Pārstāvniecība Latvijā

Pilsoniskajai sabiedrībai 2018. gadā paredzētā balva “Identitāte, Eiropas vērtības un kultūras mantojums Eiropā”

/latvia/file/pilsoniskassabiedribasbalvalvjpg_lvpilsoniskas_sabiedribas_balva_lv.jpg

Balva pilsoniskajai sabiedrībai 2018
© Balva pilsoniskajai sabiedrībai 2018

Globālās norises pēdējo gadu laikā ir smagi ietekmējušas Eiropas politisko un sociālo dzīvi un pakļāvušas pārbaudījumam Eiropas projektu. Iekšējā šķelšanās, iedzīvotāju neapmierinātības sajūta un krass migrācijas pieaugums Eiropā ir pārsteiguši iedzīvotājus un visus pārvaldības līmeņus nesagatavotus, veicinot nacionālistisku retoriku un apdraudot savstarpējo solidaritāti. Šajā sakarā pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir bijusi īpaši svarīga loma Eiropas kultūras mantojuma potenciāla izcelšanā, stiprinot identitāti un sabiedrību un veicinot mūsu Eiropas vēstures pamatā esošo lielo daudzveidības potenciālu.

12/06/2018

EESK ar 2018. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai vēlas godalgot novatoriskas iniciatīvas, kuras ir devušas ievērojamu ieguldījumu šādu uzdevumu risināšanā:

  • veicināt informētību par Eiropas identitāšu daudzslāņainību un bagātību;
  • pilnībā izmantot iespējas, ko rada Eiropas kultūras bagātības;

  • atvieglot piekļuvi Eiropas kultūras mantojumam;

  • popularizēt Eiropas vērtības, piemēram, cilvēka cieņas un cilvēktiesību respektēšanu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību un tiesiskumu.

Kopumā 50 000 EUR piešķirs ne vairāk kā pieciem uzvarētājiem. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 7. septembrī, bet apbalvošanas ceremonija notiks 2018. gada 13. decembrī Briselē. EESK balvu pilsoniskajai sabiedrībai var iegūt visas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas ir oficiāli reģistrētas Eiropas Savienībā un darbojas vietējā, valsts, reģionālā vai Eiropas līmenī. Balvu var piešķirt arī privātpersonām.

Pilns prasību saraksts un tiešsaistes pieteikuma veidlapa ir pieejami mūsu tīmekļa vietnē — EESK 2018. gada balva pilsoniskajai sabiedrībai.

Balvu pilsoniskajai sabiedrībai piešķir jau desmito gadu. To izveidoja EESK, lai atzītu un atbalstītu pilsoniskās sabiedrības organizāciju un/vai atsevišķu personu īstenotas konkrētas iniciatīvas un panākumus, kas ievērojami palīdzējuši popularizēt kopīgās vērtības, kuras balsta Eiropas kohēziju un integrāciju. 2017. gadā balva bija vērsta uz augstvērtīgu nodarbinātību un uzņēmējdarbību.

Aicinām jūs mudināt  savas valsts pilsoniskās sabiedrības organizācijas pieteikties uz EESK 2018. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai un tādējādi palīdzēt vērtīgiem projektiem gūt pelnīto atzinību.

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar EESK Preses nodaļa – Laura Lui, + 32 (0)2 546 91 89, laurairena.lui@eesc.europa.eu, @EESC_PRESS

VIDEO: Ko EESK ir panākusi?