Pārstāvniecība Latvijā

75 valstis sāk PTO sarunas par e-komerciju

/latvia/file/ball-635271920jpg_lvball-63527_1920.jpg

Elektroniskā komercija un ES
Elektroniskā komercija un ES

Pasaules Ekonomikas forumā Davosā šodien 75 valstis — Eiropas Savienība un 47 citi Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) dalībnieki — nolēma sākt sarunas, lai ieviestu globālus noteikumus elektroniskās komercijas jomā.

25/01/2019

Tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma sacīja: “Ir iedrošinoši redzēt tik daudz partneru pievienojamies šai svarīgajai tirdzniecības iniciatīvai. Elektroniskā komercija ir realitāte lielākajā daļā pasaules valstu, tāpēc mūsu pienākums ir nodrošināt iedzīvotājiem un uzņēmumiem paredzamu, efektīvu un drošu tiešsaistes vidi tirdzniecībai. Mēs ceram elastīgi un pragmatiski sadarboties ar visiem ieinteresētajiem PTO dalībniekiem, lai izveidotu patiesi visaptverošu un vērienīgu noteikumu kopumu.”

Pēdējās divās desmitgadēs ir vērojams iekšzemes un pārrobežu elektroniskās komercijas eksponenciāls pieaugums. Neraugoties uz šo elektronisko darījumu straujo pieaugumu, PTO nav īpašu daudzpusēju noteikumu, kas regulētu šāda veida tirdzniecību. Tā vietā uzņēmumiem un patērētājiem ir jāizmanto visdažādākie noteikumi, par kuriem dažas valstis ir vienojušās divpusējos vai reģionālos tirdzniecības nolīgumos.

PTO noteikumi par e-komerciju būs vērsti uz to, lai uzlabotu iespējas un risinātu problēmas saistībā ar e-komerciju gan attīstītajās, gan jaunattīstības valstīs. Sarunu rezultātā būtu jāpanāk daudzpusējs tiesiskais regulējums, ko patērētāji un uzņēmumi, jo īpaši mazie uzņēmumi, varētu izmantot, lai tiešsaistē būtu vieglāk un drošāk pirkt, pārdot un nodarboties ar darījumdarbību. Jaunie noteikumi, piemēram:

  • uzlabos patērētāju uzticēšanos tiešsaistes videi un apkaros surogātpastu;
  • novērsīs šķēršļus, kas kavē pārrobežu tirdzniecību;
  • garantēs e-līgumu un e-parakstu spēkā esību;
  • uz visiem laikiem aizliegs muitas nodokļus par elektronisku nosūtīšanu;
  • pievērsīsies datu piespiedu teritoriālas ierobežošanas prasībām un pirmkoda piespiedu izpaušanai.

Šo sarunu sākšana liecina, ka PTO joprojām ir starptautiskās noteikumu izstrādes centrā, un tas joprojām ir forums, kurā ieinteresētu valstu grupas vienojas sadarboties, lai atvērti un iekļaujoši izstrādātu jaunus noteikumus. Sarunu process, kuru plānots sākt 2019. gada martā, ir atvērts citiem PTO dalībniekiem, kuri vēl būtu ieinteresēti pievienoties.