Pārstāvniecība Latvijā

Sākumlapa

Jaunumi
11/01/2017

Muitas nodokļu atcelšana būtu jāpapildina ar stingru kontroli un ar nosacījumu, ka jāsaglabā apņēmība panākt ilgtspējīgu attīstību, ievērot cilvēktiesības un labu pārvaldību. Komisija šodien ierosināja, ka Eiropas Savienībai būtu jāatceļ ievērojama daļa no atlikušajiem importa nodokļiem Šrilankas izstrādājumiem apmaiņā pret valsts apņemšanos ratificēt un efektīvi īstenot 27 starptautiskas konvencijas par cilvēktiesībām, darba apstākļiem, vides aizsardzību un labu pārvaldību. Šīs vienpusējās tirdzniecības preferences nozīmētu, ka tiek pilnībā atcelti nodokļi 66 % tarifa pozīciju, kas aptver plašu izstrādājumu klāstu, tostarp tekstilizstrādājumus un zivsaimniecības produktus. 

10/01/2017

Komisija ierosina jaunus tiesību aktus, ar kuriem panākt lielāku privātumu elektroniskajos sakaros, vienlaikus radot jaunas uzņēmējdarbības iespējas. Šodien ierosināto pasākumu mērķis ir atjaunināt spēkā esošos noteikumus, attiecinot tos uz visiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem. Ar tiem arī iecerēts radīt jaunas iespējas apstrādāt komunikācijas datus un nostiprināt uzticību un drošību digitālā satura vienotajā tirgū, kas ir digitālā vienotā tirgus stratēģijas svarīgs uzdevums. Vienlaikus šis priekšlikums elektronisko sakaru noteikumus saskaņo ar jaunajiem pasaules klases standartiem, kurus paredz ES Vispārīgā datu aizsardzības regula. Komisija arī ierosina jaunus noteikumus, lai gadījumos, kad personas datus apstrādā ES iestādes un struktūras, privātums tiktu aizsargāts tāpat kā dalībvalstīs saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, kā arī izklāsta stratēģisku pieeju problēmjautājumiem, kas saistīti ar personas datu starptautisku pārsūtīšanu.

Pasākumi

Rumānijas vēstniecība, Eiropas Komisijas pārstāvniecība un Rumānijas goda konsulāts ielūdz Jūs noskatīties mākslas filmu “GRŪBERA CEĻOJUMS” (Rumānija, 2008, režisors: Radu Gabrea). Filmas izrādīšana notiks 23. janvārī plkst. 18.00 Eiropas Savienības mājā, Kamīnzālē, 2.stāvā (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā). Vietu skaits ierobežots, aicinām pieteikties, rakstot uz e-pastu: vilnius@mae.ro

Datums:
23/01/2017
Laiks:
18:00
Eiropas Solidaritātes korpuss

Šodien, 7. decembrī, Latvijā un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs notiek iniciatīvas "Eiropas Solidaritātes korpuss" uzsākšana, atklājot interneta platformu, kurā jauniešiem vecumā no 17 – 30 gadiem būs iespējams pieteikties visdažādākajām brīvprātīgā darba iespējām.

Datums:
07/12/2016
Laiks:
- - 15:00 - 16:30