Pārstāvniecība Latvijā

Jaunumi

Pages

WiFi4EU - bezmaksas bezvadu interneta tīklāji
20/03/2018

Eiropas Komisija šodien atklāja tīmekļa portālu WiFi4EU. Tagad pašvaldības visā Eiropā tiek aicinātas reģistrēties maija vidū gaidāmajam pirmajam projektu konkursam par iespēju saņemt ES finansējumu publisku bezmaksas bezvadu interneta tīklāju (hotspots) ierīkošanai.

Kategorija:
Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence, Reģioni un vietējā attīstība
ES finansēts veselīgs uzturs skolās
15/03/2018

ES skolu apgādes programma nodrošina, ka vairāk nekā 30 miljoni bērnu visā ES saņem uzturā pienu, augļus un dārzeņus. Kā liecina jaunākie pārraudzības ziņojumi, 2016./2017. mācību gadā vairāk nekā 12,2 miljoni bērnu 79 000 skolu piedalījās ES programmā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un apmēram 18 miljoni bērnu — ES programmā skolu apgādei ar pienu. Tas atbilst vairāk nekā 74 000 tonnu augļu un dārzeņu un vairāk nekā 285 000 tonnu piena produktu, kas izsniegti galvenokārt 6–10 gadus veciem bērniem.

Kategorija:
Kultūra, izglītība un jaunatne, Vide, patērētāji un veselība
Erasmus+ virtualizējas
15/03/2018

Erasmus+ ir viena no visvairāk mīlētajām un veiksmīgākajām Eiropas Savienības programmām, un šodien tās mobilitātes pasākumi tiek papildināti ar tiešsaistes versiju, kam jāpiesaista vēl vairāk studentu un jauniešu no Eiropas valstīm un ES dienvidu kaimiņzemēm.

Kategorija:
Kultūra, izglītība un jaunatne
Eiropas programma migrācijas jomā
14/03/2018

Šodien, pirms sākas marta Eiropadomes sanāksme, Komisija ziņo par padarīto un par galvenajiem pasākumiem, kas turpmāk tiks veikti saskaņā ar Komisijas 2017. gada decembra politisko ceļvedi, lai līdz 2018. gada jūnijam varētu vienoties par visaptverošu nolīgumu migrācijas jomā.

Kategorija:
Migrācija, aizsardzība, drošība
ES un bēgļu atbalsta mehānisms
14/03/2018

Pildot savu apņemšanos atbalstīt Turcijā apmetušos Sīrijas bēgļus, Komisija šodien mobilizē papildu finansējumu bēgļu atbalsta mehānismam, pateicoties kuram 500 000 bērnu var iet skolā un 1,2 miljoni bēgļu saņem ikmēneša naudas pārvedumus.

Kategorija:
Migrācija, aizsardzība, drošība
ES vīzu politika
14/03/2018

Komisija šodien ierosina reformēt ES kopējo vīzu politiku, lai noteikumus pielāgotu mainīgajām drošības problēmām, ar migrāciju saistītajām problēmām un tehnoloģiju attīstības piedāvātajām iespējām.

Kategorija:
Migrācija, aizsardzība, drošība, Ārējās attiecības un ārlietas
ES un piekļuve sociālajai aizsardzībai
13/03/2018

Šodien Eiropas Komisija pieņem vēl dažas konkrētas jaunas iniciatīvas, kuru uzdevums ir turpināt Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu.

Kategorija:
Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence, Nodarbinātība un sociālās tiesības, Tieslietas un pilsoņu tiesības
ES un sociālā aizsardzība
13/03/2018

Par ko ir šis jaunais priekšlikums un kur meklējamas tā saknes? Komisijas priekšlikums ieteikumam par darbinieku un pašnodarbinātu personu piekļuvi sociālajai aizsardzībai ir daļa no iniciatīvām, ar ko īsteno Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Ieteikums jo īpaši attiecas uz 12. principu, kas nosaka, ka "neatkarīgi no nodarbinātības attiecību veida un ilguma darba ņēmējiem un — salīdzināmos apstākļos — pašnodarbinātām personām ir tiesības uz pienācīgu sociālo aizsardzību".

Kategorija:
Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence, Nodarbinātība un sociālās tiesības, Tieslietas un pilsoņu tiesības
Vēršanās pret dezinformāciju tiešsaistē
12/03/2018

Šodien digitālās ekonomikas un sabiedrības komisārei Marijai Gabrielai iesniegtajā ziņojumā augsta līmeņa ekspertu grupa, kas izveidota jautājumos par viltus ziņām un dezinformācijas izplatīšanu tiešsaistē, ierosina definēt šo parādību un piedāvā virkni ieteikumu.

Kategorija:
Migrācija, aizsardzība, drošība, Tieslietas un pilsoņu tiesības, Zinātne un tehnika
ES un pārtikas kvalitāte
12/03/2018

Reaģējot uz patērētāju raizēm par pārtikas kvalitāti un krāpšanos ar pārtiku, Eiropas Komisija rīt atklās Krāpnieciskas pārtikas un pārtikas kvalitātes zinību centru, kuru vadīs Kopīgais pētniecības centrs.

Kategorija:
Lauksaimniecība, zivsaimniecība un pārtika, Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence, Vide, patērētāji un veselība

Pages