Pārstāvniecība Latvijā

Uzņēmējdarbība ES

Eiro ©shutterstock

Eiro ©shutterstock

Eiropas Savienība Latvijas uzņēmumiem piedāvā milzīgu tirgu gandrīz 30 valstīs.

Integrētajā ES tirgū tirgošanās visā Eiropā tagad ir gandrīz tikpat vienkārša, ātra un lēta kā Latvijas tirgū. 

uzņēmēju rokasspiediens ©shutterstock

Uzņēmēju rokasspiediens ©shutterstock

ES sniedz virkni pakalpojumu, kas palīdzēs Jūsu uzņēmumam attīstīties. Sīkāk skat. Tava Eiropa – Uzņēmumiem.

Iespējams, ka varat pretendēt arī uz ES finansējumu uzņēmējdarbības uzsākšanai vai uzņēmuma attīstīšanai:

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls 

Eiropas Biznesa atbalsta tīklā sadarbojas aptuveni 600 partneroganizācijas no 54 valstīm. Tīkls piedāvā: 

  • informāciju un padomus attiecībā uz ES likumdošanu, starptautisko sadarbību un ES finansējumu; 
  • plašas iespējas iegūt starptautiskus uzņēmējdarbības kontaktus;
  • pakalpojumus tehnoloģiju un pētniecības sadarbības jomā. 

Sazinieties ar Eiropas Biznesa atbalsta tīklu Latvijā