Pārstāvniecība Latvijā

Aicina pieteikt projektus konkursā “RegioStars Awards”

/latvia/file/pixabaysavienojumsjpg-0_lvpixabay_savienojums.jpg

Pixabay, Puzzle
Pixabay, Puzzle

Eiropas Komisija aicina pieteikt konkursā “RegioStars Awards” veiksmīgākos, inovatīvākos un iedvesmojošākos ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu īstenotos projektus. Konkurss norisinās jau desmito gadu pēc kārtas, un tā mērķis ir izcelt labās prakses piemērus, tādējādi izglītojot un iedvesmojot arī citas ES dalībvalstis.

22/02/2017

Pieteikties aicinātas gan ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas, gan paši ES fondu finansējuma saņēmēji.

Ar konkursa “RegioStars Awards” palīdzību Eiropas Komisija apzina un popularizē labās prakses piemērus ES fondu finansējuma investēšanai dalībvalsts attīstībā jeb tādus projektus, kuriem ir augsta pievienotā vērtība vietējās sabiedrības labklājības līmeņa celšanā. Šogad projektus var pieteikt šādās piecās konkursa kategorijās:

1)Viedā specializācija mazo un vidējo uzņēmumu inovācijām;
2)Enerģētikas savienība: klimata pārmaiņas;
3)Sieviešu līdzdalība un aktīva iesaiste;
4)Izglītība un apmācības;
5)Pilsētas zvaigzne – pilsētu pāreja uz digitāliem risinājumiem.

Pieteikumus konkursam var iesniegt līdz 10. aprīlim. Lai pieteiktu projektu, nepieciešams aizpildīt pieteikuma formu, kas atrodama Eiropas Komisijas mājaslapā, norādot projekta galvenos mērķus, plānotos vai jau sasniegtos rezultātus, projekta ieguldījumu reģionālā vai nacionālā līmenī, kā arī citu informāciju. Tāpat nepieciešams pievienot vizuālos materiālus jeb fotogrāfijas no projekta kādā no tā īstenošanas fāzēm. Aizpildīto pieteikumu nepieciešams nosūtīt Finanšu ministrijai kā ES fondu vadošajai iestādei uz e-pasta adresi esfondi@fm.gov.lv, kura sniegs apstiprinājumu projekta tālākai virzīšanai konkursā. Plašāka informācija par katru no konkursa kategorijām, kā arī ceļvedis pieteikuma aizpildīšanai pieejams Eiropas Komisijas mājaslapā.

Visu ES dalībvalstu “RegioStars Awards” konkursā pieteiktos projektus izvērtēs neatkarīga žūrija, savukārt īpašā pasākumā, kas norisināsies 10. oktobrī Briselē, Eiropas reģionu un pilsētu nedēļas ietvaros, labākos projektus katrā no kategorijām apbalvos ES komisāre reģionālās politikas jautājumos Korina Krecu un “RegioStars” žūrijas prezidents. Labāko projektu autori saņems “RegioStars” uzvarētāja trofeju, kā arī par katru konkursa kategorijas uzvarētāju tiks izveidots publicitātes video un īstenota publicitātes kampaņa sociālajos medijos.

Mājaslapa: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

Sociālie mediji: @EU_Regional #Regiostars