Pārstāvniecība Latvijā

Konkursi

/latvia/file/krasainasdurvisjpg-6_lvkrasainas_durvis.jpg

Pilsētu svētki
Pilsētu svētki

Latvijā tiks izsludināta iepirkuma procedūra par "Investīciju plāna Eiropai (#InvestEU) publicitātes nodrošināšanu Latvijas Pilsētu svētkos 2018.gada vasarā".

Ar šo paziņojam, ka Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā plāno izsludināt iepirkuma procedūru par "Investīciju plāna Eiropai (#InvestEU) publicitātes nodrošināšanu Latvijas Pilsētu svētkos 2018.gada vasarā". Iepirkuma ietvaros no pretendentiem tiks sagaidīts priekšlikums par #InvestEU pārvietojamās informatīvās telts izveidošanu, tās satura izstrādi un sabiedrisko attiecību kampaņas īstenošanu (klātienē, raidošajos, drukātajos un sociālajos medijos) vismaz četru reģionālo Pilsētas svētku laikā, aptverot visus Latvijas kultūrvēsturiskos novadus. Kampaņas mērķis ir ar konkrētiem Latvijas projektu piemēriem parādīt, kā Eiropas Savienības finanšu atbalsts palīdz radīt izaugsmi un darba vietas Latvijā. Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 50,000 EUR (bez PVN). Interesentiem jautājumu gadījumā jāraksta e-pasts uz adresi: comm-rep-latvia@ec.europa.eu

Hereby we would like to announce that the Representation of the European Commission in Latvia plans to launch a procurement procedure on "Investment Plan for Europe (#InvestEU) publicity campaign during the summer City Festivals in Summer 2018". In the framework of the procurement procedure, the bidders will be required to submit proposals for designing and producing a temporary #InvestEU information tent ("pop-up embassy"), developing its content and implementing a public relations campaign (in person, audiovisual, printed and social media) during at least four regional City Festivals representing a cross-section of all Latvia's cultural and historical regions. The objective of the publicity campaign is to demonstrate the impact of the EU financial support on stimulating growth and jobs in Latvia. The planned budget of this project would not exceed the ceiling of 50,000 EUR (VAT excluded). For those who are interested – please send your inquiries to: comm-rep-latvia@ec.europa.eu