Pārstāvniecība Latvijā

Sākumlapa

Jaunumi
15/02/2017

Arī šomēnes pienākumu neizpildes lēmumu paketes ietvaros Eiropas Komisija tiesiski ir vērsusies pret dalībvalstīm, kuras nav izpildījušas pienākumus, ko tām uzliek ES tiesību akti. Šie lēmumi attiecas uz dažādām nozarēm un ES politikas jomām, un to mērķis ir nodrošināt ES tiesību aktu pareizu piemērošanu pilsoņu un uzņēmumu labā. Svarīgākie Komisijas lēmumi (to vidū 5 oficiāla paziņojuma vēstules, 50 argumentēti atzinumi, 7 lietas, kas nodotas izskatīšanai ES Tiesā, un 3 lietu izbeigšana), grupējot tos pa rīcībpolitikas jomām, izklāstīti tepat tālāk. Komisija arī slēdz 103 lietas, kurās problēmas attiecīgajās dalībvalstīs ir atrisinātas un Komisijai nav iemesla procedūru turpināt. Plašāku informāciju par pienākumu neizpildes procedūru sk. pilnajā MEMO/12/12. Sīkākas ziņas par visiem pieņemtajiem lēmumiem sk. ar pienākumu neizpildes procedūru saistīto lēmumu reģistrā.

CETA
15/02/2017

Eiropas Parlaments 15. februārī balsojumā atbalstīja Visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu ( CETA) starp ES un Kanādu. Šī vienošanās radīs jaunas iespējas ES uzņēmumiem, veicinot tirdzniecību un stiprinot ekonomiskās attiecības. Pateicoties CETA, tiks atvieglota uzņēmējdarbība ar Kanādu, atcelti muitas nodokļi, ievērojami uzlabota piekļuve publiskā iepirkuma līgumiem, atvērtas jaunas nozares Kanādas pakalpojumu tirgū, piedāvāti paredzami nosacījumi ieguldītājiem un aizsargāti 143 augstas kvalitātes Eiropas lauksaimniecības produkti (pazīstami kā produkti ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm). Uzņēmumi, jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), vairākās nozarēs gūs labumu arī no dubultas pārbaudes atcelšanas.

Pasākumi
Erasmus+ 30

Atzīmējot Eiropas Savienības (ES) izglītības un mācību programmas Erasmus+ 30. gadadienu, otrdien, 7.februārī, pulksten 11:00 ES mājā notiks diskusija Erasmus+ atdeve Latvijā: cilvēki, sasniegumi, ieguldījumi.

 

Datums:
07/02/2017
Laiks:
11:00
Pixabay, Sveces

Latvijā pasākumi, kas veltīti Starptautiskās holokausta upuru piemiņas dienai, notiks līdz pat 31. janvārim. Tajos aicināts piedalīties ikviens. ES mājā (Aspazijas bulvāris 28) notiek vairāki mākslas un dokumentālo filmu seansi, kā arī aplūkojama izstāde "Vairāk nekā bērnu spēles".

Datums:
24/01/2017 - 31/01/2017 - -
Laiks:
- - 18:00 - 23:00