Pārstāvniecība Latvijā

Jaunumi

Pages

Trīspusējā sociālo lietu sanāksme
16/10/2018

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera, Eiropadomes priekšsēdētāja Donalda Tuska, Austrijas kanclera Sebastiana Kurca, BusinessEurope priekšsēdētāja Pjēra Gatā un Eiropas Arodbiedrību konfederācijas ģenerālsekretāra Lukas Visentīni kopīgs paziņojums.

Kategorija:
Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence, Nodarbinātība un sociālās tiesības, Tieslietas un pilsoņu tiesības
Piemiņas diena
16/10/2018

Šodien ir apritējis viens gads kopš Dafnes Karuanas Galisijas slepkavības. Šodien mēs godinām Dafnes, Jana Kučaka un daudzu citu tādu žurnālistu smago un nerimstošo darbu, kuri patiesības vārdā upurē visu, kas viņiem pieder, – dažkārt pat savu dzīvību. Tā ir arī iespēja mums, Eiropai, uz mirkli apstāties un atcerēties savas vērtības, proti, tiesības uz runas brīvību.

Kategorija:
Migrācija, aizsardzība, drošība, Tieslietas un pilsoņu tiesības
ES patēriņa tirgu apskats
12/10/2018

Eiropas Komisija šodien publicēja 2018. gada patēriņa tirgu rezultātu pārskatu, ar kura palīdzību uzrauga ES patērētāju vērtējumu par 40 preču un pakalpojumu nozaru darbību.

Kategorija:
Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence, Vide, patērētāji un veselība
Bioekonomikas stratēģija Eiropai
11/10/2018

Eiropas sabiedrības, vides un ekonomikas interesēs Komisija šodien likusi priekšā ilgtspējīgas aprites bioekonomikas attīstības rīcības plānu.

Kategorija:
Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence, Enerģētika, klimats un dabas resursi, Vide, patērētāji un veselība
Darba ņēmēju aizsardzība pret vēzi izraisošām ķimikālijām
11/10/2018

Šodien Eiropas Parlaments un Padome panāca vienošanos par Komisijas priekšlikumu papildināt sarakstu, kurā uzskaitītas vēzi izraisošas ķimikālijas darbavietā. Ar šo vienošanos Kancerogēnu un mutagēnu direktīvā tiks papildus iekļautas vēl 8 vēzi izraisošas ķimikālijas, tostarp dīzeļmotoru izplūdes gāzes.

Kategorija:
Nodarbinātība un sociālās tiesības, Vide, patērētāji un veselība
ES drošības prioritātes
10/10/2018

Eiropas Komisija šodien ziņo par gūtajiem panākumiem virzībā uz efektīvu un patiesu drošības savienību, aicinot Eiropas Parlamentu un Padomi steidzami pabeigt darbu pie prioritārajām iniciatīvām drošības jomā.

Kategorija:
Migrācija, aizsardzība, drošība
ES finansējums novatoriskiem projektiem
10/10/2018

Komisija ir nosaukusi pilsētas, kuras uzvarējušas trešajā projektu konkursā, kas ietilpst iniciatīvā “Inovatīvas pilsētvides darbības”.

Kategorija:
Reģioni un vietējā attīstība
Diskusija “Eiropas nākotne — risināt problēmas ar konkrētu rīcību”
08/10/2018

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss šodien organizēja augsta līmeņa sanāksmi, kurā piedalījās astoņi reliģisko organizāciju pārstāvji no visas Eiropas.

Kategorija:
Tieslietas un pilsoņu tiesības
ES robežu pārvaldība
05/10/2018

Eiropas Savienība un Albānija 2018. gada 5. oktobrī parakstīja nolīgumu par sadarbību robežu pārvaldības jomā, proti, nolīgumu starp Albāniju un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru (Frontex).

Kategorija:
Migrācija, aizsardzība, drošība, Ārējās attiecības un ārlietas, Tieslietas un pilsoņu tiesības
Nepersondatu brīva plūsma
04/10/2018

Šodien Eiropas Parlaments pieņēma Komisija 2017. gada septembrī ierosināto regulu par nepersondatu brīvu plūsmu. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips un digitālās ekonomikas un ssabiedrības komisāre Marija Gabriela šādu iznākumu atzinīgi novērtēja kopīgā paziņojumā:

Kategorija:
Tieslietas un pilsoņu tiesības

Pages