Pārstāvniecība Latvijā

ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumi – "Airbnb" sadarbojas ar Eiropas Komisiju un ES patērētāju tiesību aizsardzības iestādēm, uzlabojot piedāvājumu pasniegšanas veidu

/latvia/file/airbnb-23847371920jpg-0_lvairbnb-2384737_1920.jpg

Airbnb un pakalpojumu kvalitāte
Airbnb un pakalpojumu kvalitāte

Eiropas Komisija (EK) šodien paziņoja, ka pēc sarunām ar uzņēmumu Airbnb šī platforma ir uzlabojusi un pilnībā precizējusi veidu, kādā tā patērētājiem pasniedz naktsmītņu piedāvājumus, kas tagad atbilst ES patērētāju tiesību aizsardzības aktos noteiktajiem standartiem. Tādējādi uzņēmums ir reaģējis uz Eiropas Komisijas un ES patērētāju tiesību aizsardzības iestāžu 2018. gada jūlijā izteiktajiem aicinājumiem.

11/07/2019

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova sacīja: “Šāgada vasaras brīvdienās Eiropas iedzīvotāji dabūs tieši to, ko viņi redz, kad rezervē savus ceļojumus. Viesnīcu vai naktsmītņu salīdzināšana un rezervēšana tiešsaistē ir padarījusi šo procesu patērētājiem ātru un vienkāršu. Tagad patērētāji var arī paļauties uz to, ka uz pirmās lapas redzamā cena būs beigās maksājamā cena. Esmu ļoti apmierināta, ka Airbnb bija gatavs sadarboties ar Eiropas Komisiju un patērētāju tiesību aizsardzības iestādēm dalībvalstīs, lai uzlabotu savas platformas darba veidu. Es sagaidu, ka citas platformas sekos šim piemēram.

Airbnb ņēma vērā visas prasības, ko Norvēģijas Patērētāju tiesību aizsardzības iestādes vadībā izteica Eiropas Komisija un valstu patērētāju tiesību aizsardzības iestādes, lai panāktu to, ka uzņēmuma prakse un darbības nosacījumi pilnībā atbilstu ES patērētāju aizsardzības noteikumiem.

Galvenie uzlabojumi un izmaiņas ir šādi.

  • Veicot naktsmītnes meklēšanu ar izvēlētajiem datumiem, lietotāji rezultātu lapā redz galīgo cenu, kurā ietvertas visas obligāti maksājamās maksas un nodevas (piemēram, maksa par apkalpošanu un tīrīšanu, kā arī vietējie nodokļi). Tagad vairs nebūs negaidītu obligātu maksājumu, kas parādās turpmākajās lapās;
  • Airbnb skaidri nošķir to, vai naktsmītnes piedāvājumu tirgū laidis privāts izmitinātājs vai profesionāls izmitinātājs;
  • Airbnb savā tīmekļa vietnē sniedz viegli pieejamu saiti uz platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē, kā arī visu vajadzīgo informāciju, kas saistīta ar strīdu izšķiršanu.

Airbnb arī pārskatīja savus pakalpojumu sniegšanas nosacījumus, kuros uzņēmums

  • skaidri norāda, ka lietotāji var iesniegt prasību pret Airbnb savas dzīvesvietas valsts tiesās;
  • apņemas ievērot lietotāju juridiskās pamattiesības iesūdzēt tiesā izmitinātāju, ja nodarīti miesas bojājumi vai citāds kaitējums;
  • apņemas vienpusēji negrozīt noteikumus un nosacījumus bez lietotāju nepārprotamas, iepriekšējas informēšanas, nedodot tiem iespēju atkāpties no līguma.

Konteksts

Patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības tīkls veica kopīgu novērtējumu par Airbnb praksi un pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem; novērtējuma veikšanu Norvēģijas Patērētāju tiesību aizsardzības iestādes (Forbrukertilsynet) vadībā sekmēja Eiropas Komisija. Novērtējums tika sākts 2018. gada jūlijā.

ES Regulā par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā valstu patērētāju tiesību aizsardzības iestādes ir sasaistītas Eiropas mēroga tiesībaizsardzības tīklā. Uz šā pamata vienas ES dalībvalsts iestāde var lūgt palīdzību citām iestādēm citā ES dalībvalstī, lai pārrobežu mērogā apturētu ES patērētāju tiesību pārkāpumu.

Sadarbību var uzsākt, lai panāktu to dažādo prasību izpildi, kuras paredzētas ES tiesību aktos patērētāju aizsardzības jomā (piemēram, Negodīgas komercprakses direktīvā, Patērētāju tiesību direktīvā vai Negodīgu līguma noteikumu direktīvā).

Plašāka informācija

Plašāka informācija par Airbnb veiktajām izmaiņām un patērētāju tiesību izpildes nodrošināšanas pasākumiem

Faktu lapa ar Airbnb veiktajām izmaiņām

Paziņojums presei par tikšanos ar Airbnb – 2018. gada septembris

Paziņojums presei par rīcību pret Airbnb – 2018. gada jūlijs