• Current language : lv
Pārstāvniecība Latvijā

Par ES

Pamatinformācija

ES ir unikāla ekonomiska un politiska partnerība. Sākotnēji to kā Eiropas Ekonomikas kopienu (EEK) 1958. gadā izveidoja 6 valstis: Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande un Vācija.

ES pamatā ir likuma vara: visas tās darbības izriet no līgumiem, kuriem brīvprātīgi un demokrātiskā ceļā pievienojušās visas dalībvalstis. 

1993. gadā EEK mainīja nosaukumu uz Eiropas Savienību (ES).

ES politikas jomas

Iestādes

ES iestāžu darbības modelis ir unikāls. Regulāri notiek galotņu tikšanās, kur dalībvalstu valdību pārstāvji nosaka vispārējos darbības virzienus, bet lēmumus savstarpēji sadarbojoties pieņem vairākas iestādes, un trīs galvenās ir šādas:

ES ir arī sava diplomātiskā iestāde – Eiropas Ārējās darbības dienests.

Vairāk par ES iestādēm

Valstis

Plašāk par pašreizējām dalībvalstīm un valstīm, kas vēlas pievienoties ES

Fakti un skaitļi par ES