Pārstāvniecība Latvijā

Digitālais vienotais tirgus: no 15. maija zvani uz citām ES valstīm lētāki

/latvia/file/people-25885941920jpg_lvpeople-2588594_1920.jpg

Digitālais vienotais tirgus: no 15. maija zvani uz citām ES valstīm lētāki
Image by StockSnap from Pixabay

No 15. maija visiem starptautiskajiem zvaniem un īsziņām ES robežās būs piemērojama jauna maksimālā cena. Proti, patērētāji, zvanot no savas valsts uz citu ES valsti, maksās ne vairāk kā 19 centus minūtē (bez PVN) un 6 centus par īsziņu (bez PVN).

13/05/2019

2017. gada jūnijā jau tika atcelta viesabonēšanas maksa, bet ES mēroga telesakaru noteikumu pārskatīšanas rezultātā tagad ir arī noteikti cenas ierobežojumi starptautiskajiem zvaniem un īsziņām Eiropas Savienībā. Šie telesakaru noteikumi tika pārskatīti nolūkā stiprināt elektronisko sakaru koordināciju un nostiprināt Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) lomu.

Kā norāda priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips: Cenu ierobežojumi zvaniem ES iekšienē ir konkrēts piemērs tam, kā digitālais vienotais tirgus atvieglo cilvēkiem ikdienu. Līdz ar digitālā vienotā tirgus izveidi ir iedibinātas 35 jaunas digitālās tiesības un brīvības. Jaunie telesakaru noteikumi ES palīdzēs apmierināt eiropiešu arvien augošās vajadzības pēc savienojamības un vairos ES konkurētspēju.” 

Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāre Marija Gabriela saka: “2017. gadā ES atcēla viesabonēšanas maksu, un pašlaik tiek veikti pasākumi ar mērķi nepieļaut pārmērīgi augstas maksas iekasēšanu par pārrobežu zvaniem, ko veic no dzīvesvietas valsts. Pateicoties šīm divām darbībām, Eiropas patērētāji tagad gan no mājām, gan no ārvalstīm varēs bez bažām zvanīt uz jebkuru ES reģistrētu numuru un nesatraukties par krasu rēķina pieaugumu. Tas ir tikai viens no daudziem konkrētiem panākumiem, kas gūti, pateicoties digitālajam vienotajam tirgum.”

Jaunie starptautisko zvanu noteikumi ir vajadzīgi, lai novērstu lielās cenu atšķirības starp dalībvalstīm. Vidēji standarta cena par zvanu no fiksētas tālruņa līnijas vai mobilā tālruņa ES robežās bija trīs reizes augstāka nekā iekšzemes zvanu standarta cena, savukārt standarta cena par īsziņu ES robežās vairāk nekā divas reizes pārsniedza iekšzemes īsziņu cenu. Dažos gadījumos standarta cena par zvanu ES robežās bija pat līdz desmit reižu augstāka par standarta cenu iekšzemes zvaniem.

Jaunā Eirobarometra aptauja par starptautiskajiem zvaniem rāda, ka pēdējā mēneša laikā ar personu kādā citā ES valstī ir sazinājušies četri no desmit respondentiem (42 %). 26 % respondentu atbildēja, ka saziņai ar personu kādā citā ES valstī viņi izmantoja zvanu pa fiksēto līniju vai mobilo tālruni vai īsziņu.

Telesakaru operatoriem visā ES būs pienākums par jaunajiem cenu ierobežojumiem informēt patērētājus. Noteikumi būs piemērojami no 15. maija visās 28 ES valstīs, un nedaudz vēlāk arī Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā.

Maksimālā cena ir noteikta tikai privātajiem zvaniem, t. i., privātiem klientiem. Korporatīvajiem klientiem vairāki pakalpojumu sniedzēji piedāvā īpaši izdevīgus nosacījumus, tāpēc jaunie noteikumi uz šādiem pakalpojumiem neattiecas.

Pamatinformācija

Jaunie telesakaru noteikumi paver ceļu lielākām investīcijām ātrdarbīgā savienojamībā un 5G raitai izvēršanai ES.

2018. gada decembrī stājās spēkā Eiropas Elektronisko sakaru kodekss (EECC) un BEREC regula. Kodekss valstu tiesību aktos jātransponē līdz 2020. gada beigām, savukārt BEREC regula paredz dažādus piemērošanas datumus. Pirmais jauno telesakaru noteikums, kas stājas spēkā, ir noteikums par maksimālo cenu, ko var piemērot starptautiskajiem zvaniem.

Kopš viesabonēšanas maksas atcelšanas 2017. gada jūnijā Eiropas iedzīvotāji tagad var zvanīt no mājām un ārvalstīm, nesatraucoties par krasu rēķina pieaugumu.

Plašāka informācija

Jautājumi un atbildes: starptautiskie zvani ES

Eirobarometra aptauja par zvaniem ES iekšienē

Paziņojums presei: vienošanās par ES telesakaru noteikumu atjaunināšanu

Jautājumi un atbildes: ES telesakaru noteikumi

Faktu lapa “Digitāls vienotais tirgus visu eiropiešu labā”  

Leģislatīvie akti