• Current language : lv
Pārstāvniecība Latvijā

Covid-19: Komisija palielina pētniecības finansējumu un atlasa 17 projektus vakcīnu izstrādes, terapijas un diagnostikas jomā

/latvia/file/covid-19_lvCovid-19

Covid-19
Covid-19

Pēc tam, kad janvārī tika publicēts uzaicinājums izteikt ieinteresētību, kura budžets bija 10 miljoni eiro, Komisija ir nodrošinājusi vēl 37,5 miljonus eiro steidzami nepieciešamajiem pētījumiem Covid-19 vakcīnu izstrādes, terapijas un diagnostikas jomā. Šī darbība ir daļa no koordinētas ES reakcijas uz Covid-19 radīto sabiedrības veselības apdraudējumu.

06/03/2020

Ar papildu finansējumu no programmas “Apvārsnis 2020” Komisija ārkārtas uzaicinājuma izteikt ieinteresētību budžetu ir palielinājusi līdz 47,5 miljoniem eiro; minētais uzaicinājums tika izsludināts janvārī ar mērķi apkarot Covid-19 uzliesmojumu. Minētais budžeta palielinājums ļāva atlasīt 17 projektus, kuros piedalās 136 pētniecības grupas no visas ES un ārpus tās. Šīs grupas sāks darbu pie vakcīnu, jaunu terapiju, diagnostikas testu un medicīnas sistēmu izstrādes ar mērķi novērst koronavīrusa izplatīšanos.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela sacīja: “Ārkārtas finansējums no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ļauj pētniekiem nekavējoties ķerties pie darba vairākās jomās, lai apkarotu koronavīrusa uzliesmojumu. Pētnieku ātrā rīcība vieš jaunas cerības, ka drīz būsim soli tuvāk mūsu mērķim apturēt vīrusa izplatīšanos.”

Komisija pašlaik risina sarunas ar atlasītajiem saņēmējiem par dotāciju nolīgumiem. Minētie 17 projekti tiks īstenoti šādās jomās.

  • Jaunu vakcīnu izstrāde. Pētījumos galvenā uzmanība tiks pievērsta profilaktiskās vakcīnas un terapeitiskās vakcīnas izstrādei, ko izmantos attiecīgi profilaksei un ārstēšanai.
  • Aprūpes vietā veicami ātri diagnostiski testi. Pastiprināti centieni tiks vērsti uz to, lai veselības aprūpes darbinieki varētu ātrāk un precīzāk noteikt diagnozi, kas savukārt samazinās vīrusa tālākas izplatīšanās risku.
  • Jaunas terapijas. Šajā jomā tiks ievērotas divējādas pieejas. Pirmkārt, paātrināt jauno terapiju (kas ietver terapeitiskos peptīdus, monoklonālās antivielas un plaša spektra pretvīrusu zāles) izstrādi un, otrkārt, izmantojot modernas modelēšanas un datošanas metodes, izmeklēt un identificēt molekulas, kas varētu darboties pret vīrusu.
  • Epidemioloģijas un sabiedrības veselības, arī mūsu gatavības un reaģēšanas uz uzliesmojumiem, uzlabošana. Šie projekti palīdzēs izstrādāt labākas uzraudzības sistēmas, lai efektīvi novērstu un kontrolētu vīrusa izplatīšanos, kā arī palīdzēs novērtēt sociālo dinamiku.

Pamatinformācija

Lai veicinātu pētniecību Covid-19 jomā, Komisija 2020. gada 30. janvārī izsludināja īpašu uzaicinājumu izteikt ieinteresētību, kura sākotnējais budžets bija 10 miljoni eiro, kas mobilizēti no pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” īpašā fonda ārkārtas pētniecībai. Komisija ļoti īsā divu nedēļu termiņā saņēma 91 priekšlikumu. Neatkarīgie eksperti priekšlikumus izvērtēja rekordīsā laikā. Vienlaikus, pateicoties saņemto priekšlikumu izcilajai kvalitātei, Komisija mobilizēja papildu līdzekļus, lai atbalstītu vairāk projektu. Pieteikumu iesniedzēji tika informēti 4. martā.

Turklāt ar 45 miljoniem eiro no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” finansējuma tiks atbalstīti vēl citi pētniecības projekti, izmantojot Novatorisku zāļu ierosmi (IMI) – publiskā un privātā sektora partnerību starp Komisiju un farmācijas nozari. Sagaidāms, ka farmācijas nozare uzņemsies līdzīgas saistības, lai kopējie ieguldījumi paātrinātajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, kas tika izsludināts 3. martā, sasniegtu 90 miljonus eiro. Tas nozīmē, ka koronavīrusa pētniecībai atvēlētais finansējums, kas mobilizēts no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” un nozares ar IMI starpniecību, kopā varētu sasniegt gandrīz 140 miljonus eiro.

Vairāki ES finansēti projekti jau veicina gatavību Covid-19 uzliesmojumam un reaģēšanu uz to, piemēram, Eiropas vīrusu arhīvs – GLOBAL (EVAg), PREPARE projekts un Komisijas dalība tīklā “Globālā pētniecības sadarbība infekcijgatavībā” (GloPID-R).

Papildu informācija

ES rīcība Covid-19 apkarošanā

Faktu lapa ES finansētā pētniecība cīņā pret koronavīrusu