ir ar konkrētiem Latvijas projektu piemēriem parādīt, kā Eiropas Savienības finanšu atbalsts palīdz radīt izaugsmi un darba vietas Latvijā. Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 50,000 EUR (bez PVN). Interesentiem jautājumu gadījumā jāraksta e-pasts uz adresi: comm-rep-latvia@ec.europa.eu

Hereby we would like to announce that the Representation of the European Commission in Latvia plans to launch a procurement procedure on "Investment Plan for Europe (#InvestEU) publicity campaign during the summer City Festivals in Summer 2018". In the framework of the procurement procedure, the bidders will be required to submit proposals for designing and producing a temporary #InvestEU information tent ("pop-up embassy"), developing its content and implementing a public relations campaign (in person, audiovisual, printed and social media) during at least four regional City Festivals representing a cross-section of all Latvia's cultural and historical regions. The objective of the publicity campaign is to demonstrate the impact of the EU financial support on stimulating growth and jobs in Latvia. The planned budget of this project would not exceed the ceiling of 50,000 EUR (VAT excluded). For those who are interested – please send your inquiries to: comm-rep-latvia@ec.europa.eu