Pārstāvniecība Latvijā

Jaunumi

Pages

Eiropas nākotne
31/12/2018

Ikviens aicināts piedalīties Eiropas nākotnes apspriešanā tiešsaistē. Šī ir sabiedriska apspriešana par ES nākotni. Tās mērķis ir uzklausīt ES iedzīvotājus, ikviena bažas, cerības un gaidas. Šī nav aptauja par ES tiesību aktu izstrādi. Mēs vēlamies uzklausīt iedzīvotāju viedokli, lai palīdzētu ES līderiem noteikt pareizās prioritātes turpmākajiem gadiem.

Kategorija:
Jautājumi par Eiropas Prokuratūru
07/08/2018

Jautājumi un atbildes

2017. gada 8. jūnijā 20 ES dalībvalstis panāca politisku vienošanos par jaunās Eiropas Prokuratūras izveidi ciešākas sadarbības ietvaros. Regulu par Eiropas Prokuratūras izveidi pieņēma Tieslietu un iekšlietu padomē 2017. gada 12. oktobrī, un tā stājās spēkā 2017. gada 20. novembrī. 2018. gada 1. augustā Komisija apstiprināja Nīderlandes līdzdalību Eiropas Prokuratūrā (EPPO). Šodien (2018. gada 7. augustā) Komisija apstiprināja, ka Malta ir 22. ES dalībvalsts, kura ir pievienojusies EPPO.*

Kategorija:
Tieslietas un pilsoņu tiesības
Investīciju plāns Eiropai
07/08/2018

Eiropas Investīciju fonds un Latvijas valstij piederoša "Attīstības finanšu institūcija Altum" Eiropas Savienības (ES) Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) ietvaros parakstījuši mikrofinansēšanas garantijas līgumu. Šo jauno finansēšanas līgumu nodrošinājis Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF), kas ir kodols Investīciju plānam Eiropai. ES sponsorētās programmas ietvaros mikrouzņēmumi spēs saņemt samazinātu procentu likmju aizdevumus ar zemākām nodrošinājuma prasībām.

Kategorija:
Uzņēmējdarbība, Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence
Bloķēšanas statūts
06/08/2018

Līdz ar atkārtoti piemēroto ASV sankciju pret Irānu pirmā kopuma stāšanos spēkā, 7. augustā spēkā stājas ES atjauninātais Bloķēšanas statūts, lai mazinātu sankciju ietekmi uz to ES uzņēmumu interesēm, kuri veic likumīgu uzņēmējdarbību Irānā.

Kategorija:
Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence, Ārējās attiecības un ārlietas, Tieslietas un pilsoņu tiesības
Bloķēšanas statūts
06/08/2018

Kas ir Bloķēšanas statūts?
Eiropas Savienība Bloķēšanas statūtu ieviesa 1996. gadā (Regula Nr. (EK) 2271/96), reaģējot uz ASV pieņemtajiem tiesību aktiem par eksteritoriālajām sankcijām. Tā mērķis ir apkarot ASV sankciju sekas, kas rodas ES uzņēmumiem, kuri iesaistās likumīgā darbībā ar trešām valstīm. Bloķēšanas statūts ir nozīmīgs sasniegums saistībā ar vienotu ES rīcību pret trešo valstu pieņemtiem eksteritoriāliem tiesību aktiem.

Kategorija:
Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence, Ārējās attiecības un ārlietas, Tieslietas un pilsoņu tiesības
Atbalsts Eiropas sausuma skartajiem lauksaimniekiem
02/08/2018

Eiropas Komisija atbalsta Eiropas lauksaimniekus, kuri šovasar cīnās ar katastrofālā sausuma izraisītajām sekām. Lauksaimnieki varēs avansā saņemt tiešos un lauku attīstības maksājumus. Lai pabarotu dzīvniekus, viņiem tiks piešķirta lielāka rīcības brīvība izmantot zemi, ko parasti ražošanā neizmanto.

Kategorija:
Lauksaimniecība, zivsaimniecība un pārtika
Sojas pupu imports
01/08/2018

Eiropas Komisijas šodien publicētie jaunākie dati par sojas pupu importu Eiropas Savienībā rāda, ka sojas pupu imports no ASV Eiropas Savienībā pieaudzis par 283 %. Tas nozīmē, ka ES kopumā 37 % sojas pupu importē no ASV (salīdzinājumā ar 9 % šajā laikā pērn).

Kategorija:
Lauksaimniecība, zivsaimniecība un pārtika, Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence, Ārējās attiecības un ārlietas
Romu holokausta upuru piemiņas diena
01/08/2018

Pirms romu holokausta upuru piemiņas dienas mēs godinām simtiem tūkstošu romu tautības holokausta upuru piemiņu. Nacisti un viņu līdzskrējēji visā Eiropā nogalināja aptuveni pusmiljonu romu, iznīcinot vismaz ceturtdaļu no tajā laikā Eiropā dzīvojošajiem romiem. Romu un citu minoritāšu dehumanizācija bija pirmais solis, kas ļāva notikt šiem briesmīgajiem noziegumiem. Šodien to nedrīkstam aizmirst, un mums apņēmīgi un kaismīgi jāaizstāv līdztiesība un nediskriminēšana, kas ir Eiropas kopīgās vērtības.

Kategorija:
Tieslietas un pilsoņu tiesības
Jautājumi par Eiropas Prokuratūru
01/08/2018

2017. gada 8. jūnijā 20 ES dalībvalstis panāca politisku vienošanos par jaunās Eiropas Prokuratūras izveidi ciešākas sadarbības ietvaros. Regulu par Eiropas Prokuratūras izveidi pieņēma Tieslietu un iekšlietu padomē 2017. gada 12. oktobrī, un tā stājās spēkā 2017. gada 20. novembrī. Šodien Nīderlande ir kļuvusi par 21. dalībvalsti, kura iesaistās EPPO.

Kategorija:
Tieslietas un pilsoņu tiesības
Eiropas Prokuratūra
01/08/2018

Šodien Eiropas Komisija apstiprināja, ka Nīderlande ir kļuvusi par 21. valsti, kura ir pievienojusies Eiropas Prokuratūrai (EPPO). Prokuratūrai būs nozīmīga loma cīņā pret noziegumiem, kas apdraud ES budžetu — tādiem kā krāpšana, korupcija, naudas atmazgāšana un nopietna pārrobežu krāpšana PVN jomā, kas pārsniedz 10 miljonus eiro. Līdz 2020. gada beigām tā darbosies visās iesaistītajās dalībvalstīs.

Kategorija:
Tieslietas un pilsoņu tiesības

Pages