Pārstāvniecība Latvijā

123 miljoni eiro ES atbalsta aptuveni 5000 mazajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs

/latvia/file/pixabaynaudaskoksjpg-5_lvpixabay_naudas_koks.jpg

ES atbalsts mikrouzņēmumiem
© ES atbalsts mikrouzņēmumiem

Eiropas Investīciju fonds (EIF) un Swedbank ir parakstījuši mikrofinansēšanas nolīgumu, kura mērķis ir atbalstīt mikrouzņēmumus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā saskaņā ar ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu (EaSI). Ar Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu Eiropas Investīciju fonda sniegtās garantijas ļaus Swedbank Baltic turpmāko trīs gadu laikā piešķirt līdz 123 miljoniem eiro lielu finansējumu Baltijas valstu mikrouzņēmumiem. Šo darījumu atbalsta arī Investīciju plāna Eiropai galvenais elements — Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF).

06/03/2018

ES nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena sacīja: “Ar ES finansējuma palīdzību Swedbank Baltijas valstīs uzlabo mikrouzņēmumu, kā arī jauno uzņēmēju un bezdarbnieku piekļuvi finansējumam. No tā ieguvēji būs aptuveni 5000 mazo uzņēmumu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Šis finansiālais atbalsts ir kārtējais pierādījums, ka Eiropas Komisija ir pilnībā apņēmusies veicināt nodarbinātību Eiropā un palīdzēt atrast darbu lielākam skaitam cilvēku, it īpaši mazāk aizsargātākajiem cilvēkiem darba tirgū.

Šarlote Elsnica, Swedbank Baltic Banking vadītāja, teica: “Būdami desmitiem tūkstošu Igaunijas, Latvijas un Lietuvas uzņēmumu pašmāju banka, mēs ar lepnumu nodrošinām piekļuvi mikrouzņēmumiem nepieciešamajam investīciju kapitālam. Priecājamies, ka esam vienojušies par lielāko EaSI garantijas maksimālo apjomu šajā reģionā. Maksimālais apjoms palīdzēs Baltijas valstīs nodrošināt finansējumu ar labvēlīgiem nosacījumiem vairāk nekā 5000 mazo uzņēmumu. Garantija arī palielina finansējuma pieejamību tādām mazāk aizsargātām grupām kā uzņēmējdarbībā nepieredzējuši jaunieši un bezdarbnieki. Šis solis ir nepieciešams, lai reģionā nodrošinātu ilgtspējīgu ekonomikas attīstību.”

EIF Iekļaujošo finanšu departamenta vadītājs Pērs Ēriks Ēriksons piebilda: “Priecājamies paziņot par jaunu EaSI garantijas nolīgumu ar Swedbank, kas ir būtiski svarīgs pastāvīga atbalsta nodrošināšanai mikrouzņēmējiem Baltijas reģionā. EIF garantijai būs liela nozīme palīdzības sniegšanā mazajiem uzņēmumiem, kuri mēdz sastapties ar grūtībām saņemt savai darbībai nepieciešamo finansējumu.”

Finansējumu saskaņā ar EaSI atbalstu mikrouzņēmumiem Swedbank plāno sākt piešķirt 2018. gada martā.

Standarta informācija par EIF kontaktpersonām.

Par EIF

Eiropas Investīciju fonds (EIF) ir Eiropas investīciju bankas grupas sastāvdaļa. Tā galvenais uzdevums ir atbalstīt Eiropas mikrouzņēmumus un mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), palīdzot tiem iegūt finansējumu. EIF izstrādā un attīsta tādus riska un izaugsmes kapitāla, garantiju un mikrofinansēšanas instrumentus, kuri attiecas tieši uz šo tirgus segmentu. Pildot šo funkciju, EIF veicina ES mērķu sasniegšanu, atbalstot inovāciju, pētniecību un izstrādi, uzņēmējdarbību, izaugsmi un nodarbinātību. Sīkāka informācija par EIF darbu ESIF ietvaros ir pieejama šeit.

Par EaSI

Eiropas Komisijas Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) nolūks ir atbalstīt Eiropas Savienības mērķi sasniegt augstu nodarbinātības līmeni un pienācīgu sociālo aizsardzību, cīnīties pret sociālo atstumtību un nabadzību un uzlabot darba apstākļus. EaSI garantiju shēmu 2015. gada jūnijā izveidoja Eiropas Komisija, un to pārvalda EIF.

Tā sniedz atbalstu finanšu starpniekiem, kuri piedāvā mikroaizdevumus uzņēmējiem vai finansējumu sociālajiem uzņēmumiem. Lai veicinātu mikrofinansējuma pieejamību mazāk aizsargātām grupām, kas vēlas izveidot vai attīstīt uzņēmējdarbību vai mikrouzņēmumus, tiek piešķirti aizdevumi līdz pat 25 000 eiro apmērā. Turklāt pirmo reizi Eiropas Komisija palīdz sociālajiem uzņēmumiem, veicot ieguldījumus līdz pat 500 000 eiro apmērā. Mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības atbalsts pašlaik tiek īstenots ar EaSI garantiju shēmas palīdzību, kas ļauj finanšu starpniekiem vērsties pie mikrouzņēmējiem un sociālajiem uzņēmumiem, kuri citādi nevarētu saņemt finansējumu riska apsvērumu dēļ.

Par Investīciju plānu Eiropai

Investīciju plāns Eiropai jeb Junkera plāns ir viens no ES galvenajām prioritātēm, saskaņā ar kuru paredzēts veicināt investīcijas, stimulēt nodarbinātību un izaugsmi, likvidēt šķēršļus investīcijām, sniegt tehnisko palīdzību investīciju projektiem un nodrošināt to redzamību, kā arī gudrāk izmantot esošos un jaunos finanšu resursus. Ar Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) garantijām EIB un EIF spēj uzņemties projektu riska lielāku daļu, tādējādi veicinot privāto investoru iesaistīšanos projektos. Eiropas Parlaments un dalībvalstis 2017. gada decembrī vienojās pagarināt ESIF darbības laiku un palielināt tā finansiālās iespējas. Paredzēts, ka no 2018. gada februāra Junkera plāns būs gatavs investīcijās piesaistīt vairāk nekā 264 miljardus eiro visā Eiropas Savienībā.