Pārstāvniecība Latvijā

Klajā nācis EIROBAROMETRS 88 pētījuma vilnis “Sabiedriskā doma Eiropas Savienībā”

/latvia/file/newtons-cradle-2562131920jpg_lvnewtons-cradle-256213_1920.jpg

Sabiedriskā doma ES
© Sabiedriskā doma ES

Eirobarometra 88 aptauja Latvijā notika no 2017. gada 5. līdz 14. novembrim, un tās laikā tika aptaujāti 1018 Latvijas pilsoņi vecumā no 15 gadiem. Aptauju veica vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Latvijā “Kantar TNS”. “Eirobarometrs 88” ir divdesmit astotā “Eurobarometer Standard” aptauja, kopš Latvija ir kļuvusi par Eiropas Savienības (turpmāk tekstā – ES) dalībvalsti. “Eurobarometer Standard” pētījums tiek veikts divas reizes gadā, un šīs aptaujas ietvaros tiek sekots līdzi pilsoņu viedoklim par dažādiem ES un tās dalībvalstu aktuāliem jautājumiem.

01/03/2018

 

Eirobarometra 88 aptauja šeit:

/latvia/file/st88-report-replvfinaldocx_lvst88-report-replv_final.docx

Pētījuma prezentācija:

/latvia/file/st88-pres-replvfinalpdf_lvst88-pres-replv_final.pdf