Pārstāvniecība Latvijā

Jaunumi

Pages

ES un banku savienība
18/12/2018

Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta un Padomes panākto politisko vienošanos par prudenciāliem pasākumiem, lai turpmāk risinātu ienākumus nenesošu aizdevumu (INA) problēmu Eiropā.

Kategorija:
Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence
ES un Šveice
17/12/2018

Eiropas Komisija ierosina par sešiem mēnešiem pagarināt darbības termiņu savam lēmumam, ar ko atzīst, ka tirdzniecības vietas Šveicē atbilst Finanšu instrumentu tirgu direktīvā un regulā noteiktajam akciju tirdzniecības pienākumam.

Kategorija:
Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence, Ārējās attiecības un ārlietas
Viesabonēšanas maksas atcelšana
14/12/2018

Kā liecina šodien klajā laistais Eiropas Komisijas ziņojums, jau pirmā pusotra gada laikā kopš viesabonēšanas maksas atcelšanas ātri un ievērojami pieaudzis to eiropiešu skaits, kas izmanto iespēju veikt zvanus un lietot mobilos datus, ceļojot Eiropas Savienībā.

Kategorija:
Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence, Vide, patērētāji un veselība
Pārrobežu piekļuve TV un radio saturam
13/12/2018

Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un Padomes sarunvedēji šodien panākuši politisku vienošanos par ierosinātā TV un radio raidījumu autortiesību akta galvenajiem elementiem.

Kategorija:
Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence, Vide, patērētāji un veselība
ES civilā aizsardzība
12/12/2018

Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome šodien ir spēruši svarīgus soļus ceļā uz politisku vienošanos par rescEU plānu, proti, ES civilās aizsardzības reaģēšanas spēju stiprināšanu katastrofu gadījumā.

Kategorija:
Migrācija, aizsardzība, drošība
ES un Japānas sadarbība
12/12/2018

Komisija atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Parlaments ir apstiprinājis ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgumu un ES un Japānas stratēģiskās partnerības nolīgumu. Šis ir pirmais Komisijas panāktais tirdzniecības nolīgums, kurā iekļauta skaidra atsauce uz Parīzes klimata nolīgumu. Tas izveidos atvērtu tirdzniecības zonu, aptverot 635 miljonus cilvēku un gandrīz vienu trešdaļu no pasaules kopējā IKP. Stratēģiskās partnerības nolīgums ir pirmais jebkad noslēgtais divpusējais pamatnolīgums starp ES un Japānu.

Kategorija:
Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence, Ārējās attiecības un ārlietas
ES jauni noteikumi e-komercijas jomā
11/12/2018

Komisija šodien ierosināja jaunus detalizētus pasākumus, kas radīs pamatu raitai pārejai uz jaunajiem PVN (pievienotās vērtības nodokļa) noteikumiem e-komercijā, kuri stāsies spēkā 2021. gada janvārī.

Kategorija:
Uzņēmējdarbība, Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence, Tieslietas un pilsoņu tiesības
Kibernoziedzības apkarošana
11/12/2018

Eiropas Parlaments un Padome šodien panāca politisku vienošanos par Komisijas priekšlikumu pastiprināt noteikumus, kuru mērķis ir apkarot krāpšanu un tādu bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu viltošanu kā, piemēram, bankas kartes, čeki, mobilie maksājumi un virtuālās valūtas.

Kategorija:
Migrācija, aizsardzība, drošība, Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence, Tieslietas un pilsoņu tiesības
Eiropa, kas ieklausās
11/12/2018

Pirms Eiropadomes sanāksmes Eiropas Komisija šodien nāk klajā ar progresa ziņojumu par pilsoņdialogiem un konsultācijām ar pilsoņiem.

Kategorija:
Tieslietas un pilsoņu tiesības
Eiropas kiberdrošības stiprināšana
10/12/2018

Šovakar Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija panāca politisku vienošanos par Kiberdrošības aktu, kurā stiprināts ES Kiberdrošības aģentūras (Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras jeb ENISA) pilnvarojums, tādējādi vairāk atbalstot dalībvalstis draudu un uzbrukumu novēršanā kiberdrošības jomā. Ar aktu arī izveidots ES kiberdrošības sertifikācijas regulējums, kas stiprina tiešsaistes pakalpojumu un patērētāju ierīču kiberdrošību.

Kategorija:
Migrācija, aizsardzība, drošība, Tieslietas un pilsoņu tiesības

Pages