• Current language : lv
Pārstāvniecība Latvijā

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns. Jauna ES pieeja profilaksei, ārstēšanai un aprūpei

/latvia/file/eiropas-v%C4%93%C5%BEa-uzveik%C5%A1anas-pl%C4%81ns_lvEiropas Vēža uzveikšanas plāns

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns
Eiropas Vēža uzveikšanas plāns

Šodien, Pasaules vēža dienas priekšvakarā, Eiropas Komisija nāk klajā ar Eiropas Vēža uzveikšanas plānu, kas ir viena no galvenajām prioritātēm U. fon der Leienas vadītās Komisijas veselības aprūpes jomā un svarīgs spēcīgas Eiropas veselības savienības balsts. Vēža uzveikšanas plānā ir izklāstīta jauna ES pieeja vēža profilaksei, ārstēšanai un vēža slimnieku aprūpei – ar jaunām tehnoloģijām, pētniecību un inovāciju kā sākumpunktu. Tā pievērsīsies visiem slimības pārvaldības posmiem – no profilakses līdz pārslimojušo dzīves kvalitātei, galveno uzmanību pievēršot darbībām, kurās ES var dot vislielāko pievienoto vērtību.

03/02/2021

Eiropas Vēža uzveikšanas plānu atbalstīs pasākumi, kas aptvers dažādas politikas jomas no nodarbinātības, izglītības, sociālās politikas un līdztiesības līdz tirgvedībai, lauksaimniecībai, enerģētikai, videi un klimatam, transportam, kohēzijas politikai un nodokļiem.

Četras galvenās darbības jomas

Vēža uzveikšanas plāns strukturēts četrās galvenajās darbības jomās, un tajā ir 10 pamatiniciatīvas un vairākas atbalstes darbības. Plāns tiks īstenots, izmantojot visus Komisijas finansēšanas instrumentus, no kuriem 4 miljardi € paredzēti vēža apkarošanas pasākumiem, cita starpā no programmām “ES – veselībai”, “Apvārsnis Eiropa” un “Digitālā Eiropa”.

  • Profilakse ar darbībām, kas risina galvenos apdraudējuma faktorus, kā tabaka, lai līdz 2040. gadam nodrošinātu, ka mazāk par 5% iedzīvotāju lieto tabaku, kā arī tādus apdraudējuma faktorus kā alkoholisko dzērienu kaitīga patērēšana, vides piesārņošana un bīstamas vielas. Tam papildus kampaņa “HealthyLifestyle4All” popularizēs veselīgu uzturu un fiziskas nodarbības. Lai novērstu infekcijas izraisītu vēzi, Vēža uzveikšanas plānam ir mērķis līdz 2030. gadam vakcinēt vismaz 90 % no ES meiteņu mērķpopulācijas un ievērojami paplašināt zēnu vakcināciju.
  • Vēža laicīga atklāšana, uzlabojot piekļuvi, kvalitāti un diagnostiku, un dalībvalstu atbalste, nodrošinot, ka līdz 2025. gadam 90 % ES iedzīvotāju, kuriem pienākas krūts, dzemdes kakla un zarnu vēža skrīnings, tas tiek piedāvāts. Lai to panāktu, tiks ierosināta jauna ES atbalstīta vēža skrīninga shēma.
  • Diagnosticēšana un ārstēšana ar darbībām, kas vēža slimniekiem nodrošina labāk integrētu un plašāk aptverošu aprūpi un novērš nevienlīdzību piekļūšanai kvalitatīvai aprūpei un zālēm. Līdz 2030. gadam 90 % uz aprūpi tiesīgo pacientu jābūt piekļuvei valstu vispārējiem vēža centriem, kas būs savienoti jaunā ES tīklā. Turklāt 2021. gada beigās tiks sākta jauna iniciatīva “Vēža diagnostika un ārstēšana visiem”, lai palīdzētu uzlabot piekļuvi inovatīvai vēža diagnostikai un ārstēšanai, un Eiropas iniciatīva vēža izpratnei (UNCAN.eu) palīdzēs identificēt personas, kurām draud saslimšana ar izplatītāko veidu vēzi.
  • Vēža slimnieku un vēzi pārslimojušo dzīves kvalitātes uzlabošana, ieskaitot rehabilitāciju, iespējamie audzēja recidīvi, metastāzes un pasākumi, kas atbalsta sabiedrisko integrāciju un atgriešanos darbā. Tiks sākta iniciatīva “Labāka dzīve vēža slimniekiem”, galveno uzmanību pievēršot pēcaprūpei.

Turklāt, lai atbalstītu jaunas tehnoloģijas, pētniecību un inovāciju, tiks izveidots jauns Vēža zināšanu centrs, kas palīdzēs ES līmenī koordinēt ar vēzi saistītas zinātnes un tehnikas iniciatīvas. Tiks izveidota Eiropas Vēža attēlveides iniciatīva, kas atbalstīs jaunu datorizētu rīku izstrādi personalizētās medicīnas un novatorisku risinājumu uzlabošanai.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta bērniem, sākot iniciatīvu “Palīdzība ar vēzi slimiem bērniem”, kas bērniem nodrošinās ātru piekļūšanu straujai un optimālai vēža atklāšanai, diagnozēšanai, ārstēšanai un slimnieku aprūpei. 2021. gadā tiks izveidots Vēža jomā pastāvošas nevienlīdzības reģistrs, kas atspoguļos tendences, atšķirības un nevienlīdzību dalībvalstu un reģionu starpā.

Eiropas Komisijas locekļu izteikumi

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena: “2020. gadā, kamēr visi cīnījāmies pret Covid-19 pandēmiju, daudzi no mums izcīnīja citu klusu cīņu. Cīņu ar vēzi. 2020. gadā šī slimība paņēma 1,3 miljonu eiropiešu dzīvību. Diemžēl slimnieku skaits aug. Tāpēc šodien iepazīstinām ar Eiropas Vēža uzveikšanas plānu. Eiropā vēža apkarotāju cīņa ir arī mūsu cīņa.”

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Margaritis Shins“Pildot vienu no Komisijas galvenajiem solījumiem, šodien nākam klajā ar antropocentrisku plānu cīņai ar vēzi, kurā ņemti vērā visi aspekti: profilakse, diagnostika, ārstēšana un izdzīvošana. Šis plāns ir unikāls, jo tā pamatā ir pieeja “veselību visās politikas jomās”, apvienojot visus pūliņus kopīgam mērķim – uzveikt vēzi. Runa ir par veselību, bet ne tikai veselības politiku. Runa ir par visu sabiedrību. Spēcīgā Eiropas veselības savienībā vēža uzveikšana kļūst par kopīgu politisku, operatīvu un zinātnisku prioritāti.”

Par veselību un pārtikas drošumu atbildīgā Komisijas locekle Stella Kirjakide: “Tas pirmām un galvenām kārtām skar cilvēkus. Tā ir izturētspējas cildināšana un stiprināšana un vēža uztveršana par slimību, kuru var un vajag pārspēt. Spēcīga Eiropas veselības savienība ir Savienība, kur pilsoņi ir pasargāti no tiem vēža veidiem, no kuriem iespējams izvairīties, kur ir pieejama laicīga izmeklēšana un diagnozēšana un ikvienam uz ikkatra soļa pienākas kvalitatīva aprūpe. Tieši to vēlamies panākt ar Vēža uzveikšanas plānu, kas nākamajos gados tieši ietekmēs vēža slimnieku aprūpi. Man tā nav tikai politiska saistība – tā ir personiska apņemšanās.”

Konteksts

2020. gadā Eiropas Savienībā vēzis tika diagnozēts 2,7 miljoniem cilvēku un vēl 1,3 miljoni cilvēku no tā nomira.

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns ir svarīgs Eiropas veselības savienības balsts – ar to 2020. gada novembrī iepazīstināja Komisijas priekšsēdētāja U. fon der Leiena, aicinādama uz drošāku, noturīgāku un labāk sagatavotu Eiropas Savienību.

ES jau desmitiem gadu darbojas vēža apkarošanā. Tās darbība, īpaši tabakas ierobežošanā (Komisija šodien publicējaunu apsekojumu par eiropiešu attieksmi pret tabaku un elektroniskajām cigaretēm) un aizsardzībā pret bīstamām vielām, ir daudziem izglābusi dzīvību un pagarinājusi mūžu. Tomēr pēdējais vispusīgais Eiropas rīcības plāns cīņai ar vēzi tika izstrādāts XX gs. 90. gadu sākumā, un kopš tā laika ir panākti ievērojami sasniegumi vēža ārstēšanā, it īpaši ar ES budžeta atbalstu pētniecībai un izstrādei.

Vēzis ne tikai smagi skar slimnieku un apkārtējo cilvēku dzīvi, bet arī būtiski ietekmē mūsu veselības aprūpes sistēmas, ekonomiku un sabiedrību kopumā. Ir aprēķināts, ka vēža vispārējā ekonomiskā ietekme Eiropā pārsniedz 100 miljardu € gadā.

Tiek lēsts, ka bez izšķirīgiem pasākumiem līdz 2035. gadam vēža saslimšanas gadījumu skaits palielināsies par gandrīz 25 % un Eiropas Savienībā tas būs galvenais nāves cēlonis. Arī Covid-19 pandēmija ir stipri ietekmējusi vēža slimnieku aprūpi, pārrāvusi ārstēšanu, aizkavējusi diagnosticēšanu un vakcināciju un ietekmējusi piekļuvi zālēm.

Sīkākai uzziņai

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns

Pielikums paziņojumam par Eiropas Vēža uzveikšanas plānu

Informatīvs paziņojums

Faktu lapa

Vēža uzveikšanas plāna vietne

Eirobarometrs par tabaku

ES politika vēža jomā

ES rīcība koronavīrusa apkarošanā