Pārstāvniecība Latvijā

Sākumlapa

Jaunumi
Pixabay, Cipari
08/12/2016

Pārskats pa politikas jomām

Ar ikmēneša lēmumu paketi pienākumu neizpildes lietās Eiropas Komisija tiesiski vēršas pret dalībvalstīm, kuras nav izpildījušas pienākumus, ko tām uzliek ES tiesību akti. Šie lēmumi attiecas uz dažādām nozarēm un ES rīcībpolitikas jomām, un to mērķis ir nodrošināt ES tiesību aktu pareizu piemērošanu iedzīvotāju un uzņēmumu labā.

Tālāk ir izklāstīti svarīgākie Komisijas lēmumi (tostarp 7 oficiāla paziņojuma vēstules, 77 argumentēti atzinumi, 3 lietas, kas nodotas izskatīšanai ES Tiesā, un 4 lietas izbeigšanas), grupējot tos pa rīcībpolitikas jomām. Komisija arī slēdz 67 lietas, kurās problēmas ar attiecīgajām dalībvalstīm ir atrisinātas un Komisijai nebija iemesla procedūru turpināt.

Plašāku informāciju par pienākumu neizpildes procedūru sk. pilnajā MEMO/12/12tekstā. Sīkākas ziņas par visiem pieņemtajiem lēmumiem sk. ar pienākumu neizpildes procedūru saistīto lēmumu reģistrā.

Pixabay, Glābšana
08/12/2016

Šodien Komisija pieņēma rīcības plānu, kurā paredzēti konkrēti pasākumi ceļošanas dokumentu drošuma uzlabošanai, kā minēts paziņojumā "Drošības stiprināšana pasaulē, ko raksturo mobilitāte", kas tika pieņemts saistībā ar Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera 2016. gada runu par stāvokli Savienībā. Rīcības plāns sniedz skaidrus ieteikumus dalībvalstīm, kā apkarot tādu parādību kā ceļošanas dokumentu viltošana, un tajā izklāstītas visaptverošs darbību kopums, kas Komisijai jāveic. Ceļošanas dokumentu drošums ir svarīgs faktors cīņā pret terorismu un organizēto noziedzību un palīdz uzlabot robežu aizsardzību un migrācijas pārvaldību, bruģējot ceļu uz efektīvu un patiesu drošības savienību.

Pasākumi
Eiropas Solidaritātes korpuss

Šodien, 7. decembrī, Latvijā un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs notiek iniciatīvas "Eiropas Solidaritātes korpuss" uzsākšana, atklājot interneta platformu, kurā jauniešiem vecumā no 17 – 30 gadiem būs iespējams pieteikties visdažādākajām brīvprātīgā darba iespējām.

Datums:
07/12/2016
Laiks:
- - 15:00 - 16:30
Unsplash.com, Pārdošana
Latvijas Debašu asociācija “QUO tu domā?” sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā 30. novembrī organizē publiskās debates par biznesa vidi Latvijā. Vai “Doing Business” rādītāji atspoguļo patieso situāciju Latvijas biznesa vidē, vai varbūt realitātē Latvija nav nemaz tik pievilcīga valsts, kur uzsākt biznesu un darboties tajā? Debates dalībnieki prezentēs gan tos argumentus, kas parāda biznesa pozitīvās puses, gan negatīvās puses.
 
Datums:
30/11/2016
Laiks:
- - 18:00 - 19:30