Pārstāvniecība Latvijā

200 miljoni eiro Eiropas agropārtikas produktu popularizēšanai Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām

/latvia/file/cheese-36522741920jpg_lvcheese-3652274_1920.jpg

Eiropas agropārtikas produktu popularizēšana
Eiropas agropārtikas produktu popularizēšana

2020. gadā Eiropas Komisija ar 200,9 miljoniem eiro finansēs ES agropārtikas produktu popularizēšanas pasākumus gan pašu mājās, gan ārvalstīs.

19/11/2019

Komisijas pieņemtajā 2020. gada noieta veicināšanas politikas darba programmā ieskicētas galvenās atbalsta prioritātes. ES agropārtikas produktu noieta veicināšanas politika izstrādāta, lai palīdzētu nozarei gūt labumu no aizvien plašākā un dinamiskākā pasaules agropārtikas tirgus, palielinātu informētību par kvalitātes shēmām, arī bioloģisko produkciju, un palīdzētu ražotājiem, ja tiem nāktos saskarties ar tirgus traucējumiem.

Par lauksaimniecību un lauku attīstību atbildīgais Komisijas loceklis Fils Hogans atzina: “Eiropas agropārtikas produktu reputācija pasaulē ir nepārspējama. Par lielāko agropārtikas eksportētāju pasaulē ES nav kļuvusi nejauši. Mūsu noieta veicināšanas politika, kuras budžets aizvien pieaug, atbalsta ES ražotājus, lai tie savus produktus varētu popularizēt gan ES, gan ārpus tās, kā arī, saskaroties ar grūtībām tirgū, labāk informēt patērētājus par savu produkciju. Turklāt, pateicoties noslēgtajiem tirdzniecības nolīgumiem, palielinās eksports uz strauji augošiem tirgiem. Nesen noslēgtais ES un Ķīnas divpusējais nolīgums par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm ir vēl viens piemērs, kas apliecina Komisijas centienus radīt iespējas ražotājiem un kvalitatīviem ES produktiem.”

2020. gadā vairāk nekā puse budžeta (118 miljoni eiro) tiks novirzīta kampaņām, kas vērstas uz ārpussavienības tirgiem ar lielu izaugsmes potenciālu, tādiem kā Dienvidkoreja, Japāna, Kanāda, Ķīna, Meksika un ASV. Uz finansējumu var pretendēt, piemēram, piena un siera, galda olīvu un olīveļļas un vīna nozare. Sagaidāms, ka izraudzītās kampaņas veicinās ES agropārtikas produktu konkurētspēju un patēriņu, uzlabos to atpazīstamību un palielinās tirgus daļu šajās mērķvalstīs.

Kampaņas ES un pasaules patērētājus informēs arī par dažādām ES kvalitātes shēmām un marķējumiem, piemēram, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm vai bioloģiskajiem produktiem. Papildus tam kampaņas centīsies izcelt arī augstos drošības un kvalitātes standartus, kā arī ES agropārtikas produktu daudzveidību un tradicionālos aspektus. Visbeidzot, Eiropas Savienībā galvenais mērķis būs popularizēt veselīgus ēšanas paradumus un palielināt svaigu augļu un dārzeņu patēriņu, kas ir būtisks sabalansēta uztura elements.

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus par gaidāmajām 2020. gada kampaņām tiks publicēti 2020. gada janvārī. Pieteikties uz finansējumu un iesniegt priekšlikumus var ļoti dažādas organizācijas, piemēram, tirdzniecības organizācijas, ražotāju organizācijas un agropārtikas grupas, kas atbild par reklāmas pasākumiem.

Tā sauktās “vienas valsts programmas” var iesniegt viena vai vairākas organizācijas no vienas un tās pašas ES dalībvalsts, bet “daudzvalstu programmas” iesniedz vismaz divas nacionālas organizācijas no vismaz divām dalībvalstīm vai viena vai vairākas Eiropas organizācijas.

2020. gadā vienas valsts programmām ir atvēlēti 100 miljoni eiro, bet daudzvalstu programmām 91,4 miljoni eiro.

Vēl 9,5 miljoni eiro paredzēti Komisijas iniciatīvām. To vidū ir dalība gadatirgos un komunikācijas kampaņas, kā arī diplomātiskie izbraukumi, kurus vada Eiropas lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs un kuros piedalās uzņēmēju delegācija. Turklāt šīm iniciatīvām tiks novirzīti vēl 17,2 miljoni eiro, kas pieejami no 2019. gada daudzvalstu noieta veicināšanas programmām. Tas nozīmē papildu atbalstu siera un sviesta, olīveļļas un galda olīvu ražotājiem, kas darbojas sarežģītā pasaules tirgū.

Plašāka informācija

2020. gada darba programma

Vairāk par ES lauksaimniecības produktu noieta veicināšanas politiku

Pielikums

 

Miljonos eiro

Vienas valsts programmas

100

Vienas valsts programmas iekšējā tirgū

20

1. temats. Programmas par ES kvalitātes shēmām (bioloģiskā ražošana, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, tālāko reģionu logotips)

12

2. temats. Programmas, kurās uzsvērta lauksaimnieciskās ražošanas metožu specifika Savienībā (pārtikas nekaitīgums, izsekojamība, autentiskums, marķēšana, uzturvērtības un veselības aspekti, dzīvnieku labturība utt.) un ES produktu īpašības kvalitātes, garšas, daudzveidības vai tradīciju ziņā (= ārpus ES kvalitātes shēmām)

8

Vienas valsts programmas trešās valstīs

75

3. temats. Dienvidaustrumāzija, Dienvidāzija, Dienvidkoreja, Japāna, Ķīna

27,5

4. temats. ASV, Kanāda, Meksika

20

5. temats. Citi ģeogrāfiskie apgabali

22,5

6. temats. Informācijas un noieta veicināšanas programmas par liellopu un/vai teļa gaļu, kuru mērķauditorija ir trešās valstis

5

Vienas valsts programmas par tirgus traucējumiem / papildu uzaicinājums iesniegt priekšlikumus

5

 

DAUDZVALSTU PROGRAMMAS

91,4

Daudzvalstu programmas iekšējā tirgū

43

A temats. Programmas par ES kvalitātes shēmām (bioloģiskā ražošana, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, tālāko reģionu logotips) VAI programmas, kurās uzsvērta lauksaimnieciskās ražošanas metožu specifika Savienībā (pārtikas nekaitīgums, izsekojamība, autentiskums, marķēšana, uzturvērtības un veselības aspekti, dzīvnieku labturība utt.) un ES produktu īpašības kvalitātes, garšas, daudzveidības vai tradīciju ziņā

35

B temats. Informācijas un noieta veicināšanas programmas, kuru mērķis ir iekšējā tirgū palielināt svaigu augļu un dārzeņu patēriņu sabalansēta un pareiza uztura kontekstā

8

Daudzvalstu programmas trešās valstīs

43,4

C temats. Programmas par ES kvalitātes shēmām (bioloģiskā ražošana, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, tālāko reģionu logotips) VAI programmas, kurās uzsvērta lauksaimnieciskās ražošanas metožu specifika Savienībā (pārtikas nekaitīgums, izsekojamība, autentiskums, marķēšana, uzturvērtības un veselības aspekti, dzīvnieku labturība utt.) un ES produktu īpašības kvalitātes, garšas, daudzveidības vai tradīciju ziņā

43,4

Daudzvalstu programmas par tirgus traucējumiem / papildu uzaicinājums iesniegt priekšlikumus

5

Komisijas iniciatīvas

9,5

Kopā noieta veicināšanas pasākumiem

200,9

Piezīme

Vienas valsts programma ir noieta veicināšanas programma, kuru iesniegusi viena vai vairākas priekšlikumu iesniedzējas organizācijas no vienas un tās pašas dalībvalsts.

Daudzvalstu programmu iesniedz vismaz divas priekšlikumu iesniedzējas organizācijas no vismaz divām dalībvalstīm vai viena vai vairākas Eiropas organizācijas.