Pārstāvniecība Latvijā

Brexit: Eiropas Komisija publicē 50. panta Izstāšanās līguma projektu

/latvia/file/europe-14562451920jpg_lveurope-1456245_1920.jpg

ES un Apvienotā Karaliste
© ES un Apvienotā Karaliste

Eiropas Komisija šodien publicēja Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes savstarpējā Izstāšanās līguma projektu. Izstāšanās līguma projektā juridiskos noteikumos iestrādāts Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes valdības sarunu vedēju 2017. gada 8. decembrī publicētais kopīgais ziņojums par progresu, kas panākts sarunu pirmajā posmā, un ierosināts teksts attiecībā uz tiem neizskatītajiem izstāšanās jautājumiem, kuri kopīgajā ziņojumā ir pieminēti, bet nav sīki izklāstīti. Tajā arī iekļauts teksts attiecībā uz pārejas periodu, pamatojoties uz papildu sarunu norādēm, ko Padome (50. pants) pieņēma 2018. gada 29. janvārī.

28/02/2018

Izstāšanās līguma projektu veido sešas daļas – to skaitā ievadnoteikumi, pilsoņu tiesības, citi atdalīšanās jautājumi, piemēram, preces, kas laistas apgrozījumā pirms izstāšanās datuma, finanšu norēķins, pārejas pasākumi un institucionālie noteikumi – un protokols par Īriju / Ziemeļīriju. Ar šo protokolu ieviests trešais risinājums, kas izklāstīts kopīgajā ziņojumā, lai izvairītos no stingras robežas Īrijas salā. Šis ir kopīgā ziņojuma rezerves risinājums, kas tiek piemērots tad, kad nav citu risinājumu, par kuriem panākta vienošanās. Šis protokola projekts nenozīmē, ka nav iespējamas diskusijas par pārējiem diviem risinājumiem.

Izstāšanās līguma projekts ir publicēts tiešsaistē saskaņā ar Komisijas pārredzamības politiku. Komisija ir iesniegusi Izstāšanās līguma projektu tagad, lai vispirms dotu laiku apspriedēm ar dalībvalstīm un Eiropas Parlamentu un pēc tam sarunām ar Apvienoto Karalisti. Ņemot vērā to, ka par Izstāšanās līgumu ir jāvienojas un tas jāratificē pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās, ir svarīgi atstāt pietiekami daudz laika sarunām.

Turpmākie pasākumi

Izstāšanās līguma projekts tagad tiks nosūtīts Padomei (50. pants) un Eiropas Parlamenta Brexit koordinācijas grupai apspriešanai, pirms tas tiks pārsūtīts Apvienotajai Karalistei turpmākām sarunām.

Eiropadome (50. pants), gatavojoties tās sanāksmei 22. un 23. martā, kurā paredzēts, ka tā pieņems papildu pamatnostādnes, ir aicinājusi Apvienoto Karalisti sniegt lielāku skaidrību par tās nostāju attiecībā uz turpmāko attiecību satvaru.

Vispārējs 50. panta Izstāšanās līgums būs jānoslēdz Padomei (50. pants), Eiropas Parlamentam un Apvienotajai Karalistei saskaņā ar savām konstitucionālajām prasībām.

Apvienotā Karaliste izstāsies no Eiropas Savienības 2019. gada 30. martā.

Konteksts

Eiropadome (50. pants) 2017. gada 15. decembrī atzinīgi novērtēja sarunu pirmajā posmā panākto progresu, kā atspoguļots Komisijas paziņojumā un 2017. gada 8. decembra kopīgajā paziņojumā.

Tā aicināja Komisiju kā Savienības sarunu vedēju un Apvienoto Karalisti pabeigt darbu pie visiem izstāšanās jautājumiem, tostarp tiem, kas nav izskatīti pirmajā posmā, apkopot iegūtos rezultātus un sākt izstrādāt Izstāšanās līguma attiecīgās daļas. Tā uzsvēra, ka sarunas otrajā posmā var virzīties uz priekšu tikai tad, ja visas pirmajā posmā uzņemtās saistības tiek pilnībā ievērotas un pēc iespējas ātrāk precīzi iestrādātas juridiskos noteikumos.

Šajā sarunu posmā joprojām pilnībā piemēro Eiropadomes (50. pants) 2017. gada 29. aprīļa nostādnes, kā arī sarunu vispārīgos principus un procesuālo kārtību, kas noteikti Padomes 2017. gada 22. maija sarunu norādēs.

Plašāka informācija

Izstāšanās līguma projekta teksts

Informatīvs paziņojums

ES sarunu un nostājas dokumenti