Pārstāvniecība Latvijā

Jaunumi

Pages

ES tirdzniecība ar ASV
15/04/2019

Eiropas Komisija (EK) atzinīgi vērtē ES Padomes šodienas lēmumu pieņemt sarunu norādes tirdzniecības sarunām ar Amerikas Savienotajām Valstīm, tādējādi turpinot īstenot kopīgo paziņojumu, par kuru EK priekšsēdētājs Žans Klods Junkers un ASV prezidents Donalds Tramps vienojās 2018. gada jūlijā.

Kategorija:
Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence, Ārējās attiecības un ārlietas
Autortiesību direktīva
15/04/2019

Šodien Eiropas Savienības Padome apstiprināja jauno Autortiesību direktīvu, kas sniegs konkrētus ieguvumus iedzīvotājiem, radošajām nozarēm, presei, pētniekiem, pedagogiem un kultūras mantojuma iestādēm.

Kategorija:
Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence, Vide, patērētāji un veselība, Tieslietas un pilsoņu tiesības
ES tiesiskais regulējums
15/04/2019

Šodien Eiropas Komisija (EK) izvērtē Žana Kloda Junkera vadītās Komisijas laikā ieviestos pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem labāku politiku, veidojot to atvērtāku, pārredzamāku un uz pierādījumiem balstītu.

Kategorija:
Tieslietas un pilsoņu tiesības
Zinātniskā sadarbībaa Event Horizon Telescope - nofotografēts "melnais caurums"
10/04/2019

Komisija šodien publisko pirmo melnā cauruma attēlu, kas uzņemts tādas globālas zinātniskās sadarbības Event Horizon Telescope rezultātā, kurā iesaistīti ES finansētie zinātnieki. Šis nozīmīgais atklājums sniedz vizuālu pierādījumu par melnā cauruma esamību un paver jaunas iespējas mūsdienu zinātnē.

Kategorija:
Zinātne un tehnika
Stājas spēkā ES ārvalstu ieguldījumu izvērtēšanas regula
10/04/2019

Jaunais ES satvars ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanai oficiāli stājās spēkā 2019. gada 10. aprīlī. Jaunā satvara pamatā ir priekšlikums, ar ko Eiropas Komisija nāca klajā 2017. gada septembrī, un tas palīdzēs aizsargāt Eiropas drošību un sabiedrisko kārtību saistībā ar ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem Savienībā.

Kategorija:
Uzņēmējdarbība, Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence, Ārējās attiecības un ārlietas
ES un Apvienotā Karaliste
10/04/2019

Saistībā ar šodien notiekošo Eiropadomes (50. pants) sanāksmi Eiropas Komisija ir izvērtējusi Eiropas Savienības spraigos sagatavošanās darbus bezlīguma scenārijam un ir izdevusi dalībvalstīm praktiskas norādes piecās jomās.

Kategorija:
Ārējās attiecības un ārlietas
Eiropas Sodāmības reģistrs
09/04/2019

Padome šodien deva galīgo apstiprinājumu Komisijas priekšlikumam izveidot Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu par notiesātiem trešo valstu valstspiederīgajiem.

Kategorija:
Ārējās attiecības un ārlietas, Tieslietas un pilsoņu tiesības
Enerģētikas savienība Eiropā
09/04/2019

Šodien pieņemtais ceturtais ziņojums par enerģētikas savienības stāvokli liecina, ka Komisija ir pilnībā īstenojusi savu enerģētikas savienības stratēģijā izklāstīto redzējumu par piekļūstamas, cenas ziņā pieejamas, drošas, konkurētspējīgas un ilgtspējīgas enerģijas nodrošināšanu visiem Eiropas iedzīvotājiem.

Kategorija:
Enerģētika, klimats un dabas resursi
ES un Ķīnas samits
09/04/2019

ES un Ķīnas 21. samits notika 9. aprīlī Briselē un nodrošināja forumu iesaistei augstākajā līmenī un attiecību uzlabošanai attiecībā uz divpusējām un daudzpusējām programmām.

Kategorija:
Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence, Ārējās attiecības un ārlietas
Sociālie mediji Eiropā
09/04/2019

Šodien Eiropas Komisija un patērētāju tiesību aizsardzības iestādes ir atzinīgi novērtējušas Facebook atjauninātos pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Tagad tajos nepārprotami paskaidrots, kā uzņēmums izmanto lietotāju datus, lai izstrādātu profilēšanas darbības un mērķreklāmu uzņēmuma finansēšanas nolūkā.

Kategorija:
Migrācija, aizsardzība, drošība, Uzņēmējdarbība, Vide, patērētāji un veselība

Pages