• Current language : lv
Pārstāvniecība Latvijā

Koronavīruss: Komisija ierosina SURE ietvaros sniegt finansiālu atbalstu 81,4 miljardu eiro apmērā 15 dalībvalstīm

/latvia/file/brussels-40561711920jpg-7_lvbrussels-4056171_1920.jpg

Eiropas Komisija
Eiropas Komisija

Eiropas Komisija ir iesniegusi Padomei lēmumu priekšlikumus, lai saskaņā ar SURE instrumentu 15 dalībvalstīm piešķirtu finansiālu atbalstu 81,4 miljardu eiro apmērā. SURE instruments ir svarīgs elements Komisijas visaptverošajā stratēģijā iedzīvotāju aizsardzībai un koronavīrusa pandēmijas graujošo sociālekonomisko seku mazināšanai. Tas ir viens no trim drošības tīkliem, par kuriem Eiropadome vienojās, lai aizsargātu darba ņēmējus, uzņēmumus un valstis.

24/08/2020

Tiklīdz Padome apstiprinās šos priekšlikumus, finansiālais atbalsts tiks sniegts aizdevumu veidā, ko ES ar izdevīgiem nosacījumiem piešķirs dalībvalstīm. Šie aizdevumi palīdzēs dalībvalstīm risināt problēmu, ko radījis pēkšņs publisko izdevumu pieaugums, lai saglabātu nodarbinātību. Konkrētāk, tie palīdzēs dalībvalstīm segt izmaksas, kas tieši saistītas ar valsts saīsināta darba laika shēmu finansēšanu un citiem līdzīgiem pasākumiem, ko tās ir ieviesušas, reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju, jo īpaši attiecībā uz pašnodarbinātām personām.

Pēc apspriešanās ar dalībvalstīm, kas lūgušas atbalstu, un pēc to lūgumu izvērtēšanas Komisija ierosina Padomei apstiprināt finansiālā atbalsta piešķiršanu:

Beļģijai 7,8 miljardi eiro
Bulgārijai 511 miljoni eiro
Čehijai 2 miljardi eiro
Grieķijai 2,7 miljardi eiro
Spānijai 21,3 miljardi eiro
Horvātijai 1 miljards eiro
Itālijai 27,4 miljardi eiro
Kiprai 479 miljoni eiro
Latvijai 192 miljoni eiro
Lietuvai 602 miljoni eiro
Maltai 244 miljoni eiro
Polijai 11,2 miljardi eiro
Rumānijai 4 miljardi eiro
Slovākijai 631 miljoni eiro
Slovēnijai 1,1 miljards eiro

SURE var sniegt finansiālu atbalstu visām dalībvalstīm kopumā 100 miljardu eiro apmērā. Priekšlikumi, ko Komisija iesniegusi Padomei attiecībā uz lēmumiem par finansiālā atbalsta piešķiršanu, sasniedz 81,4 miljardus eiro un aptver 15 dalībvalstis. Portugāle un Ungārija jau ir iesniegušas oficiālus pieprasījumus, kas tiek izvērtēti. Komisija plāno drīzumā nākt klajā ar priekšlikumu piešķirt atbalstu Portugālei un Ungārijai. Dalībvalstis, kas vēl nav iesniegušas oficiālus pieprasījumus, to joprojām var darīt.

SURE instrumenta ietvaros dalībvalstīm piešķirto aizdevumu pamatā būs dalībvalstu brīvprātīgu garantiju sistēma. Komisija sagaida, ka dalībvalstu garantiju nolīgumu ar Komisiju sagatavošanas process drīzumā noslēgsies.

Kolēģijas locekļi sacīja:

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena sacīja: “Mums jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai saglabātu darbvietas un iztikas līdzekļus. Šodien ir sperts svarīgs solis šajā virzienā: tikai četrus mēnešus pēc tam, kad es ierosināju izveidot SURE instrumentu, Komisija ierosina no tā piešķirt 81,4 miljardus eiro, lai palīdzētu aizsargāt darbvietas un darbiniekus, kurus skārusi koronavīrusa pandēmija visā ES. SURE ir nepārprotams solidaritātes simbols, saskaroties ar nepieredzētu krīzi. Eiropa ir apņēmusies aizsargāt pilsoņus.”

Valdis Dombrovskis, Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā teica: “Darba ņēmēji pašlaik saskaras ar milzīgu nedrošību, un mums viņi ir jāatbalsta, lai pārvarētu šo krīzi un atjaunotu mūsu ekonomiku. Tāpēc Komisija ierosināja izveidot SURE, lai palīdzētu aizsargāt darba ņēmējus un veicinātu ekonomikas atlabšanu. Šodien mēs atzinīgi vērtējam dalībvalstu lielo interesi piekļūt SURE ietvaros pieejamajam lētajam finansējumam, lai atbalstītu saīsināta darba laika shēmas un līdzīgus pasākumus, un mēs ceram uz ātru lēmumu pieņemšanas procesu, lai sāktu aizdevumu izmaksu.

Par darba un sociālo tiesību jautājumiem atbildīgais Komisijas loceklis Nikolā Šmits teica: “SURE bija viens no pirmajiem drošības tīkliem, ko mēs nolēmām izveidot, lai garantētu, ka darba ņēmējiem ir ienākumi, kamēr viņi nevar strādāt, un ka tiek saglabāta viņu darbavieta. SURE tādējādi palīdzēs ātrāk atgūties. Visas dalībvalstis drīz būs sniegušas garantijas kopā 25 miljardu eiro apmērā, un mēs ierosinām, lai 15 dalībvalstis, kas pieprasījušas atbalstu, saņemtu aizdevumus kopā 81,4 miljardu eiro apmērā. Tas liecina par Eiropas solidaritāti, par to, ka mūsu kopība ir spēks visu Eiropas iedzīvotāju labā.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni piebilda: “Saīsināta darba laika shēmas ir bijušas svarīgas, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas ietekmi uz nodarbinātību. SURE ir Eiropas Savienības ieguldījums šajos būtiskajos drošības tīklos. Tas palīdzēs aizsargāt darba ņēmējus pret bezdarbu un saglabāt darbvietas un prasmes, kas mums būs vajadzīgas, mūsu ekonomikai atveseļojoties. Lielais pieprasījums no mūsu dalībvalstīm apstiprina šīs shēmas īpašo nozīmi.

Konteksts

Reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju, Komisija 2020. gada 2. aprīlī ierosināja SURE. Dalībvalstis 2020. gada 19. maijā Padomē pieņēma regulu, ar ko izveido SURE.

Katras dalībvalsts iemaksa garantijas kopējā summā atbilst tās relatīvajai daļai Eiropas Savienības kopējā nacionālajā kopienākumā (NKI), pamatojoties uz ES 2020. gada budžetu.

Plašāka informācija

Padomes īstenošanas lēmumu priekšlikumi

SURE regula

Faktu lapa: SURE - Atbalsts dalībvalstīm, lai palīdzētu aizsargāt strādājošos un darbvietas

Jautājumi un atbildes: Komisija ierosina SURE

Rīcība koronavīrusa apkarošanā