Pārstāvniecība Latvijā

Informācija par kūdras nozari Latvijā un Taisnīgas pārkārtošanās fondu

/latvia/file/p036213000401-706596jpg_lvp036213000401-706596.jpg

Eiropas Komisija, foto: Mauro Bottaro
Eiropas Komisija, foto: Mauro Bottaro

Šī gada 16. janvārī Eiropas Komisija saņēma vēstuli par kūdras nozares perspektīvām Taisnīgās Pārkārtošanās fonda kontekstā.

Komisija savā atbildes vēstulē apliecina, ka kūdras nozares slēgšana Latvijā netiek paredzēta un nav priekšnosacījums Fonda finansiālā atbalsta saņemšanai. Gluži otrādi, šī būtu iespēja Kūdras nozari modernizēt, lai tā kļūtu videi un klimatam draudzīgāka ar mērķi samazināt siltumnīcas efekta gāzes un nodrošinātu ilgtspējīgu kūdras ieguvi.

Pilns vēstules teksts skatāms dokumentā.

/latvia/file/eiropas-komisijas-23janv%C4%81ra-atbilde-latvijas-k%C5%ABdras-asoci%C4%81cijai_lvEiropas Komisijas 23.janvāra atbilde Latvijas Kūdras asociācijai

25/02/2020