Pārstāvniecība Latvijā

Jaunumi

Pages

/latvia/file/covid-19_lvCovid-19

Covid-19
Covid-19

Eiropas Komisija ir izveidojusi un uztur aktualizētas informācijas lapu tiešsaistē, kur ikviens var uzzināt aktuālāko informāciju par cīņu pret Covid-19 uzliesmojumu: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_lv

Kategorija: Vide, patērētāji un veselība, Migrācija, aizsardzība, drošība

/latvia/file/girl-37185371920jpg-0_lvgirl-3718537_1920.jpg

Eiropas Prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai
Eiropas Prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai

Šodien Komisija iepazīstina ar Eiropas Prasmju programmu ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai. Tajā izvirzīti vērienīgi kvantitatīvi prasmju pilnveides (jau esošu prasmju uzlabošanas) un pārkvalificēšanas (jaunu prasmju apgūšanas) mērķi, kas jāsasniedz nākamajos 5 gados. Programmas 12 darbības pievēršas nodarbinātībai vajadzīgajām prasmēm, veidojot partnerības ar dalībvalstīm, uzņēmumiem un sociālajiem partneriem, dodot cilvēkiem iespēju iesaistīties mūžizglītībā un izmantojot ES budžetu par katalizatoru, ar kura palīdzību piesaistīt publiskos un privātos ieguldījumus prasmju veidošanai.

Kategorija: Kultūra, izglītība un jaunatne, Nodarbinātība un sociālās tiesības

/latvia/file/training-28745971920jpg_lvtraining-2874597_1920.jpg

Jauniešu nodarbinātība Eiropā
Jauniešu nodarbinātība Eiropā

Šodien Eiropas Komisija rīkojas, lai jauniešiem dotu visas iespējas pilnībā atraisīt savu potenciālu veidot ES nākotni un tikt uz augšu zaļajā un digitālajā pārejā. Koronavīrusa pandēmija ir pastiprinājusi grūtības, ar kādām daudzi jaunieši saskaras darba tirgū. Mums jārīkojas ātri. Ir pienācis laiks rūpēties par nākamo paaudzi. Komisija izmanto izdevību, lai ES jaunatnes un nodarbinātības politikā integrētu zaļo un digitālo pāreju. Ar NextGenerationEU un nākamo ES budžetu Komisija jau ierosināja nozīmīgas iespējas jauniešu nodarbinātībai sniegt ES finansējumu. Tagad dalībvalstīm šie ieguldījumi jānosaka par prioritāti. Jaunatnes nodarbinātības atbalstam būtu jātērē vismaz 22 miljardi eiro.

Kategorija: Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence, Kultūra, izglītība un jaunatne, Nodarbinātība un sociālās tiesības

/latvia/file/germ-28717731920jpg-9_lvgerm-2871773_1920.jpg

Plašāks atbalsts MVU
Plašāks atbalsts MVU

Eiropas Komisija (EK) ir pieņēmusi trešo grozījumu, ar ko paplašina valsts atbalsta pagaidu regulējuma tvērumu. Valsts atbalsta pagaidu regulējums tika pieņemts 2020. gada 19. martā ar mērķi atbalstīt ekonomiku saistībā ar koronavīrusa uzliesmojumu. Pirmoreiz pagaidu regulējums tika grozīts 2020. gada 3. aprīlī, paplašinot publiskā atbalsta iespējas koronavīrusa uzliesmojuma apkarošanai nepieciešamu produktu pētniecībai, testēšanai un ražošanai, darbvietu aizsardzībai un turpmākai ekonomikas atbalstīšanai. Komisija 2020. gada 8. maijā pieņēma otru grozījumu, ar ko paplašina pagaidu regulējuma tvērumu un iekļauj tajā rekapitalizācijas un pakārtota parāda pasākumus.

Kategorija: Uzņēmējdarbība, Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence

/latvia/file/door-50410471920jpg-0_lvdoor-5041047_1920.jpg

Globālā cīņa ar koronavīrusu
Globālā cīņa ar koronavīrusu

Kampaņas “Global Goal: Unite for our Futurelīdzekļu devēju samitā, ko šodien rīkoja Eiropas Komisija un organizācija “Global Citizen”, tika mobilizēti 6,15 miljardi eiro papildu finansējumam, lai palīdzētu izstrādāt koronavīrusa vakcīnas, testus un ārstēšanas metodes un nodrošinātu to taisnīgu pieejamību. Ar piesaistīto naudu tiks atbalstīta arī ekonomikas atveseļošana pasaules nestabilākajos reģionos un kopienās.

Šī summa ietver 4,9 miljardus eiro, ko partnerībā ar Eiropas Komisiju apsolījusi Eiropas Investīciju banka, un 485 miljonus eiro, ko apņēmušās dot ES dalībvalstis. Līdz ar to globālajā reaģēšanā uz koronavīrusu rīkotajā līdzekļu došanas maratonā, ko 4. maijā uzsāka Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula von der Leiena, pavisam ir apsolīti 15,9 miljardi eiro.

Kategorija: Vide, patērētāji un veselība, Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence

/latvia/file/rupnicasdumenisjpg_lvrupnicas_dumenis.jpg

Gaisa piesārņojums Eiropā
Gaisa piesārņojums Eiropā

Novērtējot pirmās pasākumu programmas, ko dalībvalstis izstrādājušas, lai kontrolētu emisijas gaisā, konstatēts, ka jaunie Eiropas noteikumi par tīru gaisu jāīsteno sekmīgāk. Lai gādātu par to, ka iedzīvotāji var elpot tīru gaisu, tādējādi novēršot elpceļu slimības un priekšlaicīgu nāvi, ko izraisa piesārņota gaisa ieelpošana, dalībvalstīm visās nozarēs jāstrādā cītīgāk.

Kategorija: Eiropas zaļais kurss, Vide, patērētāji un veselība, Enerģētika, klimats un dabas resursi

/latvia/file/nature-32946321920jpg-5_lvnature-3294632_1920.jpg

Eiropas Taisnīgas pārkārtošanās platforma
Eiropas Taisnīgas pārkārtošanās platforma

Pirmdien, 29. jūnijā darbu sāks Taisnīgas pārkārtošanās platforma, lai palīdzētu dalībvalstīm sagatavot savus taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos plānus un piekļūt Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma nodrošinātam finansējumam 150 miljardu eiro vērtībā. Šī tiešsaistes platforma sniegs tehnisku un konsultatīvu atbalstu publiskā un privātā sektora ieinteresētajām personām ogļu ieguves reģionos un citos oglekļietilpīgos reģionos, gādājot par vieglu piekļuvi informācijai par finansējuma iespējām un tehniskās palīdzības avotiem.

Kategorija: Eiropas zaļais kurss, Vide, patērētāji un veselība, Enerģētika, klimats un dabas resursi, Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence

/latvia/file/balloon-blog-2792051280png-0_lvballoon-blog-279205_1280.png

Sabiedriskā apspriešana
Sabiedriskā apspriešana

Eiropas Komisija šodien ir publicējusi sabiedrisko apspriešanu par ES konkurences tiesībās izmantoto paziņojumu par tirgus definīciju. Atklātā anketa palīdzēs Komisijai izvērtēt minēto paziņojumu, lai novērtētu, vai tas jāatjaunina. Ieinteresētās personas līdz 2020. gada 9. oktobrim var iesniegt savu viedokli un piedalīties atklātajā sabiedriskajā apspriešanā.

Kategorija: Tieslietas un pilsoņu tiesības, Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence

/latvia/file/photography-8018911920jpg_lvphotography-801891_1920.jpg

Globālā reaģēšana uz koronavīrusu – skatieties rīt samitu un koncertu
Globālā reaģēšana uz koronavīrusu – skatieties rīt samitu un koncertu

Ir tikai viena diena palikusi līdz Komisijas un “Global Citizen” organizētajam globālajam līdzekļu devēju samitam un koncertam. Šie abi pasākumi pulcēs kopā pasauli un mobilizēs papildu finansējumu, lai izstrādātu un jebkurā pasaules vietā ieviestu koronavīrusa vakcīnas, testēšanu un zāles.

Kategorija: Vide, patērētāji un veselība, Kultūra, izglītība un jaunatne, Ārējās attiecības un ārlietas

/latvia/file/airbus-1595881280png-3_lvairbus-159588_1280.png

ES aviācijas nolīgums ar Koreju
ES aviācijas nolīgums ar Koreju

Šodien Eiropas Savienība un Korejas Republika ir parakstījušas horizontālu aviācijas nolīgumu. Šis nolīgums ļauj jebkurai ES aviosabiedrībai lidot uz Korejas Republiku no visām ES dalībvalstīm, kurām ir divpusējs gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgums ar Korejas Republiku. Divdesmit divām dalībvalstīm ir šādi divpusēji gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi ar Korejas Republiku. Parasti šie divpusējie gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi paredz, ka tikai aviosabiedrības, kas pieder konkrētai dalībvalstij vai tās valstspiederīgajiem un ko tie kontrolē, var veikt lidojumus starp šo dalībvalsti un trešo valsti. Horizontālā nolīguma noslēgšana sniedz nozīmīgas iespējas citām ES aviokompānijām un tādējādi ir izdevīga abu pušu aviokompānijām.

Kategorija: Transports un ceļošana, Tieslietas un pilsoņu tiesības, Ārējās attiecības un ārlietas

Pages