• Current language : lv
Pārstāvniecība Latvijā

“DiscoverEU”: jautājumi un atbildes

/latvia/file/discovereu02jpg_lvdiscovereu_02.jpg

#DiscoverEU
#DiscoverEU

Kas ir “DiscoverEU”?

“DiscoverEU” ir ES iniciatīva, kas piedāvā 18 gadus veciem jauniešiem iespējas ceļot, izbaudot Eiropas Savienībā pastāvošo pārvietošanās brīvību un tādā veidā iepazīstot Eiropas reģionu daudzveidību, baudot kultūras bagātību un satiekot cilvēkus no visa Eiropas kontinenta. Ceļojot dalībniekiem būs iespēja labāk iepazīt sevi, vairot uzticēšanos saviem spēkiem un uzlabot tādas svarīgas kompetences kā, piemēram, problēmu risināšanas un svešvalodu prasme.

07/11/2019

Kāpēc nepiedāvāt šo iespēju visiem 18 gadus vecajiem jauniešiem?

Mēs vēlamies “DiscoverEU” piedāvāto ceļošanas iespēju dot pēc iespējas lielākam skaitam jauniešu. Tomēr pagaidām mūsu budžets ir 16 miljoni eiro, un ar to nepietiek, lai ceļošanas kartītes varētu saņemt visi Eiropas astoņpadsmitgadnieki.

Ņemot vērā jauniešu līdz šim izrādīto aktīvo interesi un gandrīz tikai pozitīvās dalībnieku atsauksmes, Komisija vēlas “DiscoverEU” izvērst, padarot to vēl pieejamāku nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem un tās pedagoģisko aspektu saskaņojot ar nākamās “Erasmus” programmas vispārīgajiem mērķiem. 

Vai katrai valstij ir noteikta ceļošanas kartīšu kvota?

Jā, katrai dalībvalstij atkarībā no tās iedzīvotāju skaita ir paredzēts noteikts skaits ceļošanas kartīšu. Ja kādā valstī pieteikumu būs mazāk nekā pieejamo kartīšu, atlikušās ceļošanas kartītes tiks sadalītas starp valstīm, kurās pieteikumu skaits ir lielāks par sākotnēji pieejamo kartīšu skaitu.

Kāpēc iniciatīva ir pieejama tikai astoņpadsmitgadniekiem?

Iniciatīvu “DiscoverEU” sākotnēji pieprasīja Eiropas Parlaments ar mērķi dot ceļošanas un mobilitātes iespējas pilngadību tik tikko sasniegušiem jauniešiem. Programma ir vērsta konkrēti uz astoņpadsmitgadniekiem, jo šis vecums ir kā pagrieziena punkts ceļā uz pieauguša cilvēka dzīvi, un tam būtu jāiet roku rokā ar labāku izpratni par Eiropu visā tās daudzveidībā.

Cik dienas var ilgt ceļojums?

Jaunieši var ceļot vienas dienas līdz viena mēneša garumā. Viņiem jāapmeklē vismaz viena Eiropas Savienības dalībvalsts, kas nav viņu dzīvesvietas valsts. Šajā reizē ceļojumam jānotiek laikā no 2020. gada 1. aprīļa (pirmā izbraukšanas diena) līdz 2020. gada 31. oktobrim (pēdējā atgriešanās diena).

Kādus transporta veidus var izmantot?

Pārsvarā dalībnieki ceļos ar vilcienu. Tomēr, lai iespējami plašāku piekļuvi dotu, piemēram, jauniešiem ar īpašām vajadzībām vai tiem, kas dzīvo salās vai attālos rajonos, varēs izmantot arī alternatīvus transporta veidus, piemēram, lidmašīnu, autobusu vai prāmi, un pēc vajadzības tiks ņemti vērā vides, ceļošanas laika un attāluma apsvērumi. Dalībniekiem būs otrās klases biļetes.

Vai dalībnieki varēs ceļot draugu grupā?

Dalībnieki var ceļot individuāli vai ne vairāk kā 5 cilvēku grupā. Ja ceļo grupā, dalībniekiem jāizraugās grupas vadītājs. Grupas vadītājam būs jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jāatbild uz viktorīnas jautājumiem un papildjautājumu. Kad grupas vadītājs būs nosūtījis pieteikumu, viņš apstiprinājuma e-pastā saņems kodu, kurš būs jādara zināms pārējiem grupas dalībniekiem, lai viņi varētu reģistrēties. Izmantojot no grupas vadītāja uzzināto kodu, pārējie grupas dalībnieki varēs reģistrēties tiešsaistē, ierakstot savus personas datus.

Ja tiks apstiprināts grupas pieteikums, vai par dalībniekiem kļūs visi tās biedri?

Jā, grupas pieteikums tiks vērtēts kā viens kopīgs pieteikums.

Kā notiks pretendentu atlase?

Pieteikumu iesniedzēju atlase notiks, izmantojot tiešsaistes pieteikuma rīku, kas pieejams Eiropas Jaunatnes portālā. Vispirms pieteikuma iesniedzējus pārbauda pēc atbilstības kritērijiem. Pēc tam visiem pretendentiem būs jāpiedalās viktorīnā. Tajā būs 5 jautājumi ar atbilžu variantiem: vispārīgi jautājumi par Eiropas Savienību, jautājumi par citām ES iniciatīvām, kas īpaši paredzētas jauniešiem. Visbeidzot, papildu jautājums ir aicinājums dot aplēses. Jo aplēse ir tuvāk pareizai atbildei, jo vairāk punktu pieteikuma iesniedzēji saņem. Atbildes uz viktorīnas jautājumiem un uz papildjautājumu ļaus Komisijai atlasīt un sarindot pretendentus.

Kādas iespējas ir jauniešiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām un/vai īpašām vajadzībām?

Jauniešiem ar īpašām vajadzībām (piemēram, ierobežotām pārvietošanās spējām vai redzes traucējumiem) var būt tiesības saņemt atbilstīgu papildu atbalstu. Šāda atbalsta izmaksas katrā atsevišķā gadījumā novērtēs saskaņā ar konkrētajām jaunieša vai jaunietes vajadzībām un pamatojoties uz dokumentiem, kas prasīti dzīvesvietas dalībvalsts tiesību aktos. Tādā veidā varētu apmaksāt īpašos palīgus (tādi var būt, piemēram, pavadonis vai – vājredzīgiem dalībniekiem – suns). Kopumā Komisija noteikti aicina pieteikties jauniešus ar īpašām vajadzībām.

Vai atlasītajiem pretendentiem pašiem jārezervē biļetes?

Nē. Dalībniekiem tas nav jādara, jo par individuāli pirktām biļetēm netiks atlīdzināts. Visas ceļošanas kartītes atlasītajiem pretendentiem rezervēs, iegādāsies un piegādās Komisijas norīkots neatkarīgs apakšuzņēmējs.

Vai kopā ar dalībnieku var ceļot radinieks vai draugs, kas vecāks par 18 gadiem?

Jā, par saviem līdzekļiem. Savas ceļojuma biļetes viņiem jārezervē un jāapmaksā pašiem.

Vai ceļošanas kartīte ir nododama citai personai?

Nē. Katra ceļošanas kartīte tiks izdota konkrētam cilvēkam, un tā nekādā gadījumā nav nododama kādam citam. Uz ceļošanas kartītes norādīto vārdu un uzvārdu mainīt nevarēs.

Kas notiek, ja dalībniekam ceļojuma plāni jāatceļ vai jāmaina?

Visas rezervācijas atcelšanas vai mainīšanas izmaksas sedz dalībnieks. Šāda veida izdevumus – neatkarīgi no to iemesla – segt nav iespējams.

Vai tiks segtas izmaksas par ceļojuma apdrošināšanu, viesnīcu, ikdienas izmaksas vai jebkuri citi ar ceļojumu saistīti izdevumi?

Nē. Iniciatīva neparedz nekādu ceļojuma apdrošināšanu. Apdrošināšanas segums ir tikai un vienīgi dalībnieka ziņā. Arī uzturēšanās izdevumi, ikdienas izmaksas, ceļojuma papildizdevumi, kas rodas brauciena laikā, un visi pārējie ar ceļojumu saistītie izdevumi jāsedz dalībniekam.

Dalībniekam ieteicams iegādāties pienācīgu veselības un ceļojuma apdrošināšanu uz visu ceļojuma laiku. Ja dalībnieks uzturas citā ES valstī un izmanto Eiropas veselības apdrošināšanas karti, pamata veselības apdrošināšanas segumu parasti nodrošina dalībnieka valsts veselības apdrošināšana. Tomēr var būt tā, ka Eiropas veselības apdrošināšanas karte vai privātās veselības apdrošināšanas segums neaptver visus iespējamos gadījumus, īpaši ja ir vajadzīga repatriācija vai specifiska medicīniska iejaukšanās. Tādā gadījumā ieteicams sagādāt privātu papildu apdrošināšanu.

Vai Komisija dalībniekiem palīdzēs ar viesnīcu rezervēšanu?

Nē. Apmešanās vietu rezervēšana ir tikai un vienīgi dalībnieka ziņā.

Kā dalībniekiem sagatavoties ceļojumam?

Eiropas Jaunatnes portālā ir tīmekļa vietnes sadaļa ar praktisku informāciju par ceļošanu Eiropā, un dalībnieki tur var atrast noderīgus padomus. Dalībniekiem visā ceļojuma laikā jābūt ar derīgiem ceļošanas dokumentiem/pasi. Viss, kas saistīts ar šādiem dokumentiem (piemēram, ar to derīgumu), ir dalībnieka atbildība. Ceļojot Eiropas Savienībā, jauniešiem līdzi jābūt arī derīgai pasei vai personas apliecībai. Viss, kas saistīts ar šādu dokumentu (piemēram, ar tā derīgumu), ir dalībnieka atbildība.

Kas tiek gaidīts no atlasītajiem dalībniekiem?

Komisija vēlas saņemt jauno ceļotāju atsauksmes un mudinās viņus dalīties ar savu pieredzi. Tāpēc visi atlasītie dalībnieki kļūst arī par iniciatīvas “DiscoverEU” sūtņiem. Viņi tiks mudināti dalīties ceļojuma iespaidos, piemēram, sociālajos tīklos “Instagram”, “Facebook” un “Twitter” vai publiski pastāstot par to savā skolā vai vietējā kopienā. Aicinām dalībniekus pievienoties iniciatīvas “Facebook” grupai!

Kādas ir iepriekšējo kārtu dalībnieku atsauksmes?

Dalībnieku atsauksmes ir ļoti labvēlīgas. Daudziem šī bija pirmā reize, ceļojot bez vecākiem vai citiem pieaugušajiem, un lielākā daļa jauniešu norādīja, ka kļuvuši patstāvīgāki. Dalībnieki atzīst arī to, ka “DiscoverEU” pieredze viņiem sniegusi plašāku izpratni par citām kultūrām un Eiropas vēsturi. Pēc ceļojuma uzlabojušās arī dalībnieku valodu prasmes. Gandrīz divas trešdaļas atzina, ka bez “DiscoverEU” atbalsta paši nevarētu atļauties samaksāt par ceļojuma biļetēm.

Kur var atrast plašāku informāciju par dalības noteikumiem?

Dalības noteikumi ir publicēti Eiropas Jaunatnes portālā.

Plašāka informācija

Paziņojums presei

Eiropas Jaunatnes portāls