Pārstāvniecība Latvijā

"Radošā Eiropa": Komisija iedibina jaunu shēmu, kas ļaus Eiropas māksliniekiem strādāt ārzemēs

/latvia/file/creative-europepng_lvcreative-europe.png

Programma "Radošā Eiropa"
Programma "Radošā Eiropa"

Komisija ir sekmīgi izmēģinājusi jaunu shēmu mākslinieku un kultūras jomas profesionāļu mobilitātes veicināšanai. ES programmas “Radošā Eiropa” finansētā pilotshēma “i-Portunus” ir konkrēts 2018. gadā pieņemtās Jaunās Eiropas darba kārtības kultūrai rezultāts. Ar 1 miljonu eiro budžetu 2019. gadā “i-Portunus” ietvaros 343 izpildītājmākslas vai vizuālās mākslas pārstāvjiem un kultūras darbiniekiem no 36 valstīm paredzēts finansēt 15 līdz 85 dienu ilgu uzturēšanos citā valstī, lai strādātu.

24/10/2019

Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs Tibors Navračičs sacīja: “Es lepojos ar to, ka esam uzsākuši šo pirmo ES finansēto shēmu, kas palīdzēs māksliniekiem un kultūras jomas profesionāļiem iegūt pieredzi ārvalstīs un veidot jaunas partnerības ar citiem radošo jomu pārstāvjiem pāri robežām. Tā palīdzēs būtiski paātrināt inovācijas un veicināt konkurētspēju Eiropas kultūras un radošajās nozarēs, kuras ir svarīgas mūsu ekonomikai un sabiedrībai.”

Lai kvalificētos i-Portunus atbalsta saņemšanai, pieteikumu iesniedzējiem bija jānorāda konkrēts un precīzi definēts mērķis, piemēram, starptautiskās sadarbības attīstīšana, uzturēšanās valstī, kurā tiks veidots mākslas darbs, vai iesaistīšanās profesionālajā pilnveidē galamērķa valstī. Laikposmā no 2019. gada aprīļa līdz septembrim mākslinieki un kultūras jomas profesionāļi iesniedza vairāk nekā 3200 pieteikumu atbalsta saņemšanai.

Atsauksmes no shēmas dalībniekiem un kultūras nozares pārstāvjiem bija ļoti pozitīvas. “i-Portunus” visvairāk raisīja interesi starp jauniem un topošiem māksliniekiem. Briselē 15. un 16. oktobrī notika konference, kurā pulcējās daži no māksliniekiem, kas piedalījās shēmā, un galvenās ieinteresētās personas no tādām nozarēm kā mūzika, teātris, deja, festivāli un literatūra, kā arī nacionālo un starptautisko kultūras institūtu, piemēram, Eiropas Kultūras fonda, pārstāvji, lai apspriestu, kā šo shēmu uzlabot. Diskusijas noslēgsies ar ieteikumiem, ko projekta beigās ieinteresētās personas iesniegs Komisijai.

Turpmākie pasākumi

2020. gadā Komisija divos līdzīgos izmēģinājumos ieguldīs vēl 1,5 miljonus eiro. Pēc tam, balstoties uz visu pilotshēmu rezultātiem un ieteikumiem, tiks definēta pastāvīgā darbība, kura tiks ierosināta programmas “Radošā Eiropa” nākamajam, 2021.—2027. gada, laikposmam.

Konteksts

2018. gada maijā Eiropas Komisija publicēja paziņojumu “Jauna Eiropas darba kārtība kultūrai”, kurā izklāstīti ES līmeņa sadarbības mērķi un ierosinātas 25 prioritārās darbības. Viena no tām paredz veicināt “kultūras un radošo nozaru profesionāļu mobilitāti”. Māksliniekiem un radošiem cilvēkiem paredzētā pārrobežu mobilitātes shēma tika iekļauta arī 2018. gada “Radošās Eiropas” darba programmā, lai izmēģinātu jaunu finansēšanas shēmu, ko paredzēts izvērst 2019. un 2020. gadā un regulāri īstenot pēc 2020. gada saskaņā ar turpmāko programmu “Radošā Eiropa”.

“i-Portunus” ir īstermiņa pilotprojekts, kas izvēlēts un ko finansē ES programma “Radošā Eiropa”, kura sniedz atbalstu Eiropas kultūras un audiovizuālajai nozarei.

Šīs jaunās iniciatīvas īstenošanai 2018. gadā tika publicēts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus. Tajā uzvarēja konsorcijs, kurā ietilpst Goethe-Institut (Vācija), Institut francais (Francija), Nida Art Colony of Vilnius Academy of Arts (Lietuva) un Izolyatsia (Ukraina). Pilotprojekts tika uzsākts janvārī un turpināsies līdz 2020. gada februārim, kad konsorcijam būs jāsniedz novērtējums un ieteikumi politikas uzlabošanai.

Sīkāka informācija

i-Portunus

Videomateriāls ar atsauksmēm

Programma “Radošā Eiropa”